Na co nezapomenout při evidenci
dovolené 2021 ve WAK INTRA?


Nová legislativa přinesla změnu v metodice zadání nároku, čerpání a proplácení dovolené. 

Detailní popis změn v modulu Personalistika a mzdy je ke stažení ve formátu PDF. Zde uvádíme jen stručný výtah problematiky.
Nevyčerpaná dovolená roku 2020 se eviduje a čerpá odděleně od dovolené 2021. Převod zadáte na mzdovou složku 1354 ve dnech a čerpání provedete na mzdové složce 1351 také ve dnech. Zbývající dovolenou uvidíte na mzdové složce 1551.


Nárok na dovolenou 2021 se zadává stále na mzdovou složku 1350 ve dnech ve výši za celý rok. Systém nárok přepočítává na hodiny dle zadaného fondu. Nemusíte se tedy starat o to, jaký denní fond má který zaměstnanec a složitě počítat, kolik je to hodin nároku. Stačí zadat počet dnů.

Čerpání dovolené je potřeba již zadat v hodinách na novou mzdovou složku 1251. Čerpání můžete provést ručním zadáním počtu hodin nebo využít automatikyzadání intervalu datumů čerpání od-do. Systém pak dopočítá počet hodin dle denního fondu zaměstnance.


Ke změně došlo také v případě, kdy je zaměstnankyně na  rodičovské dovolené. 

Doposud stačilo mít v pracovním poměru zadanou mzdovou  složku 2343-Rodičovská dovolená – stav. Nyní je nutné do pracovního poměru doplnit ještě mzdovou složku 1500-Denní fond pracovní doby z důvodu správného zahrnutí počtu pracovních dnů do výpočtu nároku na dovolenou 2021. Mzdová složka 1500 musí mít vyplněné pole Hodnota (uvede se počet hodin/den) a pole Prac.dny/týden (uvede se počet pracovních dnů v týdnu).


Výrazné změny doznala funkce na proplácení dovolené. Podle nastavené hodnoty nové mzdové složky 3965 lze dovolenou proplatit v plné výši čerpání nebo jen do výše skutečného nároku na dovolenou, který zaměstnanci přísluší v daném měsíci zpracování mezd. 

Výchozí nastavení mzdové složky 3965 je
PROPLÁCET DOVOLENOU JEN DO VÝŠE SKUTEČNÉHO NÁROKU. 

Pokud zaměstnanec čerpá v daném měsíci více hodin dovolené, než na které má skutečně nárok, nemusí tyto hodiny být s ohledem na nastavení mzs 3965 proplaceny. Doporučujeme tedy po výpočtu mezd zkontrolovat čerpání dovolené pomocí nové sestavy Čerpání dovolené 2021.


Další náměty, jak efektivně pracovat ve WAK INTRA, 

naleznete na webových stránkách v části Ukázky systému 

nebo na video kanálu Youtube.


Příjemnou práci Vám přeje tým pracovníků WAK System

e-mail: waksystem@waksystem.cz, tel. +420 731 182 344

 

Další projekty:     odi.waksystem.cz  |  dips.waksystem.cz  |  kiskan.waksystem.cz

 

WAK System, 1998 - 2021  
Sdílet na FaceBooku Sdílet na FaceBooku
MailerLite