RI Apygardos 1462 Valdytojo Rolando Statulevičiaus NAUJIENLAIŠKIS

2016/17 Rotary metai, spalis

Rotary bendrystė

Rotary International šį mėnesį įvardija, kaip Ekonomikos ir Visuomenės vystymosi mėnesį.

Kaip mes, rotariečiai, suprantame savo misiją šiame kontekste?

Pagal Suvienytųjų Nacijų organizacijos duomenis, pasaulyje apie 836 milijonai žmonių gyvena visiškame skurde. Mes savo klubuose turime panaudoti kiekvieno sugebėjimus ir žinias ne vien asmeniniams tikslams, bet vienijantis su partneriais, padėti tiems, kam šiuo metu reikia pagalbos.

Konferencijos atgarsiai

Įvyko R I Apygardos 1462  konferencija „Rotary Partnerystė, tarnaujanti visuomenei“. Renginys praėjo turiningai ir aktyviai. Šiais metais turėjome rekordinį dalyvių skaičių - beveik 300 žmonių  (288).

Po dalyvių apklausos, daugiau, kaip 83% respondentų atsakė, kad rekomenduotų ir kitiems rotariečiams dalyvauti konferencijoje. 72 % atsakiusių konferencijai davė įvertinimą „puikiai“. Šiais metais turėjome rekordinį dalyvių skaičių, beveik 300 žmonių  (288). Apklausors rezultatus galite rasti šioje nuorodoje.

Puikūs įvertinimai yra rezultatas visų mūsų pasiaukojamo darbo, negailint savo asmeninio laiko.

Nuoširdus AČIŪ Jums visiems.

Prisiminkime Konferencijos pranešimus

Dalinamės Konferencijos pranešėjų prezentacijomis:

1. Arnoldo Pranckevičiaus pranešimas: "Iššūkiai Europai ir Rotary vaidmuo: kaip išsaugoti atvirą pasaulį?" (video pranešimas);

2. Arūno Grigalausko pranešimas: "Neformalios partnerystės formos Rotary tarnystėje" (prezentacija);

3. Kotrynos Stankutės-Jaščemskienės pranešimas: "Pasaulinis kontaktų tinklas Lietuvai" (prezentacija);

4. Algirdo Kaušpėdo pranešimas: "Klestinti Lietuva" (prezentacija).

Be naujovių nebūsime patrauklūs

Mano, kaip šių metų Valdytojo užduotis,  padėti suprasti klubams, kad jie turi būti gyvybingi (atviri kitiems, bendradarbiaujantys su kitomis organizacijomis, vykdantys projektus, didinantys savo narių skaičių) ir kaip tai galima pasiekti. Vizitų klubuose metu diskutuosime ir bendromis jėgomis sieksime šių tikslų.

Moterys - svarbus Rotary ramstis

Reikia suteikti galimybę mūsų antroms pusėms prisidėti prie klubo vystomų projektų ar netgi kurti savus.

Su mano žmonos Rasos pagalba, šiais metais konferencijoje svečiuose turėjome Inner wheel atstovių. Geriau pažindamos mūsų veiklą, jos galės naudingai pagelbėti vykdyti mūsų projektus, o gal net ir tapti Rotary klubo narėmis.

Klaipėdos Concordia 1826 RK žengia koja kojon su technologijomis

Kitas puikus bendradarbiavimo pavyzdys - tai sveikintina Klaipėdos „Concordia 1826 Rotary klubo iniciatyva. Sudarytos sąlygos dalyvauti klubo susirinkime SKYPE pagalba, kai verslo reikalais klubo narys ilgesniam laikui išvykęs. Dabar klubo nariai, dirbantys Vilniuje, lygiomis teisėmis dalyvauja savo klubo susitikime ir žino visas naujienas. Kas žino, gal tai pradžia klubo Satelito, o vėliau ir naujo Rotary klubo.

Džiaugiuosi, kad klubai tobulėja, naudoja tinkamas technologijas.

Paul Harris Fellow sertifikatai

Konferencijos metu Paul Harris ženkleliais už nuopelnus organizacijai buvo apdovanoti būrys mūsų Apygardos rotariečių. Atskirai noriu pasveikinti šiuos brolius ir seses, gavusius  labai aukštą Rotary įvertinimą:

  Artūrą Baublį (Vilnius Perkūno RC);

  Ireną Greičiūnienę (Klaipėdos Aditė RC);

  Juozą Bečelį (Panevėžio Nevėžis RC);

  Justiną Klyvienę (Vilniaus Gedimino RC);   

  Artūrą Baublį (Vilnius Perkūno RC);

  Marių Plitninką (Vilniaus Dipolis RC);

  Mindaugą Glinskį (Vilnius RC);

  Rimgaudą Mickų (Šiaulių RC).

Visiems gražių rudens akimirkų, gerėkitės savimi už tai, ką gero padarote kitų labui!

Spalio mėnesį chartiją gavę šie klubai:

Palangos RK;

Panevėžio ARTA RK.

Sveikinu su gimtadieniu!

 

Tarnaukime žmonijai dirbdami kartu gera valia!

 

 

RI Apygardos 1462 Valdytojas'16-17 

Rolandas Statulevičius

Rotary International Apygarda 1462

www.rotary.lt

www.rotariada.lt

www.facebook.com/rotarylithuania

SHARE TWEET FORWARD
MailerLite