RI Apygardos 1462 Valdytojo Rolando Statulevičiaus NAUJIENLAIŠKIS

2016/17 Rotary metai, vasaris

Brangios sesės ir broliai rotariečiai,

Vasario 23 dieną pažymėjome, kaip Rotary organizacijos įkūrimo dieną.

Jau 112 metų gyvuoja šis nuostabus judėjimas, kuries šiandien vienija daugiau 1,2 mln. brolių ir sesių visame pasaulyje.

Rotary stiprybė

Pasidžiaukime, kokios stiprios visuomenės dalies nariai esame. Sunku nuspėti, kaip atrodytų pasaulis, jei nebūtų Rotary.

Kiek daug pasikeitė per šį laiką nuo organizacijos pradžios ir technologijose, ir žmonių santykiuose. Tačiau Rotary misija tarnauti visuomenei liko tokia pati.

Vasario renginiai

Turiu pripažinti, kad vasario mėnuo buvo pilnas neįtikėtinai gražių ir prasmingų renginių.

Vienos pokylis Šiauliuose

Šiaulių klubas „Harmonija“ Vienos Pokylį rengia jau šeštą kartą.

Tai nuostabiai organizuotas labdaros renginys, kuris gražiai suvienija dalyvaujančius rotariečius iš Vokietijos ir mūsų klubų bendram labdaros tikslui. Didžiulė mano pagarba organizatoriams. Gaila tų, kurie negalėjo dalyvauti tokio aušto lygio šventėje. 

Rotary International gimtadienio šventės

Tiek Kaune, tiek Klaipėdoje pravesti RI 112-to jubiliejaus paminėjimai. Kiekvienas renginys turėjo savo režisūrinį išpildymą ir kiekvienas buvo savaip gražiai organizuoti.

Rotary International gimtadienis Kaune (2016-02-24)

Rotary International gimtadienis Klaipėdoje (2016-02-25)

Imkime pavyzdį

Palinkėčiau ir kitiems regionams pasekti šituo gražiu pavyzdžiu bei ateityje organizuoti panašaus pobūdžio renginius Panevėžio, Vilniaus regionuose. Tuomet klubai turėtų gražią galimybę pabūti kartu ir gražiai praleisti laiką. Galbūt Asistentai galėtų imtis iniciatyvos ir paraginti klubus vienytis bendroms šventėms.

Turiu paminėti, kad dažnai tokių renginių metu renkamos lėšos labdarai, koncertuose dalyvauja Rotary klubų remiami muzikantai.

Apygardos klubų lankymas

Vykdau intensyvų visų mūsų klubų lankymą. Ačiū už gražius, šiltus priėmimas. Norėčiau pasidžiaugti klubais, kurie itin nuoširdžiai ruošiasi ir parodo esamus bei vykdytus projektus, savo numatomas veiklas.

Verta pažymėti gražią Vilkaviškio klubo naujų narių priėmimo iniciatyvą, kai iš aštuonių naujų narių net penkios priimtos naujos rotarietės moterys. Sveikinimai joms ir visam klubui, kuris tampa daug aktyvesnis ir perspektyvesnis.

Konvencijos registracijos forma

PETS

Kovo 18 dieną kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“ vyks būsimųjų pareigūnų mokymai - PETS 2017 ir Apygardos Asamblėja.

Registracija - 09:00, renginio pradžia - 10:00, numatoma pabaiga - 17:00.

Kviečiami naujai išrinkti Valdytojo asistentai, komitetų pirmininkai, prezidentai, sekretoriai, iždininkai, Fondo vadovai, Rotaract ir Interact klubų naujai išrinkti prezidentai, Mainų programos dalyviai.

Adresas: Karpynės g. 2, Gabšių k. Raseinių r.
Kontaktai nakvynės užsakymui: +370 650 77437, +370 428 70123, info@karpyne.lt.

Registracija iki kovo 6 dienos el. p. admin@rotary.lt, tel. +370 687 40908 (Edita Katinaitė - Kalčiūnienė). Registruojantis nurodykite klubą, dalyvių vardus ir pavardes bei pareigas.

GIMTADIENIAI

Sausį savo gimtadienius švenčia:

- Klaipėdos Aditė RK!

- Zarasų RK!

Sveikinu šiuos klubus!

 

Tarnaukime žmonijai dirbdami kartu gera valia!

 

 

RI Apygardos 1462 Valdytojas'16-17 

Rolandas Statulevičius

Rotary International Apygarda 1462

www.rotary.lt

www.rotariada.lt

www.facebook.com/rotarylithuania

SHARE TWEET FORWARD
MailerLite