Meer nieuws over Beter ter Been? Kijk dan op www.beterterbeen.nl

Beter ter Been

Nieuwsbrief februari 2019

Beste lezer,

Terwijl het buiten waait en regent en ik comfortabel binnen zit, besef ik weer hoe gelukkig wij in ons landje mogen zijn met een gezondheidssysteem, waarin baby’s niet hoeven op te groeien met een klompvoetje. Een systeem waarin het nog altijd mogelijk is om effectief geholpen te worden bij voetproblemen, afwijkingen of misvormingen. En waar je -indien nodig- via protheses, therapie en hersteloperaties en of hulpmiddelen je mobiliteit kunt terugkrijgen na een ongeluk of ziekte.

Die vanzelfsprekendheid bestaat helaas nog niet overal. Daarom willen wij als Beter ter Been technische kennis overdragen rondom het maken van orthopedische schoenen. Daarom leveren wij materialen in projecten met samenwerkingspartners.  Dat opleiden en faciliteren financieren wij met geld uit het eigen vermogen van Beter ter Been. Dat vermogen is tot stand gekomen door de inleg van de oprichters in 1992 en vele donaties en schenkingen sindsdien.

In het afgelopen jaar mochten wij schenkingen van machines en materialen in ontvangst nemen van donoren die anoniem wensen te blijven. Ook mochten we geldbedragen ontvangen, zijnde fooienpot van een schoenmaker of van een pedicure of een donatie van een diaconie. Graag wil ik al die mensen en bedrijven echt heel, heel hartelijk bedanken namens ons bestuur en namens alle kinderen en volwassenen die met deze support zo goed geholpen worden! Elke keer als u ons steunt in welke vorm of omvang ook, breekt er weer een wolk open en gaat de zon schijnen.

DANK U WEL !!

Marian Connotte, voorzitter

Project: de modulaire schoen

In maart vorig jaar zijn drie studentes van de Fontys Hogeschool begonnen met het verder ontwikkelen van de modulaire schoen. Een van de studentes is bezig geweest met het maken van een protocol, een andere studente met het verzorgen van de materialen en een derde is bezig geweest met het onderzoeken van de haalbaarheid van de productie van de modulaire schoen (in een ontwikkelingsland). Gedurende vier weken hebben tien proefpersonen zo'n zes uur per dag per dag op de modulaire schoen gelopen en tussentijds en naderhand hun ervaringen met de modulaire schoen aan de studentes teruggegeven. Tijdens het proces werden wat kinderziekten opgemerkt, zoals de temperatuur in de schoen, de vorming van blaren en ook kwamen wat algemene klachten boven. De studentes hebben deze problemen meegenomen in uiteindelijke aanbevelingen. Uiteindelijk is geconcludeerd dat het product zoals het nu voor ligt als positief ervaren wordt en de markt op zou kunnen.

Het is nu aan Beter ter Been om te onderzoeken hoe dit product verder de wereld in gebracht gaat worden. We oriënteren ons nu op de optie en effectiviteit van een online learning module. We komen graag in contact met opleidingskundigen of producers van educatieve filmpjes die ons concreet kunnen adviseren en/of ondersteunen. Mocht u studenten, bedrijven of organisaties in deze kunnen aanbevelen, dan vernemen wij dat graag. Stuur een mail naar onze voorzitter: marian@beterterbeen.nl 

Bezoek van bestuurslid Toos Rook aan Nepal

Eind november is ons bestuurslid Toos Rook  op werkbezoek geweest in naar Nepal om de voortgang van onze eerste eigen werkplaats te onderzoeken. Zij heeft zo'n 1,5 week meegedraaid in de werkplaats en meegekeken met Rameshwor en de andere werknemers. Zij heeft door direct met de schoenmakers samen te werken de kwaliteit van de schoenen goed onder de loep kunnen nemen en aanbevelingen kunnen doen hoe de kwaliteit hiervan te verbeteren. Met de door haar gedane aanbevelingen hopen we de kwaliteit van de schoenen te vergroten en nog meer mensen in Nepal mobiel te maken! Hieronder een indruk van het werkbezoek van Toos. 

Gezocht: bestuurslid communicatie

De impact van Beter ter Been groeit! Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen zijn we druk bezig met het realiseren van onze doelen ten aanzien van onze projecten in Nepal. Het zal u dan ook niet verbazen dat we hopen dergelijke projecten ook op andere plekken in de wereld - waar de behoefte aan orthopedisch schoeisel bestaat - op te zetten. Om dat met geïnteresseerden te kunnen delen zijn we hard op zoek naar iemand die dat wil vastleggen in onze nieuwsbrief en op onze website. Wordt u enthousiast van Beter ter Been, onze projecten en waar wij voor staan? En lijkt het u leuk om elke twee/drie maanden met het bestuur samen te komen en van onze projecten verslag te doen? Dan kunt u zich richten tot onze voorzitter via marian@beterterbeen.nl. 

Project: Nepal

Op dit moment draait onze eerste werkplaats op volle toeren. Er zijn momenteel naast 'onze' Rameshwor drie andere schoenmakers in dienst die met al hun vragen bij Rameshwor terecht kunnen. Er zijn in de maand juli 2018 alleen al zo'n 41 paar orthopedische schoenen gemaakt, en de schoenmakers proberen met elkaar dit aantal vast te houden. Zo is het het doel dat er ongeveer 500 paar orthopedische schoenen wordt gemaakt in een jaar tijd. Naast het maken van orthopedisch schoeisel worden door Rameshwor en de andere schoenmakers ook andere oplossingen geboden aan mensen met mobiliteitsproblemen. Onderstaand ziet u een filmpje van één van die oplossingen. 

 

Eens in de zoveel weken gaat Rameshwor alleen of tezamen met de andere schoenmakers het 'veld' in om vraag bij de burgers te inventariseren en op te meten of de schoen aan te meten. Het blijkt, na inventarisatie door onze lokale partner Karuna, dat nog steeds heel veel behoefte is aan orthopedisch schoeisel in het werkgebied rondom onze werkplaats. We kunnen in ieder geval spreken van meer dan duizend mensen en kinderen die behoeftig zijn aan orthopedisch schoeisel. Op dit moment wordt het werk wat in de werkplaats wordt verricht dan ook groots gepromoot in de buurt om zeker te weten dat we ook die mensen die anders zelf ver moeten reizen of op geen mogelijkheid bij de werkplaats kunnen komen, bereikt kunnen worden. 

We zijn druk bezig met het inventariseren van onze tweede werkplaats in Nepal. Op dit moment hebben wij in Nederland al zo'n 75% van de benodigde machines opgeslagen om naar Nepal te verzenden. We zijn nu aan het inventariseren of één van de schoenmakers uit de huidige werkplaats of een andere schoenmaker de, ook door Rameshwor genoten, opleiding in Hanoi, Vietnam, kan volgen. Zo weten we zeker dat ook in onze tweede werkplaats goed opgeleide mensen werken en derhalve goed kwalitatief schoeisel gemaakt gaat worden. 

Aankomend bezoek van bestuurslid Hans van Dalen aan Nepal

Over een aantal dagen zal Hans voor 1,5 week een bezoek brengen aan onze werkplaats in Nepal. Met de opmerkingen en suggesties naar aanleiding van het bezoek van Toos in het achterhoofd kan Hans zijn kennis en kunde inzetten om de kwaliteit van het orthopedisch schoeisel waar nodig te verbeteren door middel van beter gebruik van materiaal en machines. We wensen Hans heel veel plezier en succes!

Bestuurslid in het zonnetje

Graag maken we van de mogelijkheid gebruik ons bestuurslid Hans van Dalen in het zonnetje te zetten. Hans heeft afgelopen jaar nogmaals zijn toewijding aan de stichting bewezen en zich voor nog vier jaar aan ons gecommitteerd. Dat maakt Hans absoluut het langst zittende Beter ter Been bestuurslid sinds het ontstaan van de stichting. Daarnaast heeft Hans zich de afgelopen maanden heel hard ingezet voor de betrokkenen bij de modulaire schoen, maar is hij ook erg druk geweest met het faciliteren van de machines voor Nepal, het ophalen van gelden voor de stichting en het leggen van contact met externe partijen. Hans, heel erg bedankt voor al je grenzeloze inzet en toewijding!

Stichting Beter ter Been

info@beterterbeen.nl

www.beterterbeen.nl 

KvK: 41146693 ingeschreven als ANBI

 

contact: 31 06 120 34 199 ( Marian Connotte, voorzitter)

conract: 31 06 835 32 410 (Jeanine van Dalen, secretaris)

SHARE TWEET FORWARD
MailerLite