Projekt Eko+ nyhetsbrev - December 2023

Nu när vi snart avslutar år 2023, så låt oss se tillbaka på ett annorlunda år för ekobranschen. År 2023 har varit utmanande för den ekologiska sektorn på många sätt, men det inkluderar också framgångar och positiva vibbar. Även om konsumenterna har sparat på mer ansvarsfulla val när de handlat mat, är ekologiskt fortfarande intressant bland konsumenterna och bilden av eko som ett ansvarfullt val har stärkts de senaste åren (läs mer i ProLuomu's senaste konsumentundersökning)

Enligt ProLuomu är alltså intresset för eko ännu stort på konsumentsidan, även om inflationen gjort att ekokonsumtionen avtagit något. Vi ligger ändå på en högre konsumtion än före coronapandemin vilket är positivt och exporten av ekologiskt har inte heller minskat. Från matservicetjänsterna har det också hörts positiva rapporter angående användning av ekologiska råvaror, se Portaat Luomuun  och Luomutetaan ruokapalvelut (LuRu)

Det har varit turbulent på ekospannmålsmarknaden senaste åren. En kombination av en hög omställning till ekoproduktion i Finland i förra programperioden gjorde att marknaden inte hann med och överproduktion uppstod till en ekomarknad som dessutom stagnerade till följd av krig i Ukraina och inflation. Nya stödsystem 2023 och en osäker marknad gjorde att många ekogårdar fick fundera på hur man skulle fortsätta framåt, några slutade helt med ekoproduktionen medan andra lade om strategi, bytte grödor eller produktionsinriktning. Ekoarealen har enligt preliminära uppgifter i år minskat från 15% till 13,7% av totala arealen i Finland och också detta kommer att hjälpa till att stabilisera ekomarknaden på sikt. 

Vi tror på ekoproduktionen också i framtiden! En ekogård är trots allt mindre beroende av inköpta insatsmedel, och en god växtföljd gör gott för marken, vår viktigaste resurs!

God Jul och tack för det gångna året!
Önskar Ann-Sofi och Micaela

__________________

Nätverksträff 12.10.2023 Tammerfors

Projekt Eko+ och SLC´s ekoutskott tog under hösten ett initiativ till en nätverksträff för ekoaktörer. Målet med nätverksträffen var en önskan och ett behov av att diskutera det aktuella läget på ekomarknaden. Mötet resulterade bl.a. till ett utlåtande. För mer info se artikel från Landsbygdens Folk -  Ekoaktörer vill sänka mervärdeskatten på ekolivsmedel till noll

Inspelingar från Hållbarhetsveckan – Webbinarium om Ekogårdens biologiska mångfald

Under Hållbarhetsveckan 2023 fick vi en virtuell rundvandring på en ekogård tillsammans med Per Bengtson, och en liten inblick i en ekogårds många olika ekosystem med fokus på biologisk mångfald. Starka och stabila dvs resilienta ekosystem är av stor vikt för att vi skall kunna möta olika framtida utmaningar t.ex. klimatförändringen.

Videoinspelningen är delad i tre delar, och ni hittar videorna enklast via vår hemsida:
www.ekonu.fi/inspelingar-fran-hallbarhetsveckan-webbinarium-om-ekogardens-biologiska-mangfald/

Ekoförsök 2023

I år hade Projekt Eko+ två stycken försöksplatser med spannmålsförsök i Nyland, ett försöksfält i Svartå, Ingå och ett i Påvalsby, Lovisa. Under sommaren har man kunnat följa försöken via våra SoMe kanaler(Facebook och Instagram) och via hemsidan hittas mer info om respektive försöksplats. Försöken tröskades i mitten av september och skörden har sedan analyserats hos NSL Lab. Rapporterna är ännu inte klara men en del försöksresultat finns redan på hemsidan, gå gärna in och kika:

Alla resultat publiceras under vårvintern på Projekt Eko+ hemsidan och i NSL Försöks försöksrapport!

Observationsskifte i Österbotten 2023

Förutom demoodlingarna i Nyland så har projektet också haft ett observationsskifte i Gamla Vasa, Österbotten. Den planerade 4-åriga demonstrationsodlingen utförs på initiativ av Lyckegård Finland Ab. Demoförsökets målsättningar under kommande år, är att observera olika bearbetningsmetoders inverkan på åkerns struktur, skördeväxternas tillväxt och mängden av ogräs. Mer info: www.ekonu.fi/observationsskifte-i-osterbotten-2023/ 

Forskning inom eko i Finland; Ekoinstitutet/Luomuinstituutti

Om du inte tidigare är bekant med det finländska forskningsnätverket Ekoinstitutet/Luomuinstituutti och dess verksamhet, så rekommenderar vi att ni tar del av informationen på deras hemsida. På hemsidan finns intressanta forskningsresultat, artiklar och webbinarier. Som exempel finns artikel om ”Myter inom eko” och artikel med länk till webbinariet ”Käykö luomu kukkarolle”.

 

HÄNDELSEKALENDER

Kommande föreläsning januari 2024

Vi har preliminärt bokat in doktorandforskaren Mika S. Saarenpää för en distansföreläsning till januari den 17. Saarenpääs intressanta forskningsområde är att utreda sambandet mellan bl.a. jordmånens mikrober och vårt immunförsvar. Mika höll föredrag under Luomupäivät i S:t Michel och hans anförande var definitivt det mest omtalade där, nu håller han föreläsning för oss på svenska! Håll utkik i januari på vår FB sida och i händelsekalendern efter närmare info om klockslag och anmälningsanvisningar.

Ekotankesmedjan 2024

Nästa års Ekotankesmedja är under planering, kontakta oss om det är något speciellt som ni önskar gällande tankesmedjans program. Våra kontaktuppgifter finns på vår hemsida www.ekoplusnu.fi
Tips; om ni är intresserad av vad vi på tidigare Ekotankesmedjor diskuterat och visionerat så finns föreläsningmaterial mm på vår hemsida: www.ekonu.fi/category/ekotankesmedja/

***

_____________


_____________

Kom ihåg, att du enkelt kan avsluta prenumerationen av projekt Eko+´s nyhetsbrev. Detta gör du, genom att välja åtgärden ”Avsluta prenumerationen” i sluttexten av detta nyhetsbrev. 


Yrkesakademin | PB 40, 65450, Vasa
Detta nyhetsbrev skickades till | Avsluta prenumerationen | Vidarebefordra detta E-mail till en vän
Skickat med MailerLite