Etkö näe kuvia? Klikkaa tästä...

JÄRJESTÖTIEDOTE

3 / 2019 syyskuu

Järjestöpalveluja (linkki nettisivuille)

Varaa tiloja, Hae avustuksia, Lainaa välineitä, Tilaa monistus- ja taittopalveluja

Sisältö

 • Hae töihin kumppanuusyksikköön!
 • Loma-aikojen leiriavustus – haku ja selvitys to 31.10.2019 mennessä
 • Tervetuloa avustusinfoon!
 • Tilinpidontarkastukset
 • Yhdistysrekisteri uudistuu 18.9.2019 - yhdistyksille Y-tunnus ja uudet palvelut
 • Yhteisöjen tunnistautumiseen tulossa muutoksia - tutustu ajoissa Suomi.fi –palveluun!
 • Kurssi- ja leirikeskuksien vuorot vuodelle 2020 - haku 16.9.2019 klo 16 mennessä
 • Päiväleirien vuorot nuorisotiloista kesälle 2020 - haku 16.9.2019 klo 16 mennessä
 • Nuorten toimintakeskus Hapen vuokrasopimus päättyy
 • Vaikuta Helsingin digitaalisten palvelujen kehittämiseen vastaamalla verkkokyselyyn
 • Helsingin nuorisoneuvoston vaalit tulevat taas marraskuussa 2019
 • Nuorten RuutiBudjetti
 • Nuorten äänet kuuluviin OmaStadi -äänestyksessä - kutsu info- ja yhteistyötilaisuuteen
 • Ympäristötoiminnan esittelytilaisuus - kutsu järjestöille ja yhteistyökumppaneille

Hae töihin kumppanuusyksikköön!

Suunnittelija, vakinainen työsuhde, työavain 49-207-19

Nuorisopalvelujen kumppanuusyksikkö edistää nuoriso- ja kansalaisjärjestöjen sekä nuorten ryhmien toimintaedellytyksiä, edistää kumppanuustoimintaa sekä valmistelee nuorisoavustukset. 

Suunnittelijan tehtäviin kuuluvat nuorisoavustusten ja avustuspäätösten valmistelutehtävät, avustusten käytön valvonta, vuorovaikutus nuorisojärjestöjen ja nuorten ryhmien kanssa. Tehtäviin kuuluvat myös aktivismin ja nuorten omaehtoisen toiminnan edistämiseen liittyvät tehtävät, vuorovaikutus muiden avustusta myöntävien tahojen kanssa ja Helsingin kaupungin sähköisen avustusjärjestelmän kehittäminen.

Haku päättyy 16.9.2019 klo 16:00.

Lue lisää ja hae...

Avustukset

Loma-aikojen leiriavustus – haku ja selvitys to 31.10.2019 mennessä

Loma-aikojen leiriavustuksen hakemisen ja selvittämisen määräaika lähestyy.

Avustusta haetaan nyt kaudelle 1.11.2019 – 31.10.2020 ja hakeminen tapahtuu kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta nuorisopalvelujen loma-aikojen leiriavustushakemuksella liitteineen.

Selvitys kauden 1.11.2018 – 31.10.2019 toteutuneista leireistä tehdään kaupungin asiointipalvelussa nuorisopalvelujen loma-aikojen leiriavustusselvityksellä liitteineen.

Loma-aikojen leiriavustus on vuosiavustus helsinkiläisyhdistyksille, jotka järjestävät helsinkiläisille lapsille ja nuorille yö- ja/tai päiväleiritoimintaa koulujen loma-aikoina. Avustuksesta päättää kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisojaosto.

Lisätiedot: Loma-aikojen leiriavustus

Huomaathan selvitystä tehdessäsi, että liitteeksi laitetaan sama excel-lomake, joka toimitettiin jo avustuksen hakuvaiheessa. Nyt siitä täytetään toteutumakohta ennakoidun tiedon alapuoliselle riville. Näin sekä hakijat, että me valmistelijat pystymme seuraamaan paremmin suunnitelmien toteutumista.

Tervetuloa avustusinfoon!

HUOM! TILAISUUS ON PERUUNTUNUT

Loma-aikojen leiriavustuksesta järjestetään kaikille avoin INFO ma 7.10.2019 klo 17.-18.30. Infossa käsitellään avustuksen selvittämiseen ja hakemiseen liittyviä asioita.

Paikkana on nuorten toimintakeskus Happi osoitteessa Sörnäisten rantatie 31, Helsinki 50.

Tilaisuuteen ilmoittautumiset osoitteeseen virpi.talasmaki@hel.fi viimeistään 3.10.2019.

Tilinpidontarkastukset

Vuosittaiset tilinpidontarkastukset toteutettiin taas vuonna 2018 nuorisojaoston avustusta saaneille. Tarkastuksen hoitaa ulkopuolinen tilintarkastustoimisto. Tarkastettavia yhdistyksiä oli tällä kertaa seitsemän ja tarkastus tehtiin pääasiallisesti vuoden 2017 ja osin 2018 tilinpidosta ja hallinnosta. Tarkastettavat yhdistykset saivat tarkastuksesta yhdistyskohtaisen raportin palautteeksi ja käytettäväksi oman hallinnon kehittämiseen. Raportit myös vietiin tiedoksi nuorisojaostoon. Lisää tarkastuksesta ja siinä tehdyistä havainnoista löytyy nuorisojaoston kesäkuun kokouksen päätöspöytäkirjasta.

Tilintarkastajan tekemään raporttiin sisältyy myös yleinen osio liittyen kirjanpitolainsäädännön tositteille asettamiin vaatimuksiin ja ajatuksia avustuksen saajien hallintoon liittyvistä seikoista. Tämä ns. yleinen osio on kaikkien teidän käytettävissänne ja löytyy kaupungin nettisivuilta Tilinpidon yleisiä ohjeita. Toivottavasti siitä on apua kehittäessänne yhdistyksenne hallintoa.

Tänä vuonna kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti nuorisopalvelujen mallin mukaisesti yhtenäistää toimialan avustusten (kulttuuri, liikunta, nuoriso) käytön seurantaa ja toteuttaa kunkin jaoston avustuksia saaneille vastaava tilinpidontarkastus. Tarkastettaville avustuksen saajille viestitetään asiasta kunkin kumppanuusyksikön kautta.

Muutoksia tulossa...

Yhdistysrekisteri uudistuu 18.9.2019 - yhdistyksille Y-tunnus ja uudet palvelut

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) uudistaa yhdistysrekisterin tietojärjestelmät kokonaisuudessaan 18.9.2019. Samalla kaikki yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat saavat Y-tunnuksen. Myös yhdistysrekisterin ilmoittamis- ja tietopalvelut uudistuvat.

Lisätietoja PRH:n sivuilta

Yhteisöjen tunnistautumiseen tulossa muutoksia – tutustu ajoissa Suomi.fi -palveluun!

Verohallinnon ylläpitämä Katso-palvelu poistuu käytöstä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Katso-tunnisteiden sijasta siirrytään käyttämään väestörekisterikeskuksen ylläpitämää Suomi.fi -kirjautumista.

Lisätietoja ja ohjeita Suomi.fi-valtuuksien käyttöönottoon

Tiloja toimintaan vuodelle 2020

Kurssi- ja leirikeskuksien vuorot vuodelle 2020 - haku 16.9.2019 klo 16 mennessä

Sähköisten tai paperisten lomakkeiden tulee olla perillä Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikössä ma 16.9.2019 klo 16 mennessä.

Haku koskee seuraavia toimipaikkoja: Bengtsårin leirisaariMeriharjun luontotalo ja Uutelan kämppäGranön leirialueSeikkailutaloVartiosaaren kesätoimipiste Östersundomin leirikeskus.

Hakuohjeet

 • Lataa oikean tilan käyttövuorohakemus-lomake ja täytä siihen ryhmän/yhdistyksen tarkat tiedot.
 • Jos haet vain yhtä aikaa ja toimipaikkaa, kerro se meille. Olisi hyvä, jos listaisit lomakkeeseen myös vaihtoehtoisen ajankohdan ja käykö sinulle kenties muut toimipaikkamme.
 • Muista kertoa mihin tarkoitukseen käyttövuoroa haetaan ja allekirjoita lomake.
 • Lähetä lomake niin, että se on meillä ENNEN 16.9. klo 16.00.

Säköpostitse: ymparistotoiminta@hel.fi

Postiosoitteella: Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö, PL 84404, 00099 Helsingin kaupunki

Päätökset (myönnetyistä ja ei-myönnetyistä) vuoroista lähetetään postitse viikolla 42. Pyrimme siihen, että mahdollisimman moni hakija saisi ainakin yhden käyttövuoron.

Lisätietoja tilavarauksista http://luontotoiminta.munstadi.fi/ ja käyttövuorohakemukset löytyvät täältä: Lomakkeet

Päiväleirien vuorot nuorisotiloista kesälle 2020 - haku 16.9.2019 klo 16 mennessä

Nuorisotilat ovat helsinkiläisten järjestöjen käytettävissä kesällä 2020 ajalla 1.6.-9.8.2020 päiväleirien tai vastaavien toteuttamiseen maksutta.

Nuorisotilojen käyttövuorohakemus tulee toimittaa ma 16.9.2019 klo 16 mennessä
postitse: KUVA/Nuorisotilat Kesä 2020, PL 51400, 00099 Helsingin kaupunki tai 
sähköpostitse: kansalaistoiminta@hel.fi otsikolla Kesävuorot 2020.

Nuorten toimintakeskus Hapen vuokrasopimus päättyy

Nuorten toimintakeskus Hapen vuokrasopimus lähenee loppuaan syksyllä 2019 ja nykyinen toiminta tiloissa loppuu 31.10.2019. Tämä tarkoittaa sitä, että Happi sulkeutuu myös järjestöjen käytöstä lokakuun lopussa. Uusia tiloja etsitään parhaillaan, mutta näin läheltä keskustaa saman tyyppistä tilaa on vaikea löytää. Usein tilat ovat myös pienempiä eikä niin monikäyttöisiä. Tiedotamme asiasta syksyn aikana uudelleen ja pidämme teidät ajan tasalla, miten korvaavien tilojen etsintä etenee.

Osallistu ja vaikuta ...

Vaikuta Helsingin digitaalisten palvelujen kehittämiseen vastaamalla verkkokyselyyn

Kaupungilla on avoinna kysely digitaalisten palveluiden kehittämisestä, ja siihen tarvittaisiin erityisesti vastauksia yhdistyksiltä ja järjestöiltä.

Lisätietoa ja linkki kyselyyn.

Helsingin nuorisoneuvoston vaalit tulevat taas marraskuussa 2019

Nyt valitaan nuorisoneuvosto kaudelle 2020-21. Nuorisoneuvosto on kuntalain takaama oikeus nuorille saada äänensä kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Tämän vuoden vaaleissa ehdolle voivat asettua vuosina 2002–2006 syntyneet nuoret. Ehdolle asettuminen on käynnissä 9.–29.9. Sama ikäluokka voi äänestää vaaleissa 11.–29.11. Äänestämään pääsee kouluilla, oppilaitoksissa ja nuorisotaloilla. Vaalisivut ovat auki osoitteessa www.ruutivaalit.munstadi.fi.

Nuorten RuutiBudjetti

Helsingin koulujen 6.-9. luokilla äänestetään tuttuun tapaan nuorten omasta RuutiBudjetista. Nyt seitsemättä kertaa toteutuvassa RuutiBudjetissa nuoret ideoivat, äänestävät ja neuvottelevat vuosittain siitä, miten kaupungin resursseja kohdennetaan harrastusmahdollisuuksien, palveluiden ja koko kaupungin kehittämisessä.

Sekä Ruutibudjetin että Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestykset toteutetaan kouluilla 1.-31.10.2019 nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyönä. Äänestäminen tapahtuu osoitteessa www.omastadi.hel.fi.

Nuorten äänet kuuluviin OmaStadi -äänestyksessä - Kutsu info- ja yhteistyötilaisuuteen

Tänä syksynä Helsingissä tehdään suoran demokratian historiaa. Lokakuussa järjestettävässä OmaStadi -äänestyksessä helsinkiläiset saavat ensimmäistä kertaa päättää, mihin kaupunki käyttää 4,4 miljoonaa euroa. Kaikki 12-vuotta tänä vuonna täyttävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset saavat äänestää kaupunkilaisten tekemistä ehdotuksista. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset. Lue lisää: omastadi.hel.fi.

Yhteistyöllä varmistetaan, että eri-ikäiset ja -taustaiset helsinkiläiset saavat äänensä kuuluviin. Kaupunki kuuluu kaikille. 

Järjestämme torstaina 23.9. klo 14-16 info- ja yhteistyötilaisuuden nuorisojärjestöille ja helsinkiläisten nuorten parissa työskenteleville. Paikka: Kaupungintalon aula, Pohjoisesplanadi 11-13.

Infotilaisuudessa kerrotaan osallistuvasta budjetoinnista ja äänestämisestä ja keskustellaan siitä, miten voimme yhdessä edistää eri taustaisten ja erikielisten helsinkiläisten mahdollisuutta osallistua. Infotilaisuudesta saat mukaasi helppokäyttöistä viestintä- ja tukimateriaalia esimerkiksi omien äänestystilaisuuksien järjestämistä varten.

Tilaisuudessa on tarjolla kahvia, teetä ja pientä syötävää.

Ilmoitathan 13.9. mennessä, pääsetkö tulemaan: https://forms.gle/fckimTmMgfEY8qcA6

Ystävällisin terveisin
Stadiluotsit Antti Sarpo ja Jarkko Laaksonen
Kaupunginkanslia / Viestintäosasto / Osallisuus ja neuvonta / Alueosallisuus 

OmaStadi pähkinänkuoressa:  OmaStadi on Helsingin kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Osallistuvassa budjetoinnissa kaupunkilaiset saavat päättää suoraan kaupungin rahankäytöstä. Kaupunkilaiset voivat ideoida ehdotuksia ja äänestää siitä, miten kaupunki käyttää 4,4 miljoonaa euroa rahaa vuosittain. Toiminta käynnistyi loppuvuodesta 2018, jolloin kaupunkilaisilta saatiin 1 273 ideaa kaupungin kehittämiseksi. Kevään 2019 aikana ideoista tehtiin yhdessä tarkempia suunnitelmia. Kaupunki laski suunnitelmille hinnan ja lokakuussa näistä suunnitelmista äänestetään. Äänestää saavat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset. Äänestäminen tapahtuu OmaStadi.hel.fi –verkkosivulla. Lisäksi kirjastoissa ja asukastaloilla on äänestyspisteitä, joissa saa apua sähköiseen äänestämiseen. 

Ympäristötoiminnan esittelytilaisuus - kutsu järjestöille ja yhteistyökumppaneille

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö kutsuu Teidät vierailulle torstaina 19.9. klo 17-20 Nuorten Ympäristötilaan, kauppakeskus Saareen, Yliskylän puistokatu 4.

Tervetuloa tutustumaan uusiin ja sykähdyttäviin tiloihimme, jotka ovat varattavissa syksyn 2019 ja kevään 2020 toimintoihin nuorisojärjestöille sekä nuoriso-ja kouluryhmille.

Illan aikana esittelemme Satakolkyt–130km puhdasta liikkumisen iloa –hankkeen,  Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön toimintaa ja Eko-Ruuti nuorten ympäristökyselyn tuloksia.

Käynnistämme myös yhteisen suunnittelun, joka mahdollistaa kohtaamispaikan toiveille ja uusille ideoille vahvistaen yhteistyötämme sekä luoden entistä parempia palveluita nuorille. Toivotamme tervetulleeksi myös toiminnassanne mukana olevia nuoria.

Ilmoittautuminen 16.9.2019 mennessä: anu.lindberg@hel.fi.

Kurkkaa uusi videomme. Lisäinfoa luontotoiminta-sivuilla. #ympäristötoiminta #nuortenekokahvila #munstadi

www.satakolkyt.fi, #satakolkyt#muovitonmeri

Helsingin kaupunki, Kulttuuri ja vapaa-aika, Nuorisopalvelut

Kumppanuusyksikkö

Käyntiosoite: Fredriksberg A, Konepajankuja 1, Helsinki 51
Postiosoite: PL 51400, 00099 Helsingin kaupunki
kansalaistoiminta@hel.fi
____________________________________
Osoitelähde: Avustusrekisteri

Unsubscribe

MailerLite