view_in_browser
Aktualności Farmacja Samorząd Prawo
Newsletter NIA
Aktualnie, Regularnie, Przystępnie

www.nia.org.pl

NIA: obsługa pacjentów w wyznaczonych strefach lub przez okienka do sprzedaży nocnej

Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje aptekom ogólnodostępnym i punktom aptecznym wydawanie pacjentom wszystkich produktów w wyznaczonych strefach lub za pośrednictwem okienek do sprzedaży nocnej.

W ocenie samorządu aptekarskiego zachodzi uzasadniona konieczność ograniczenia bezpośredniej styczności personelu aptek w kontaktach z pacjentami celem uniknięcia dalszego rozprzestrzeniania się zakażenia COVID-19.

Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli pacjentom na zachowanie stałego dostępu do leków ratujących zdrowie i życie, przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnego ryzyka dla fachowego personelu aptek.

www.nia.org.pl

WNIOSEK DO WOJEWODÓW O SPOWODOWANIE WYDAWANIA LEKÓW PRZEZ OKIENKA EKSPEDYCYJNE W APTEKACH

(z dnia 12 marca 2020)

Naczelna Rada Aptekarska wnosi o podjęcie odpowiednich działań, w trybie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) mających na celu wydanie polecenia przedsiębiorcom prowadzącym apteki ogólnodostępne i punkty apteczne na terenie województwa do dziennej ekspedycji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyłącznie poprzez okienka ekspedycyjne służące co do zasady do wydawania leków w porze nocnej.

Pełna treść wniosku dostępna jest tutaj.


www.nia.org.pl

W związku z dynamicznym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19, Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje wdrożenie działań zapobiegawczych celem zabezpieczenia personelu aptek.

Wytyczne dla aptek do pobrania tutaj.

twojezdrowie.rmf24.pl

Specjalne zalecenia dla aptek dot. koronawirusa. Co się zmieni?

Naczelna Izba Aptekarska opublikowała wytyczne dla aptek w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Znalazła się w nich m.in. rekomendacja sugerująca, aby klienci aptek byli obsługiwani przez okienka przeznaczone do trybu nocnego, a nie wchodzili do środka. 

"Większość aptekarzy zgodziła się na to, aczkolwiek niektórzy uważają, że to jest ich misja i chcą dalej obsługiwać klientów w środku, w aptece" - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Naczelna Izba Aptekarska opublikowała rekomendacje, które mają pomóc zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem. To m.in. wprowadzenie w aptekach strefy buforowej dla pacjentów, którzy czekają na obsługę i zachowanie bezpiecznej, większej niż jeden metr odległości pomiędzy pacjentem a osobą, która go obsługuje. Miałoby to ułatwić wyznaczenie przed każdym stanowiskiem specjalnej linii, która nie powinna być przekraczana. Czytaj więcej tutaj.

www.nia.org.pl

Rekomendacje zdrowotne FIP. Informacje i tymczasowe wytyczne dla farmaceutów i pracowników aptek w języku polskim.

Grupa ekspertów Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) opracowała w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem, wywołującym chorobę COVID-19 przewodnik, który zawiera usystematyzowane i najważniejsze informacje dla farmaceutów i pracowników aptek.

Dziękujemy Polskiemu Towarzystwu Farmaceutycznemu, które jako członek tej organizacji, podjęło się tłumaczenia przewodnika.

Przewodnik do pobrania znajduje się tutaj.

www.nia.org.pl

Naczelna Rada Aptekarska apeluje o zwięszkenie bezpieczeństwa pracowników aptek.  związku ze zwiększającą się liczbą przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Na podstawie art. 39 ust. 1 zdanie wprowadzające do wyliczenia w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 i 9 oraz ust. 2 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1419) Naczelna Rada Aptekarska wyraża następujące stanowisko:

W związku ze zwiększającą się liczbą przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, Naczelna Rada Aptekarska zwraca się z apelem do podmiotów prowadzących apteki o podjęcie dodatkowych działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa personelu aptek, w szczególności poprzez:

  1. opracowanie i wdrożenie procedur gwarantujących bezpieczeństwo personelu;
  2. zapewnienie środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących;
  3. ewentualny montaż szyb ochronnych oddzielających personel aptek od pacjentów korzystających z usług aptek.

Jednocześnie NRA zwraca się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zaopatrzenie aptek w adekwatną do potrzeb liczbę materiałów ochronnych i preparatów dezynfekujących oraz przygotowanie jednoznacznych procedur postępowania personelu aptek gwarantujących ich bezpieczeństwo.

mgr farm. Elżbieta PIOTROWSKA – RUTKOWSKA Prezes NRA

dr n. farm. Lucyna SAMBORSKA  Sekretarz NRA

Materiał źródłowy.

www.nia.org.pl

Komunikat Prezesa URPL z dnia 11 marca br.

Ogłasza się wprowadzenie do Farmakopei Polskiej wydanie XI monografii narodowej Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum (Etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę).

Tekst monografii stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

Wymagania zawarte w powołanej monografii obowiązują od dnia ogłoszenia niniejszej Informacji.

Wprowadzenie do Farmakopei Polskiej monografii dla etanolowego roztworu antyseptycznego do stosowania na skórę (Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum) w trybie pilnym spowodowane jest szczególną sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem powodującym chorobę zakaźną COVID-19. Monografia została opracowana dla rekomendowanego przez WHO składu preparatu do dezynfekcji skóry.

Monografia FP dla etanolowego roztworu antyseptycznego do stosowania na skórę umożliwi m.in. sporządzanie w aptece ww. preparatu jako „lek apteczny”, tj. zgodnie z definicją w ustawie Prawo farmaceutyczne, produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece.

Monografia Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum dostępna jest tutaj.

Pełna treść komunikatu znajduję sie na stronie www.urpl.gov.pl

www.nia.org.pl

Komunikat GIF dotyczący sprzedaży w aptekach płynów dezynfekujących

Zgodnie z art. 86 ust. 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne apteki ogólnodostępne mogą sprzedawać produkty służące do dezynfekcji. Wobec zagrożenia epidemiologicznego oraz ze względu na możliwe braki opakowań o małej pojemności, Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, że apteki posiadające izby recepturowe, mogą wydawać środki dezynfekujące do higieny osobistej oraz służące do dezynfekcji sprzętów codziennego użytku, w opakowaniach własnych, bądź dostarczonych przez Pacjentów.

Podczas wydawania należy zachować następujące środki ostrożności:

  • przyniesione opakowanie musi być czyste;
  • osoba wydająca musi właściwie oznaczyć opakowanie (tak jak przy leku recepturowym lub aptecznym);
  • osoba wydająca musi poinformować Pacjenta, że produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego.

Komuniakt do pobrania dostępny jest tutaj.

www.nia.org.pl

Lista leków zagrożona brakiem dostępności. Komunikat Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia wydał komunikat dotyczący listy leków zagrożonych brakiem dostępności z dnia 10.03.2020, w którym przypomina, że obwieszczenie ma charakter prewencyjny

W związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2 zwanego COVID-19 oraz sytuacją globalną w tym zakresie Minister Zdrowia opublikował zaktualizowany wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn.zm.).

W odniesieniu do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do aktualnie obowiązującego obwieszczenia dodano kolejne produkty lecznicze, stosowane prewencyjnie w stanach tzw. „grypowych”, czyli produkty przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne. Umieszczono również środki do dezynfekcji zarejestrowane jako produkty lecznicze. Utrzymano dotychczas wpisane produkty lecznicze, jak również wyroby medyczne z kategorii: czepki medyczne, fartuchy chirurgiczne, fartuchy włókninowe, maski chirurgiczne, maski do podawania tlenu, medyczne ochraniacze na obuwie, odzież operacyjna, rękawice chirurgiczne, rękawice zabiegowe, termometry elektroniczne.

Czytaj więcej tutaj.

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia
@MZ_GOV_PL
View on Twitter

❗️Czego nie robić podczas kwarantanny w związku z #koronawirus. ➡ https://t.co/ooYBjLETyy

287 See MZ_GOV_PL's other Tweets

www.radioopole.pl

Marek Tomków o pacjentach kupujących  "na zapas".

 Widzimy te skutki zwłaszcza w sferze emocjonalnej. Pacjenci przychodzą do apteki i chcą robić zapasy, do końca nie wiedzą czego. Chcą mieć poczucie, że lek jest w domu. To jest trochę nieracjonalne, przede wszystkim dlatego, że leki, które próbują kupować nie działają przeciwwirusowo - powiedział w porannej rozmowie Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, pytany czy apteki mocno odczuwają skutki zagrożenia koronawirusem.

Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny (FEW)
www.nia.org.pl

NRA negatywnie o propozycji wprowadzenia Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego

W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny nie jest w stanie zweryfikować, niejednokrotnie głębokich, różnic programowych pomiędzy polskimi standardami kształcenia, a standardami obowiązującymi poza Unią Europejską.

Naczelna Rada Aptekarska podkreśla, że proces ten powinien odbywać się tak jak dotychczas - w drodze nostryfikacji dyplomu, nie zaś w drodze Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, który nie daje gwarancji spełniania wymagań niezbędnych do wykonywania zawodu farmaceuty, równoważnych z kwalifikacjami nabytymi w drodze nostryfikacji dyplomu.

Pełna treść stanowiska dostępna jest tutaj.

Internetowe Konto Pacjenta
www.rynekaptek.pl

Farmaceuta będzie mógł aktywować IKP i potwierdzić profil zaufany

Planujemy uruchomić proces legislacyjny tak, aby aktywowanie IKP oraz potwierdzanie Profilu Zaufanego mogło następować również w aptekach - informuje Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że zakres usług wykonywanych w aptekach ulegnie rozszerzeniu.

O tym, że farmaceuci będą mogli zakładać IKP w aptekach jako pierwszy poinformował pod koniec lutego Marek Tomków, wiceprezes NRA.

Na Twitterze odniósł się do zapowiedzi wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego w jednym z wywiadów o rozpoczęciu w najbliższych tygodniach prac nad takimi rozwiązaniami.

- Szansa na to, aby to farmaceuci mogli zakładać IKP dalej istnieje. Należy jednak zmienić obowiązujące przepisy. Od dawna mówi się o rozwoju dodatkowych usług w aptekach. Uważamy, że jest to bardzo ważny krok. Czekamy na szczegóły tego rozwiązania - powiedział Tomasz Leleno, rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Informację tę potwierdza nam Ministerstwo Zdrowia, choć jeszcze w lutym podało, że nie ma możliwości, aby pacjent mógł aktywować IKP w aptece. Warto zaznaczyć, że w Ustawie o Zawodzie Farmaceuty odrzucono propozycję, aby to farmaceuta miał mieć wgląd do IKP.

Czytaj więcej tutaj.

Farmacja szpitalna
www.nia.org.pl

Czas na zmiany w polskiej farmacji szpitalne. Hiszpania wzorem.

„Lecznictwo zamknięte, ale apteka otwarta na pacjenta”. To zdanie idealnie podsumowuje hiszpańską farmację szpitalną. Jakie zatem uprawnienia i obowiązki farmaceutów umożliwiają im realny wpływ na kreowanie propacjenckich aktywności w szpitalu?

Relacja z pobytu mgr farm. Elżbiety w Szpitalu Uniwersyteckim w Elche 2019 dostępna w Aptekarzu Polskim.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj tutaj.

Informacje
www.nia.org.pl

Baza skróceń - luty 2020

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w lutym 2020 r.
Więcej tutaj.

www.nia.org.pl

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Bravera Control

Prezes URPL 28 lutego 2020 roku wydał decyzję dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Bravera Control, Lidocainum, aerozol na skórę, roztwór, 96mg/g, nr pozwolenia 25237 . Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem wydania zawiadomienia tj. 28 lutego 2020 roku.

Decyzja zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC

Ulotka dla pacjenta

Share to Facebook Share to Facebook Share to Twitter Share to Twitter Forward email Forward email
NIA

Długa 16, Warsaw
Poland

tel. 226350670
nia@nia.org.pl
Anulowanie subskrypcji
MailerLite