Επικαιροποιημένος Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας

Επικαιροποιημένος Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας

ασίας.

Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων

Λεωφόρος Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

2131510978, 2131510186, 2131510176, 2131510969

press@civilprotection.gr

www.civilprotection.gr

Λάβατε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επειδή έχετε εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας.

Διαγραφή από την λίστα