Šī gada izskaņā vērsim vaļā mūsu kopīgi piepildīto pūra lādi. Jau izsenis tā ir saistīta ar kultūras vērtību, iespaidu un atmiņu kopumu, kas izveidojies ilgākā laikposmā. Paldies par filantropijas tradīciju turpināšanu! Sagaidīsim ziemas saulgriežus un 2020. gadu ar noturīgām vērtībām, turpinot sasniegt vairāk, labāk un vērtīgāk!

Ar sveicieniem –
LU fonda komanda

At the end of this year, let's open the dowry chest we have filled together. It has long been associated with a set of cultural values, impressions and memories that have been developed over time. Thank you for continuing the tradition of philanthropy! Let's welcome the winter solstice and 2020 with lasting values to achieve more, strive for better and share the worthwhile!

With best wishes –
UL Foundation’s team

Pilna labo darbu lāde

Daudz ir ziedots, daudz ir dots!

/LU fonda stipendiāte Signe Viška/

Attēls: tekstilmozaīka “Pūra lāde” (88 x 146), 2018. Autore: Dr. philol. Austra Celmiņa-Ķeirāne, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prof. bakalaura studiju programmas “Māksla” direktore.

Photo: Textile mosaic “Dowry Chest” (88 x 146), 2018. Author: Dr. philol. Austra Celmiņa-Ķeirāne, director of the prof. bachelor study programme “Art” at the UL Faculty of Education, Psychology and Art.

Latvijas Universitātes fonds vēl Jums  un tuvajiem vēl sirdssiltus un mierpilnus gada gaišākos svētkus! Lai nākamā gada mirkļu lādē pietiek vietas visam labajam, ko vien var saņemt, glabāt un dot!

The University of Latvia Foundation wishes you, as well as your nearest and dearest, a most heartwarming, serene and illustrious Yeletide! May there be a place for all the good received, embraced, and accomplished within your dowry chest of moments cherished!

Katrs, kas dzīvē kaut ko sasniedzis, zina, cik nozīmīgs šajā ceļā ir bijis draugu, ģimenes un pat svešinieku nesavtīgi sniegts atbalsts. To nav iespējams atmaksāt, bet to ir iespējams sniegt tālāk – nākamajiem censoņiem. Tāda ir LU fonda būtība: savienot tos, kas savulaik ir atbalstīti, ar tiem, kam nepieciešams atbalsts tagad. No gada gadā. Turpini šo tradīciju!

Everybody who has achieved something knows the importance of selfless support extended by friends, family and even strangers. It is impossible to repay that debt, yet it can be paid forward – to advance the future achievers. This is the essence of the UL Foundation: to link those who have received the support in the past with those who require support today. Year by year. Continue this tradition!

ZIEDO JAU TAGAD!
DONATE NOW!

Vivat, crescat, floreat Universitas Latviensis in aeternum!

"Latvijas Universitātes fonds", nodibinājums

Adrese: K. Barona iela 49-24, Rīga, LV-1001

Telefons: +371 20127040

E-pasts: fonds@fonds.lv

 

www.fonds.lv | ziedot.lu.lv | www.friendslu.com

Email Website Facebook Youtube
MailerLite