kuukiri EKA ÕPE, september 2022

Head uut aastat, EKA tudengid ja õppejõud!

Uue hooga alustab ka kuukiri, hoides fookuses õpetamist ja õppimist loovkõrgkoolis! PS. Vajuta lõpus kindlasti "view entire message", et head asja kaduma ei läheks.

EKA tervitab! Foto: Marek Metslaid

2022. aasta vastuvõtu numbrid

Esitati 958 sisseastumisavaldust:

 • bakalaureuseõppesse 644 avaldust
 • magistriõppesse 271 avaldust
 • doktoriõppesse 43 avaldust

 

Vastu võeti 310 tudengit. EKAs kokku õpib nüüd 1161 üliõpilast ning koos ühisõppekavadega 1246 üliõpilast.

 

Tutvu EKA wikiga! 

Kust saaks raha ja kes pühib tolmu? Mis on WD ja milleks seda vaja? Uksekaart kadunud, mida teha? Kuidas saan EKA kanalites oma üritust reklaamida?

wiki.artun.ee – veebiplatvorm, mis koondab kasulikku infot ja juhised nii õppejõududele kui tudengitele. 

FAST45 Learning Plaform Public Lecture VI - Pushing the Frontiers of Education with AI, Blockchain, and Robots

 

Loovkõrghariduse tulevikuga tegelev europrojekt FAST45, mille partner ka EKA on, pakub järjekordset veebiloengut. Seekord polemiseerivad Stéphan Vincent-Lancrin ja professor Orla McDonagh Dublini ülikoolist uute tehnoloogiate kasutamise üle klassiruumis. 

Loeng toimub juba täna, 23.09 kell 13.30 - 15.00 siinse aja järgi, rohkem infot saab SIIT. 

Registreerida saab loengule SIIT.

Tule häki haridust ehk Let's hack education together!

How can we prepare students for jobs that have not yet been created, tackle societal challenges that we cannot yet imagine, and use technologies that have not yet been invented? How can we equip them to thrive in an interconnected world where they need to understand and appreciate different perspectives and opinions, interact respectfully with each other, and take responsible action toward sustainability and collective well-being?

Startup Estonia and EdTech Estonia are looking for innovative and sustainable ideas that could change the world of education. Join the international hackathon, form a team and develop a prototype for your idea within 48 hours!


https://hack.edtechestonia.org/

Olulised muudatused õppekulude hüvitamises

Käesolevast õppeaastast taastub õppekulude osaline hüvitamine neile täiskoormusega ja tasuta õppivatele üliõpilastele, kes semestri lõpuks ei ole täitnud kogu nõutavat kumulatiivset õppemahtu.

Näide: Semestri maht on 30 EAP (semestrite mahud on õppekavati erinevad). Kui tudeng on semestri lõpuks saanud 30-24 EAP, siis talle arvet tegemata ainepunktide eest ei esitata.

Õppekulude hüvitamist nõutakse alates 7. ainepunktist ja ühe ainepunkti tasumäär on 40 eurot. Õppekulude hüvitamise arvete esitamine peatati ajutiselt COVID-19 pandeemiast tekkinud õppekorralduse muudatuste tõttu.

Alates käesolevast õppeaastast on bakalaureuse-, integreeritud- ja magistriõppe üliõpilasetele, kes pikendavad õppeaega peale nominaalaja lõppemist, ühe  semestri õppekulude hüvitamise tasumäär 500 eurot.

Eksternina õppida soovijad peavad tasuma ühe õppeaine läbimise ja eksami/arvestuse sooritamise eest 70 eurot ainepunkt (EAP). Näiteks 3 ainepunktise aine eest tuleb tasuda 210 eurot.

 

Loo oma mikrokraad või kursus!

EKA avatud akadeemia programm ulatub ruumiuuringutest fontide ja nutitekstiili disainimiseni ning on aastaringselt avatud soovidele teostada oma idee mikrokraadi, põhikursuse, lühikursuse või hoopis suvise meistriklassina.

Mikrokraadi ideekavandi saab alla laadida siit. Kursuse ideekavandi põhi asub siin. Palume oma ideekavandid saata avatud akadeemia programmijuhi Pirje Kõvatomasele: pirje.kovatomas@artun.ee.

 

Nüüd on lihtsam salvestada enda õppevideosid

Üha enam on ka EKAs õppejõude, kes pööratud klassiruumi meetodil salvestavad tudengitele ette vaatamiseks valiku õppematerjalidest, et kohtumistel sisukamat arutelu nautida. Kui seni sai EKA pakkuda õppejõule enda videoloengu salvestamiseks kas spetsiaalse tarkvaraga seadistatud arvutit (endale sobivas kohas salvestamiseks) või võimalust salvestada videoloengud EKA suures auditooriumis, siis nüüd on võimalik videoloenguid salvestada veelgi paindlikumalt - otse EKA Vimeo konto võimalusi kasutades ning salvestades loengud enda kursuse jaoks loodud kausta. Video ja heli kvaliteedi tagamiseks piisab, kui tehnika laenutusest laenutada LogiTech kaamera koos mikrofoniga (ning vajadusel statiiv). 

EKA Vimeo konto võimaldab salvestada ekraani, ekraani ja esinejat või üksnes esinejat. Salvestuse algust ning lõppu on võimalik kärpida, põhjalikumaks töötluseks peab video alla laadima. 

Huvi korral võta ühendust kaja.toomla@artun.ee 

 

Välissuhete osakond annab märku: 

Kõigil osakonnajuhatajatel, kellel on huvi korraldada lühiajalisi kursusi EKAs koos rahvusvaheliste partneritega või kutsuda ellu mõni Nordplus projekt, palume kõigepealt tutvuda EKA wikis tutvustava infoga: https://wiki.artun.ee/et/valissuhted/erasmus. ERASMUS põimitud intensiivkursused (BIP – Blended Intensive Programmes) on selleks loodud ja rahastust ei pea enam eraldi taotlema, vaid tuleb soovist lihtsalt teavitada välissuhete osakonda. 

Põimitud intensiivkursusi 2021/2022. aastal viisid läbi maali- ja stsenograafia osakonnad vastavalt Kristi Kongi ja Ene-Liis Semperi ellu kutsutud rahvusvaheliste projektide raames. Mainitud BIP projekte aitasid viia ellu vabade kunstide teaduskonna projektide koordinaator Kati Saarits ja finantskoordinaator Kaja Peltola.

Neljapäeval, 3. novembril kl 13 - 14.00 toimub A-502 ruumis ka infotund võimalikele huvilistele, kes tahaksid BIP programmi kohta rohkem teada. Oodatud on projektikoordinaatorid ja õppejõud, kes on sellisest võimalusest huvitatud. 

 

Hea Õpetamise Seminari ja personalikoolituste raames on sel õppeaastal tulekul:

 • Loomekõrgkoolide tulevik/FAST45 laboratoorium - oktoobris
 • Erivajadusega õppijate toetamine  - novembris õppekavajuhtide koosolekul
 • Lõputööga seonduv – detsembri õppekavajuhtide koosolekul
 • Õppekavadisaini töötoad teaduskondades koos Anneli Porriga - novembrist veebruarini

Lisaks:

 • Suhtlemistreening „Konflikt“ - jaanuar
 • Hindamise hea tava EKAs - veebruar
 • Õppekava analüüsi seminar - märts
 • Vaimse tervise hoidmine - aprill
 • Spetsialistist juhiks - mai

 

EKA avatud akadeemias käivitusid mikrokraadid ning jätkub töö rohelisema tuleviku nimel

EKA avatud akadeemia on alanud õppeaastal rõõmustavalt mitmekülgne ning mahukas. Esiteks stardib sel sügisel neli mikrokraadi: „Disain hariduses ja haridusedisain”, „Fontide disainimine”, „Arhitektuuri konserveerimine ja planeerimine” ning koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooliga „Baltisaksa kultuuripärand”. 

Lisaks on täienenud kursuste programm mitmete uute tulijatega. Nüüd saab Kaisa Maasiku juhendamisel õppida, kuidas kunstiväljal töötada. Samuti koolitab EKA avatud akadeemia tulevasi tudengite ja vilistlaste loomingu tellijaid. Silmapilkselt täitus huvilistega Lilian Hiobi Kunstikogumise ABC kursus, mis suure nõudluse tõttu kevadel uuesti toimub. Samuti on kevadeks arendamisel “targa maja” tellija kursus. 

EKA avatud akadeemia ja Rohetiiger

Eesti Kunstiakadeemia ja Rohetiigri koostöö jätkub juba kolmanda lennuga. Rohetiigri Akadeemias õpivad ettevõtted ja organisatsioonid kümne kuud kestva koolituse  käigus, kuidas rohemuutuseid luua või juba asetleidvaid muutusi võimendada.

Eesti Kunstiakadeemial on teist aastat kanda disaini mooduli ja disainsprindi läbiviimine, mida korraldab EKA avatud akadeemia ja juhendab interaktsiooni­disaini dotsent ja õppekavajuht Tanel Kärp. Treeningprogramm jagab teadmisi kliimamuutusest, ringmajandusest ja toote-teenuse elutsüklist ning õpitakse nägema oma organisatsiooni tegevuse mõju keskkonnale ja seda targalt vähendama.

 

T4EU projekt aitab digitaliseerida õpet 

Transform4Europe projekti rahastuse abil loome Disainiteaduskonna tudengitele iseõppe materjali jätkusuutlikkuse maailma. Õppematerjali raames valmib oktoobris 12 ekspertintervjuud koos lisa lugemissoovituste ning enesekontrolli testidega. Eesmärgiks on ühtlustada tudengite jätkusuutliku disainiga haakuvaid baasteadmisi, luua taustsüsteem, näidata ühisosi ja seoseid erinevate disainivaldkondade vahel. Iseseisev õppematerjal on aluseks, et õppejõuga kohtumiste aega saaks kasutada sisukamaks ühistööks, mitte teadmiste ja terminit ühtlustamiseks. Iseõppematerjalile tuginedes avame kevadsemestril ka inglise keelse valikaine jätkusuutlikkusest disainis, mis on avatud nii EKA teiste teaduskondade tudengitele, EKA Erasmuslastele kui ka T4EU projekti partnerkoolidele. 

EKA koosseisulised õppejõud on oodatud avardama oma silmaringi kõrghariduses kasutatavate nüüdisaegsete õpetamismeetodite ja lähenemisviiside osas Kaunases toimuval “INNO-methods” konverentsil 24.-27.oktobril.  [Kovenrentsiprogramm

Kui programmiga tutvumise järgselt tunned huvi osaleda, kooskõlasta oma soov õppekavajuhi/ dekaaniga ning anna oma osalemissoovist märku Kaja Toomlale (kaja.toomla@artun.ee) hiljemalt septembri lõpuks.

 

EKA töökojad

EKAl on 20 töökoda-stuudiot, mis on avatud kõigile üliõpilastele. Üliõpilaste rahulolu töökodade-stuudiote võimalustega on väga kõrge, aga mitmed lõpetajad tõid välja, et nad ei teadnudki mõne töökoja olemasolust. 

2022. a lõpetajad olid rahulolu-uuringu andmetel EKA töökodadega-stuudiotega väga rahul (keskmine hinnang 4,2 5st). Rahul ollakse, et:

 • töökodades-stuudiotes on tänapäevased töövahendid ja -tingimused (4,5)
 • vajadusel saadi meistripoolset juhendamist (4,4)
 • üliõpilastel on head võimalused teostada praktilisi ülesandeid (4,4)
 • töökojad olid ligipääsetavad ka väljaspool tunniplaanis märgitud aega, kui seda õppeülesande teostamiseks vajati (4,1)


Kõige enam olid lõpetajad kasutanud: 25% puidu- ja maketitöökoda,  22% foto- ja videostuudiot, 18% prototüüpimise laborit, 14% 3D laborit, 14% keraamikatöökoda, 14% metallitöökoda. Keskmiselt olid lõpetajad kasutanud praktiliste tööde tegemiseks kolme töökoda ning materjalidele kulub ca 300 eurot aastas. 

Vaata töökodade lehte ja leia endale sobiv keskkond, kus oma praktilisi õppeülesandeid teostada!

 

Tutvustame töökodasid – PROTOTÜÜPIMISE LABOR

Küsitlesime neli aastat EKAs töötanud Madis Kaasikut, kes on protüüpimise labori juhataja.

 

Mis on siinses laboris kõige ägedam seade?

CNC freespink, mis tähendab, et tarkvara juhib seadmete ja tööriistade liikumist, mistõttu tulemused on täpsed, suhteliselt odavalt, valmivad kiirelt ning turvaliselt. See maksis 100 000 eurot ning EKA üliõpilastele on selle kasutamine tasuta (tasuda tuleb ainult materjali eest). SIKABlockist on tehtud keraamikaosakonnaga EKA tassi sangu, freesitud masinaosi ning tehtud ka metallist bikiinivorme.

Kuidas ma tean, mida ma siin teha saan?

Kõigepealt võiks veebis broneerida labori aja konsultatsiooniks, siis saame (kas mina või meister Anna Jõgi) tutvustada, mida me teeme, kuidas ja mis - mis on reaalne ja mis mitte. Kui on juba idee või lausa toode, mida printida, siis räägime, millised peavad olema 3D joonised programmis ning siis saab juba tööd printima või freesima tulla. Printimine võib aega võtta mõnest tunnist saja tunnini. 

Väikeste kiirete tööde jaoks on mõistlikum lihtsalt aeg broneerida ja kohale tulla.

Mis on olnud kõige üllatuslikum-keerulisem üliõpilastöö, mida siin on tehtud?

Mihkel Räni Raevu EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise alane magistritöö “Tehnoloogiline Paldiski” (sai ka Eesti Arhitektide Liidu tudengipreemia 2021). Ta freesis välja detailse Paldiski maketi, sh mahutid, rannikualad. See võttis nädalaid. Keerulisemad on masinaehitusprojektid, mis on teadus-arendustegevuse osa. Arendus jõuab välja õppetöösse, kus masinad kohe kasutusse võetakse. Nt keraamikas on igapäevases kasutuses savipumba seade, mida kasutatakse erinevate keraamika 3D printerite ja robotkäega printimiseks.

Mida me sinust teada võiks?

Ma olen õppinud töö- ja tehnoloogiaõpetuse ja robootika õpetajaks, mis oli hea hüppelaud, olin koolis üks vähestest meesõpetajatest ja sain väga palju võimalusi arenguks, taotlesin stipendiume, et õppida Kreekas, Lõuna-Koreas, Norras ja õppisin juurde disaini ning robootikat. 

Kes siin laboris kõige rohkem käivad?

Erasmuslased - neil on aega ja nad kasutavad EKA võimalusi täiega. Vahel on ideed, mida teha tahetakse metsikud, ägedad ja rasked teostada, mõni teeb siin pool aastat!

Vasakult: kõrvad EKA tassile ja Annika Valkna tehtud majad maketile

Sissevaade mõningatesse suvel 2022 toimunud sündmustesse: uutmoodi läbiviidud keele- ja kultuurikursus, järjekordne Nordplus DAMA nr 32, taaskasutatud materjalidest jalatsi valmistamise ja bio-integreeritud disaini töötoad. Kõrghariduse tulevikuga tegelev projekt FAST45 pidas Zürichis futuristlikku suvekooli. Allpool mõnest asjast natuke lähemalt! 

Eesti keele- ja kultuurikursus augustis

Välissuhete osakonna uus semester sai alguse juba kevadel, kui planeeriti ERASMUS programmi Transform4Europe projekti intensiivset eesti keele- ja kultuurikursust. Kursus leidis aset augusti keskpaigast lõpuni, mil neli eesti keele õpetajat: Anu Kihulane, Eiemari Shanin, Ly Leedu ja Ruta Bergman õpetasid 5 EAP mahus eesti keelt EKA uutele välistudengitele. Kraadiõppuritele oli osalemine kohustuslik, ERASMUS (sh Ukraina päritolu EKA ERASMUS tudengitele) vabatahtlik. Lisaks toimus eesti kultuuri kursus, mille viis läbi EKA õppejõud Gregor Taul. Kursuse koordinaator oli Marilyn Riisimäe. Ülipositiivne tagasiside kursusele annab alust loota, et korraldame suvist keele- ja kultuurikursust ka järgmisel suvel, võimalusel uutele ERASMUS tudengitele ka jaanuaris 2023. Projekti rahastati täielikult ERASMUS programmist, Transform4Europe projektist. 

Tagasisidet uutelt välistudengitelt:

“Kursus meeldis mulle muidugi väga. Programm aitab enne semestrit kohtuda teiste rahvusvaheliste üliõpilastega, see kursus toob meid ka kokku ja leiame juba enne semestri algust uusi tutvuseid, keeleõpetaja oli suurepärane!”

“Tänu Gregorile õppisin Tallinna erinevaid piirkondi tundma. Lisaks programmis olnud paikadele (nagu nt KUMU) avastasime kohti, mida inimesed eelistavad, kunstigaleriisid ja piirkondi, kus on mõnus käia ja avastada.”

 

Fotod: Piret-Klea Velleste

CIRRUSe taaskasutatud materjalidest jalatsivalmistamise töötoas osales 10 tudengit Taani Designschool of Koldingist, Soome LAB University of Applied Sciences’ist, Leedu Vilnius Academy of Artsist ja EKAst. Juhendajad: Maarika Karm, disainer Adidases; Eliška Horčíková, disainer Camperis ja Kelian Luisk, disainer EKAs. 

Tudengite kasutada olid peamiselt Uuskasutuskeskusest kogutud jalatsid ja rõivad (teise ringi poed müüvad ainult umbes 10-20% toodetest, mis nendeni jõuavad), mida töödeldi ümber või kasutati osana jalatsi disainis, lisaks biomaterjalid nagu Smobya (teeseenest tehtud biomaterjal), kummipuupiimast valatud tallad ja saepuru.

Fotod: Joosep Ehasalu

CIRRUSe Bio-Integrated Design'i töötoast Saaremaal ka mõned kaadrid! Õppejõud oli Kärt Ojavee ning koordineeris Anna-Liisa Laarits:

Ja nüüd tulevikku!

Erasmus+ projekt Futures of Art School Trends 2045 (FAST 45), mille liige ka EKA on, korraldas augusti lõpus Zürichi Kunstiakadeemias (ZHdKs) suvekooli “Footnotes”, mille pani kokku projekti partner School of Commons. SoC asutaja Marea Hildebrandiga on muide ka ilmunud kuukirjas EKA ÕPE pikem intervjuu: https://www.artun.ee/interview-with-marea-hildebrand-founder-of-school-of-commons/

Üle Euroopa olid kokku tulnud sadakond üliõpilast, õppejõudu ning administratsiooni esindajat, kes kaardistasid võimalikke tulevikke ehk olukorda aastal 2045. EKAst osalesid Maarin Ektermann, Eva Liisa Kubinyi ja Kristiina Krabi-Klanberg. 

Suvekool toimus LARPi (Live Action Role Play) ja konverentsi vormis, aga kui tavaliselt seostub LARPidega viikingite mängimine, siis rühmitus 0ct0pus (Carina Erdmann and Steph Holl-Trieu) oli loonud kunstihariduse teemalise kokkusaamise tulevikus. Iga osaleja pidi looma endale “otherself’i” ning valima töögrupi –DIS/CONTINUITIES [Digital Cultures of Education], ORGANOLOGY [Art and Society], CHAOS/MOSIS [Inter- and Transdisciplinarity], COMMONALITIES [Knowledge Commons], RE/PROGRAMMING [Institutional Structures and Strategies], SYMBIOSIS [Ecological and Social Sustainability], PLASTICITY [Institutional vs. Non-Institutional Education]. Töögrupid kasvasid üle konverentsiks, kus esinejateks olid mitmed alternatiivsed kunstiharidusinitsiatiivid ja kunstnikud, kes oma töös põimivad loomingut ja haridust. 

Mõningaid subjektiivseid muljeid EKA poolt osalenud Eva / bug 404, Kristiina / AvA ja Maarini / Rigoberta poolt saab lugeda SIIT. 

Märgatud Gentis LUCA kunstikooli kampuses (pildi tegi Kristiina Krabi-Klanberg)

"Mässata tähendab elada" ja väike "nö"...

Märgatud Zürichi Kunstiakadeemias (ZHdK), pildi tegi Maarin Ektermann

Õppeprorektor Anne Pikkov annab signaali, mis sellel õppeaasta fookuses on:

 

Õppekavad (ÕK) ja õpetamine

 • ÕK komisjonide kinnitamine ja koosolekud. ÕK töötoad ja ÕK analüüsi seminar, et hõlbustada ÕK analüüside esitamist 1.04.2023
 • Üldteooriaainete keskuse ja vabaainete arendus
 • Bakalaureuse tasemel tahame piirata üleõppimist ja leida meetmed toetamaks õpingute lõpuni jõudmist. Otsime optimaalset lahendust töötamise ja õppimise tasakaalustamiseks - tunniplaani, prioriteetide-hoiakute kujundamise jm meetmetega.
 • Magistriõppe tasemel – magistriõppe arendused ja tugevdamine, et luua üliõpilastele selgemad võimalused õpingute jätkamiseks
 • Hindamise hea tava EKAs - lepime kokku heades praktikates
 • Õppejõude toetavad koolitused Hea Õpetamise Seminari raames

Õppekorraldus

 • Jõuda selleni, et tunniplaan on meie kõigi aja planeerimisel prioriteediks ja seda muudetakse vaid äärmisel vajadusel!
 • Õppetöö paremat planeerimist toetav süsteem ja sellega seotud Tahvli arendused

EKA tasemeõppe tagasiside 2022

 

Sel aastal osales lõpetajate uuringus 80% lõpetajatest, kellest pea 90% soovitavad tulla EKAsse õppima.  EKA 2022. aasta lõpetajate rahulolu-uuringust selgus, et EKA värsked lõpetajad on oma haridusega väga rahul (keskmine hinnang 4 palli 5st). 

Eesti Kunstiakadeemias viiakse iga-aastaselt läbi lõpetajate rahulolu-uuringut, eesmärgiga saada tagasisidet läbitud õppekava, omandatud pädevuse, õppekorralduse, juhendamise, õppekeskkonna ja nõustamise kohta ning võrrelda lõpetajate poolt antud tagasiside hinnanguid kahe eelneval aastal läbiviidud uuringu tulemustega.

Esmakordselt küsiti lõpetajate seisukohta hindamispõhimõtete muutmise osas. 45%  lõpetajatest pooldasid hindamise põhimõtete muutmist ja mitteeristavat hindamist, 17% vastas pooldas eristavat hindamist ning 38% ei omanud kindlat seisukohta. Hindest olulisem on üliõpilastele põhjalik tagasiside, et teada oma arengukohti ning tugevusi.

Enim tunnetati rahulolu õppekeskkonna, õpetamise, omandatud pädevuste ning töökodade ja stuudiote võimalustega.

Oluline, et suures osas saab ise oma õpinguid juhtida, õppeainete hulgast valida.

Töökojad on fantastilised! Soovin ainult, et oleks rohkem aega olnud kõiksugu enda algatuslike projektide ellu viimiseks.

Enim rahulolematud oldi tunniplaani ning Tahvliga, kuid ka väljendati kahjutunnet seoses koroona aastatega. 

Magistriõppes oleks minu arvates väga vajalik, et tunnid koonduksid kindlatele õppepäevadele, mitte ei oleks laiali kõikide nädalapäevade peal.

Kahjuks kaks aastat läks raisku nii et ma ei saanud kasutada EKA täielikku potentsiaali. Nüüd kui lõpetan, tunnen alles kui palju ägedaid võimalusi siin oleks olnud erinevaid projekte teha.

EKA üliõpilane töötab – 7 üliõpilast 10st käivad õpingute ajal ka olulise koormusega tööl. Tuleb tunnustada üliõpilasi, kes on suutnud täistööaja kõrvalt lõpetada õpingud nominaalajaga. Siin on selge ajastu märk, et üliõpilastel on aina rohkem nõudlikke rolle samaaegselt ja ülikoolid peavad sellega arvestama.

Värsked vilistlased on tänase ühiskonnaelu kultuuriväärtuste kujundajad ja mõtestajad. Oma tagasisidega panustatakse paremat EKAt uute üliõpilaste jaoks.

Samuti on õppejõududele kättesaadav kevadsemestri õppeainete tagasiside.

 Järgmine EKA ÕPE kuukiri ilmub oktoobris 2022 – kaastööd, ettepanekud, kriitika jms. teretulnud!          

Parimate soovidega,
Maarin Ektermann, koostaja
maarin.ektermann@artun.ee

Eesti Kunstiakadeemia

 

Põhja pst 7, Tallinn

kunstiakadeemia@artun.ee

www.artun.ee

 

Facebook Instagram

Saite selle kirja, sest soovime jagada Teiega EKA tegemisi

Loobun EKA kirjadest