DNEVNI NEWSLETTER

12.4.2018

Prof. dr Ivan Tasić je prvog dana govorio o uticaju klime i zagađenja vazduha na razvoj aterotromboze.

Prof. dr Branko Beleslin je istakao ključnu ulogu inflamacije u koronarnoj arterijskoj bolesti.

Prof. dr Srdjan Pešić je objasnio ulogu crevne mikrobiote u razvoju metaboličke inflamacije i aterogeneze.

Prof. dr Milan Pavlović je odgovorio koliko nisko ili koliko dugo treba snižavati LDL pri redukciji LDL holesterola.

PKR 2018 – Dan 1

Četvrta po redu „Prolećna kardiološka radionica 2018“ otvorena je danas 12.04.2018. godine na Kopaoniku i sve do nedelje, 15.04.2018. godine, imaćete priliku da kroz interaktivne radionice i diskusije sa istaknutim predavačima saznate novine i aktuelnosti u dijagnostikovanju i terapiji kardioloških pacijenata, uz akcenat na praktična znanja kroz primere iz kliničke prakse.

Nakon svečanog otvaranja Radionice, u sklopu sesije Inflamacija i koronarna bolest srca bilo je reči o mestu jednog proinflamatornog interleukina (IL-1beta) u aktuelnoj inflamatornoj teoriji aterotromboze, uz obećavajuće rezultate kanakinumaba, antitela koje blokirajući ovaj citokin smanjuje kardiovaskularni rizik pacijenata sa koronarnom bolešću srca.

Da promena sastava crevne mikrobiote ima proaterogeni efekat, predstavljeno je u nastavku ove sesije. Izuzetno interesantna tema i hipoteza da poremećaj crevne flore i promena mikrobiota dovode do lokalne metaboličke inflamacije, koja daljim prenošenjem inflamatornim ćelijama može postati sistemski fenomen.

Istovremeno, u sali Medupdate predavači iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine predstavili su podatke o lečenju svojih pacijenata sa srčanom slabošću, uz osvrt na uticaj pridruženih oboljenja na morbiditet i mortalitet ovih pacijenata sa prikazom interesantnih slučajeva iz kliničke prakse.

 

Pogledajte šta vas sve čeka sutra na www.medicinskaradionica.rs

MEDUPDATE

Jurija Gagarina 26A/6

11070 Novi Beograd

Srbija