view_in_browser
Aktualności Farmacja Samorząd Prawo
Newsletter NIA
Aktualnie, Regularnie, Przystępnie
Prawnicy ZPA PharmaNET za wcześnie otworzyli szampana. Spór o 1% nadal aktualny

ww.nia.org.pl

Prawnicy reprezentujący podmioty naruszające zakaz koncentracji ponownie obwieścili, że sąd zakończył spór o 1 procent. Trudno wziąć sobie do serca tę „radosną nowinę” przede wszystkim dlatego, że głoszona jest średnio raz na kilka miesięcy. Warto zaznaczyć, że sąd odniósł się do stanu prawnego, który jest nieaktualny już od kilku lat. Wskazując, że spółka mogła kupić spółkę, sąd nie odniósł się do sytuacji, co ma zrobić wojewódzki inspektor farmaceutyczny, jeśli doszło do przekroczenia norm antykoncentracyjnych. Wbrew złudnym nadziejom niektórych prawników do zakończenia sporu jest jeszcze długa droga. Wiele bowiem orzeczeń NSA wprost pokazuje, że naruszenie norm antykoncentracyjnych jest naruszeniem nie tylko ustawy – Prawo farmaceutyczne, lecz również swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz elementarnych zasad opisanych w Konstytucji RP.

Szczegóły:

4 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał pięć wyroków w sprawach o sygnaturach II GSK 3025/17, II GSK 3026/17, II GSK 3027/17, II GSK 3135/17 oraz II GSK 3291/17. W sprawach tych spór dotyczył interpretacji przepisu art. 494 § 2 k.s.h., stanowiącego, że „na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej”.

Organy inspekcji farmaceutycznej prezentowały pogląd, że przepisy art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 P.f. stanowią przepisy szczególne w stosunku do przepisu art. 494 § 2 k.s.h., które wyklucza możliwość przejścia zezwolenia w wypadku, gdy w wyniku połączenia spółek dochodzi do przekroczenia limitów wskazanych w tym przepisie.

We wszystkich sprawach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że nie doszło do sukcesji w zakresie zezwoleń z uwagi na przepisy art. 99 ust. 3 pkt 3 Pr. farm. (trzy sprawy) oraz art. 101 pkt 4 Pr. farm.(dwie sprawy).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 4 lutego 2020 r nie podzielił stanowiska WSA w Warszawie i powtórzył stanowisko z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2018 r. (II GSK 2510/17), zgodnie z którym wykładnia językowa przepisów art. 494 § 2 k.s.h. i art. 99 ust. 3 P.f. nie pozwala na przyjęcie, że drugi z przywołanych przepisów jest przepisem, o którym mowa w art. 494 § 2 k.s.h., czyli przepisem stanowiącym, że na spółkę przejmującą nie przechodzą zezwolenia na prowadzenie apteki. Czytaj więcej tutaj.

Obrót pozaapteczny
www.rynekaptek.pl

"Kontrola rynku pozaaptecznego jest ustawowym obowiązkiem GIF"

Z naszej strony bardzo dziwi brak rejestru punktów obrotu pozaaptecznego. Każdy rejestr powinien dawać wiedzę na temat mapowanej działalności i dawać uprawnienie do obrotu lekami, które w przypadku naruszeń przepisów można będzie wtedy stracić - wskazuje Michał Byliniak, wiceprezes NRA.

Rynek obrotu pozaaptecznego stanowi według danych AC Nielsen (raport Stowarzyszenia Leki tylko z Aptek "Pozaapteczny obrót lekami", 2018 r.) około 105 tys. placówek handlowych, z których około 90 proc. prowadzi dystrybucję leków OTC.

Leki OTC sprzedawane są w około 90 proc. sklepów ogólnodostępnych. Najbardziej rozpowszechnione w obrocie pozaaptecznym produkty to leki przeciwbólowe, a w drugiej kolejności - leki przeciwko przeziębieniu i grypie.

Jak wskazano w raporcie, obecna dostępność leków przekłada się zatem na niekorzystną i zagrażającą bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów sytuację, w której dla wielu Polaków to ogólnodostępny sklep, a nie apteka może stanowić podstawowe źródło zaopatrzenia w leki.

Raport FDA
www.mzdrowie.pl

FDA zatwierdziła w 2019 roku aż 48 nowych leków

21 substancji na pacjentów z chorobami rzadkimi, 20 uznanych za pierwsze w swojej klasie, 13 przełomowych leków i 17 substancji zaaprobowanych w programie przyspieszonego zatwierdzania – ubiegły rok można uznać za wyjątkowo bogaty w nowe terapie.

Podobnie jak w poprzednich latach, substancje zaaprobowane przez Agencję Żywności i Leków w 2019 roku obejmują nowoczesne terapie farmakologiczne, niedostępne wcześniej na rynku. Najnowszy raport zawiera również szereg nowych zaleceń, rozszerzeń, dawkowania i postaci substancji już zatwierdzonych w minionych latach.

Dr Janet Woodcock, dyrektor Centrum Oceny Leków i Badań (CDER) w słowie wstępnym zwróciła uwagę na znajdujące się na liście leki biopodobne: „Mają wspaniały potencjał zarówno dla pacjentów, jak i całego systemu opieki zdrowotnej. Patenty i wyłączności, chroniące produkty biologiczne wygasają w Stanach Zjednoczonych. Możemy się zatem spodziewać pojawienia się wielu innych produktów biopodobnych, które należy przedłożyć do zatwierdzenia. Oznacza to większą konkurencję, która może prowadzić do poprawy dostępu do terapii i niższe koszty leczenia dla pacjentów”.

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2019 r. odnotowano postęp w zakresie zatwierdzania leków biologicznych. Na liście pojawiło się dziesięć nowych substancji, które mogą pomóc pacjentom cierpiącym na choroby takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycę oraz nowotwory, w tym raka piersi, nowotworu żołądka z przerzutami, raka jelita grubego z przerzutami, raka płuc, glejaka, guzów nerki z przerzutami, nowotworu szyjki macicy, chłoniaka nieziarniczego typu B, przewlekłej białaczki limfocytowej, ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń i nowotworów układu krwiotwórczego. Liczba zatwierdzanych przez FDA substancji wynosi średnio 37 rocznie i systematycznie rośnie od 2010 roku. Czytaj więcej tutaj.

Internetowe Konto Pacjenta
www.medexpress.pl

Farmaceuci mogą zakładać IKP, pod warunkiem że dostaną za to pieniądze....

W ostatnim czasie pojawiło się kilka inicjatyw zmierzających do wprowadzenia możliwości aktywowania IKP również w aptekach. 24 stycznia list w tej sprawie do posłów z sejmowej Komisji Zdrowia, wystosowało Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki. O komentarz w tej sprawie zapytaliśmy Tomasza Leleno, rzecznika prasowego Naczelnej Izby Aptekarskiej.

- Sama idea zakładania IKP w aptekach jest ciekawa, jednak przy założeniu, że będzie to usługa płatna i świadczona przez farmaceutę, na zasadach analogicznych do tych obowiązujących u lekarzy. Już od dłuższego czasu rozmawiamy z resortem zdrowia na temat szczegółów wprowadzenia tego rozwiązania - powiedział.

W 2019 r. farmaceuci ponieśli istotne koszty związane z wdrożeniem w aptekach trzech potężnych projektów informatycznych: e-Recepty, serializacji i ZSMOPL-a. - Tym samym pokazali ogromne zaangażowanie w proces cyfryzacji systemu ochrony zdrowia. W tej sytuacji próba nakładania kolejnych obowiązków, bez odpowiedniej gratyfikacji finansowej, nie zostałaby pozytywnie przyjęta przez środowisko - poinformował Leleno.

Medialny Szpital

www.innowacyjnyszpital.pl

07.02 br. w Warszawie odbyła się debata na temat skutecznej budowy relacji z mediami. Wydarzenie stanowiło forum wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami odpowiedzialnymi za media relations w jednostkach szpitalnych i firmach farmaceutycznych, a dziennikarzami zainteresowanymi sektorem ochrony zdrowia. Spotkanie było okazją do przedstawienia różnych punktów widzenia – zarówno rzeczników prasowych, jak i perspektywy dziennikarzy.

Bazując na własnych doświadczeniach paneliści wspólnie zastanawiali się nad działaniami, które warto podjąć, aby skutecznie budować relacje z mediami. Interdyscyplinarna formuła wydarzenia miała również na celu integrację profesjonalistów sektora ochrony zdrowia (networking).

W interesującym panelu dyskusyjnym wzięli udział:

-Jolanta Wołkowicz, Górnośląskie Centrum Medyczne w -Katowicach
-dr n.med Beata Pawlus, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie
-Agnieszka Gołąbek, Medicover Polska
-Krzysztof Jakubiak, mZdrowie.pl
-Aleksandra Kurowska, portal cowzdrowiu.pl

Debatę poprowadzili Milena Kruszewska i Tomasz Leleno. 

Więcej informacji na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Farmacja szpitalna

www.rynekaptek.pl

Część farmaceutów aktywnie pracuje na oddziałach w ramach ustalania listy leków lub udziela porad potrzebującym pacjentom ambulatoryjnym - opisuje farmaceuta Robert Kowalski, który odbył staż w aptece szpitala Hospital Univeristario Germans Trias i Pujol w Hiszpanii.

- Farmaceuta szpitalny w Hiszpanii nie zastępuje ani lekarza – eksperta od diagnozy i wyboru leczenia, ani pielęgniarki – specjalistki od opieki nad pacjentem. Farmaceuta szpitalny – nadzoruje proces farmakoterapii: dobór leków, ich dawkowanie i przygotowania do podania przez pielęgniarki oraz edukuje pacjentów na temat ich przyjmowania. A to oszczędza czas i podnosi komfort pracy i jednocześnie – zwiększa efektywność i bezpieczeństwo terapii oraz obniża koszty. Niepoliczalnym bonusem dla każdej z tych grup – jest wzrost zadowolenia, czy to z wykonanej pracy czy fachowej pomocy uzyskanej w obliczu choroby - relacjonuje farmaceuta Robert Kowalski, który odbył staż w Szpitalu Uniwersyteckim Germans Trias i Pujol w Badalonie k. Barcelony.

Jak opisuje na łamach "Aptekarza Polskiego", farmaceuta dużo czasu spędza przy komputerze, a nieodzownym narzędziem jest program komputerowy, który umożliwia dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, w tym do informacji o alergii, historii leczenia, badań diagnostycznych i opisów przygotowywanych przez lekarzy i pielęgniarki. - Jednocześnie jest między nimi narzędziem komunikacji. To bardzo ważne, ponieważ na ich podstawie farmaceuta ocenia zasadność włączenia i kontynuacji danego leku, dawkę oraz drogę podania - wskazuje Robert Kowalski. Czytaj wiecej tutaj.

Interwencja NIA
www.nia.org.pl

Dyskredytacja wizerunku zawodu farmaceuty i zdecydowana reakcja NIA

1 lutego br. AbstrachujeTV nagrali film rzekomo obrazujący pracę farmaceuty w aptece. Niestety zamiast śmiechu pozostaje niesmak, żenada i naruszenie dóbr osobistych. Naczelna Izba Aptekarska zdecydowanie sprzeciwia się tego rodzaju praktykom stanowczo reagując na zamieszczony materiał.

Treść  wezwania przedsądowego dostępna jest tutaj.

Share to Facebook Share to Facebook Share to Twitter Share to Twitter Forward email Forward email
NIA

Długa 16, Warsaw
Poland

tel. 226350670
nia@nia.org.pl
Anulowanie subskrypcji
MailerLite