Potestujmy na produkcji... Wersja przeglądarkowa na wypadek problemów