Flash Art Czech & Slovak Edition Vám prináša týždenný prehľad diania!

ONLINE VÝSTAVY A PODUJATIA

KOŠICE András Cséfalvay: Ghosts (Modes for Extinction Survival 2)Galéria Šopa

 

15/3

BRATISLAVA Charitatívny aukčný salón – predaukčná výstavaAPPA + Nadácia TA3 + Kunsthalle BratislavaSoga Art Auction House

 

16/3

ŽILINA 19:00 online otovrenie, Mary Duras a Vladimír Havrilla otvárajú Sphéru, Nová synagóga

19:00 online prednáškaLadislav Kesner: Umělecké dílo a mozek ve skeneru, Masarykova univerzita Filozofická fakulta

 

17/3 

17:00 Fcbk live, Artist talk / Grossi Maglioni, Kunsthalle Bratislava

 

18/3

18:00 online prednáška a diskusia, zoom a fcbkBeuys a Beuys / Beuys Will Be Beuys # 2Goethe-Institut Bratislava

 

19/3

20:05 online diskusia, Fotopiatok, hostia: Fotopondelok, Fotka je mŕtva, Fotonoviny, Døkument magazín, Kc Eleuzína

 

21/3

21:03 spustenie www.dokumentmagazin.sk

.

KONČIACE VÝSTAVY

BRATISLAVA A4 |priestor súčasnej kultúry Experiment / Robert Cyprich + Liza Gennart, Katarína Hládeková, Katarína Karafová a Michal Huštaty, Martin Toldy, Miroslav Tóth, Zbyněk Baladrán, do 19/3

BRATISLAVA tranzit EXPERIMENT / výstavný projekt, do 19/3

STARÝ SMOKOVEC Tatranská galéria|Vila Flóra Umenie Tatier, do 15/3

VÝZVY . GRANTY . ŠTIPENDIÁ

SK Inkubátor VŠVUUž len do 15. marca sa môžete prihlásiť o voľný ateliér na Bratislavskej Kolibe na rok zadarmo. Ak ste študentkou/om posledného magisterského ročníka alebo absolventkou/om dizajnérskych odborov (dizajn, textil, úžitkové umenie a vizuálna komunikácia) na VŠVU, pošlite prihlášku spolu s popisom vášho projektu.

SK MKSR | Pomáhame kultúre | Informačný web: Informácie o plánovaných a odovzdaných formách pomoci pre odvetvie kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu.

SK Slovenský podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ponúka možnosť informovať o vašich umeleckých udalostiach. Ak organizujete výstavu, prehliadku, vzdelávací alebo iný projekt spojený s výtvarným umením, píšte na adresu kunstfiltersk@gmail.com

SK Open call | UROBOROS Festival 2021| do 21/3. Druhý ročník online festivalu sociálne angažovaného dizajnu a umenia UROBOROS 2021 zverejňuje otvorenú výzvu pre experimentálne projekty, ktoré kriticky reflektujú festivalovú tému „Designing in Troubling Times“ a hľadajú odpoveď na otázku ako môže dizajn podporiť udržateľnú pozitívnu zmenu v našej spoločnosti. Vítané sú aj študentské projekty a vybrané projekty budú finančné odmenené.

SK FPU | výzvy. Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

Výzva č. 7/2021, do 22/3

Predbežný harmonogram výziev 2021

SK Plánovaný harmonogram grantových a štipendijných výziev Nadácie mesta Bratislavy v roku 2021. 

GP Kultúra – Kultúrne podujatia, do 29/3

GP Kultúra – Rozvoj kapacít organizácií, do 29/3

GP Komunity – Funkčnejšie verejné priestranstvá, 30/4

SK Dotácia pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu, do 31/3.

SK Prihlasovanie do Ceny Oskára Čepana 2021 je sprístupnené na webovej stránke oskarcepan.sk. Výzva bude otvorená do 31/3. Cena Oskára Čepana je ocenením pre vizuálne umelkyne a umelcov do 40 rokov, bez obmedzenia média. Udeľuje sa každoročne od roku 1996. O finalistkách a finalistoch rozhoduje medzinárodná odborná porota. Laureátka/laureát získava finančnú satisfakciu, dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu. Výstava finalistov/finalistiek sa uskutoční koncom roka v Bratislave, výstavné priestory sú v rokovaní. Organizátor verí, že všetky okolnosti dovolia zrealizovať 26. ročník Ceny plnohodnotne. Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia, spoluorganizátorom je collective.

SK Festival Tehláreň vyhlasuje otvorenú výzvu pre výtvarné, filmové, hudobné, literárne a divadelné umenie. Výzva je určená pre začínajúcich umelcov, študentov alebo absolventov umeleckých škôl, nepodlieha žiadnej téme ani médiu. Je možné prihlásiť sa ako jednotlivec alebo skupina s existujúcim aj novým dielom / projektom. Výzva je otvorená do 31/3. Ďalšie informácie na webe www.tehlaren.sk a soc. sieťach festivalu.

SK Open call | Rezidencie Reaktor 2021 | do 5/4.

SK Mobilitný program i-Portunus vyhlásil výzvu pre podporu krátkodobých rezidenčných programov. Medzinárodne činní umelci musia pochádzať z krajín participujúcich na programe Kreatívna Európa. Podporené budú projekty, ktoré rozvíjajú medzinárodnú spoluprácu, uzávierka 14/3 pre architektov a kultúrnych profesionálov pôsobiacich v oblasti architektúry a 15/4 pre hudbu a kultúrne dedičstvo. Viac: https://www.i-portunus.eu

SK Open call | Artrooms Moravany | do 16/4. Otvorená výzva na prihlasovanie umeleckých projektov s témou udržateľnej osobnej mobility. Názov 3. ročníka znie: Budúcnosť kolesa. 

SK Open call | Festival súčasnej fotografie OFF Bratislava | téma: rodinný portrét | do 31/5.  Dvanásty ročník pod názvom rodinný portrét sa zaoberá rodinou v doslovnom i prenesenom význame. Nech tomu hovoríme klan, kmeň, network i rodina, ako umelecky definujeme skupinu, ktorá spolu sníva, smeje sa, učí sa, modlí sa či sa navzájom podporuje...? Prečo je to v dnešnej dobe taká dôležitá téma, v ktorej nenachádzame spoločný konsenzus? Rodina ako nekonformné spolužitie i hodnota v neistote, zázemie v šťastí a počas tragédií je ústrednou témou tohtoročného festivalu. 

SK Súťaž Poster Quadrennial Bardejov 2021. Poster Quadrennial Bardejov (PQB) je medzinárodná súťaž plagátov konajúca sa pravidelne so štvorročnou frekvenciou v meste Bardejov. Buduje prezentačnú platformu grafického dizajnu na východnom Slovensku a vytvára podmienky na prezentáciu diel vizuálnych umelcov. Prihlasovanie do 31/5.

SK Druhý ročník dizajnérskej súťaže Insaid awards je otvorený. Slovenská asociácia interiérových dizajnérov SAID vyhlasuje ďalší ročník slovenskej kategorizovanej súťaže o najlepšie slovenské interiéry. Prihlasovanie do 30/6.                                                                

SK Open call | Pomimo | Krátky komix na tému Rituál, do 30/9.

 

Cz Definice muzea – dotazníkové šetření.

CZ NIPOS nabízí zájemcům bezplatnou právní poradnu v oblasti kultury. Zaměřuje se na poradenství v oblasti právní, v oblasti financování kultury z veřejných rozpočtů a pora­den­ství k neprofesionálním uměleckým aktivitám. Zdroj: Culturenet.cz.

CZ Nadační fond Škoda Auto a Bohemian Heritage Fund vyhlašují program Kultura má zelenou, do 28/2, predĺžené do 30/4. Projekt vypisuje dvě otevřené kulturní výzvy, které dohromady rozdělí 1,2 milionu korun.

CZ Dotační program Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 – vyhlášení, do 24/3.

CZ Projekt BILANCE navazuje na otevřenou výzvu k mobilní galerii ART_c-19 (facebookovou skupinu stránky Linhartovy nadace), která vznikla v reakci na nouzový stav. Protože se podařilo shromáždit opravdu krásnou uměleckou práci, rozhodli jsme se posunout projekt ještě o kus dál a toto úsilí zBILANCOVAT. Tvůj “umělecký profil" představíme veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí, našeho webu, speciálního newsletteru a youtube kanálu. Newslettery s uměleckými prezentacemi budou odcházet průbežně (začneme již v průběhu měsíce února) ve čtrnáctidenních intervalech.  Do 25/3, info.

CZ Ministerstvo kultury – podpora kulturních projektů vysílaných do zahraničí na rok 2021. Termíny uzávěrek pro podání žádosti do dotačního výběrového řízení: 1. kolo – 30. září 2020, 2. kolo – 31. března 2021Podmínky, formuláře a termíny pro podání žádostí jsou zveřejněny na webu MK. Zdroj: Culturenet.

CZ Open call | Umění oceňovat | do 31/3. Kurátorský kolektiv Společnosti Jindřicha Chalupeckého vyhlašuje open call pro jednotlivé umělkyně a umělce či celé ateliéry vysokých uměleckých škol, jejichž dílo nebo díla se stanou součástí experimentálního výstavně-participativního projektu Umění oceňovat, který se uskuteční v Galerii AVU v Praze během června 2021.

CZ Výzva | UMPUM, Projekt P, do 31/3.

CZ Open call 2022 | Galerie Fotografic 2022, do 31/3.

CZ Nadace OSF | výzva Akční granty | do 31/3.

CZ Pardubický kraj | výzva Programu podpory kultury a památkové péče na rok 2021, do 31/3. Zdroj: Culturenet.cz.

CZ Open call | Farmstudio | 8. – 13. 6.2021 tvůrčí pobyt, předeším pro české umělce (covi opatření) vernisáž 12. 6., vystaveno cca do konce srpna, D 4/4 // Termín 7. – 12. 9.2021  s vernisáží 11. 9. bude vyhrazen především pro umělce ze zahraničí,  vystaveno cca do konce roku, D 15/5.

CZ 3. výzva pro OSVČ v programu COVID – KULTURA, do 30/4.

CZ Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021 - vyhlášení, do 14/5.

CZ Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy (dále jen Fond) v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021, do 17/6.

CZ Studio Bubec - 2 výzvy. 

- uvnitř / venku - společný tvůrčí pobyt v Studiu Bubec 30/8 - 12/9, do 30/6

- rezidenční program: nabídka individuálních a skupinových rezidencí ve Studiu Bubec

 

W Portugalská organizace We Are Interactive hledá partnery pro evropský projekt spolupráce v oblasti umění a technologie. Věnují se tvorbě interaktivních zážitků díky zapojení 3D umění, augmentované reality nebo motion designu. Zdroj: Culturenet.

W Open call | BBA Artist Prize 2021, d 15/3.

W Open call | WRHAM real-in technology, d 15/3.

W Open call | The IMPROVISA - Life in Motion Consortium invites EU artists to submit proposals with new approaches to engage audiences in cultural and heritage contents through the principles of improvisation and the use of mobile technologies. D 15/3

W Open call | Hallstatt AIR | Artist in Residence Programm 2021, d 17/3.

W Open call | Pentawards | Package design competition, d 19/3.

W Open callACAC International | Artist in Residence Full Support Program 2021: Invisible Connections, d 21/3.

W Open callASEF & ENCATC | Virtual Crossovers: e-residency for arts journalists, d 22/3.

W Open call | Espírito Santo Art Museum – MAES hosted in the Mozilla Hubs | Museums Without Walls, D 29/3.

W Open call | Artists Residencies in New York | Spend two months from November to December 2021 in New York at iscp - International Studio & Curatorial Program and enrich your artistic self. You will get to collaborate with FUTURA and other artists from Brooklyn. D 1/4.

W Open call | Junge Akademie Human Machine Fellowship | do 1/4. Junge Akademie spadající pod Akademie der Künste spolu s rezidenčním programem E.ON Stiftung nabízí stipendium určené na financování projektu, který zkoumá vztah člověk – stroj. Vztah mezi člověkem a stroji je v umění tematizován od počátku průmyslové revoluce. Díky digitalizaci a novým digitálním technologiím se tento vztah začně proměnil. Tematické stipendium bude do roku 2022 uděleno celkem třikrát. Částka 20 000 eur je určena na platy, náklady spojené s cestováním, realizací, výstavou a dokumentací projektu. Zdroj: Culturenet.cz.

W Open call | Driving the Human invites designers, artists, scientists, initiatives, and agents from any other field of expertise, from anywhere in the world, to join us in shaping sustainable and collective futures that combine science, technology, and the arts in a transdisciplinary and collaborative approach. Our Open Call invites proposals that critically engage with the present and propose alternatives current developments and disruptions, reflecting on what makes us human, and reexamining our relationship with society, the planet, and life itself. D 9/4.

W Open call | Daugavpils Mark Rothko Art Centre | exhibition proposals, D 30/4

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

SK Mimoriadna výzva do 15/3, na predkladanie návrhov na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia a to v niektorej z týchto oblastí:

  • tradičná kultúra a folklorizmus,
  • dizajn,
  • tvorba počítačových hier a iných multimediálnych diel,
  • reflexia umenia a umelecká kritika.

SK MKSR | výberové konanie | riaditeľ/ka SCD | do 30/3. Cieľom ministerstva kultúry ako zriaďovateľa Slovenského centra dizajnu je, aby do vedenia nastúpila osobnosť, ktorá zabezpečí efektívne riadenie a stabilizovanie finančnej situácie organizácie, ale aj pokračovanie vo vysoko odbornom a otvorenom dialógu v oblasti dizajnu.

 

CZ Kunsthalle Praha – konkurz kurátor/ka vzdělávacích programů. Zdroj: Culturenet.

CZ Město Litoměřice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích. D 26/3.

CZ GHMP vyhlašuje konkurz na pozici šéfkurátora / šéfkurátorky, do 31/3.

CZ Ústav dějin umění AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na zařazení doProgramu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů“, do 31/3.

CZ Rada Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Muzea a galerie v Prostějově, do 1/4. Zdroj: Culturenet.cz.

CZ konkurz | FAMU | vedoucí FAMU International, do 10/4 / Katedry animované tvorby, do 13/4 / akademického pracovníka pro Katedru herního designu FAMU – pedagog/pedagožka teoretických předmětů, do 13/4 / vedoucí/ho Katedry herního designu, do 13/4.

CZ Kancelář architektury města Karlovy Vary | konkurz | ředitel/ka, do 30/4.

CZ Pracovní příležitosti | Fakulta výtvarných umění VUT | konkurz na vedoucí: Ateliér fotografie, do 13/4 / Ateliér intermédií, do 13/4 / Ateliér malířství 3, do 13/4 / Ateliér grafického designu 2, do 12/5.

 

GMAB | Ďalekohmat

Daniela Krajčová: Ďalekohmat

Galéria M. A. Bazovkého v Trenčíne

Citované z Fcbk: V tomto roku začíname, príznačne pre túto dobu, online výstavou Daniely Krajčovej "Ďalekohmat". Predstavuje sa nám výtvarným dielom vytvoreným animáciou kresby tušom na látku, kde sú jednotlivé postavy a objekty vystrihnuté a rozpohybované technikou stopmotion.

Dielo je voľne inšpirované príbehom Somálčanky, ktorá žije na Slovensku sama s malým dieťaťom. Autorka sa zameriava na otázku, ako materstvo ovplyvňuje náročnú situáciu utečenky v cudzej krajine, kde nepozná jazyk, nemá rodinu, priateľov, jednoducho žiadne stabilné zázemie. Rola materstva je náročná aj pre matky s kompletnou rodinou, ak matka nemá pomoc muža, ani zvyšku rodiny, nepozná krajinu, jej kultúru a jazyk, starostlivosť o dieťa sa stáva veľkou záťažou. Zároveň je však dieťa spojovacím článkom medzi dvoma rozdielnymi svetmi. Pomáha matke v integrácii v novej krajine a spoznáva vďaka nemu nových ľudí. Deti majú schopnosť rýchlo sa učiť a prispôsobia sa novému prostrediu ľahšie ako dospelí.Daniela Krajčová sa zároveň vracia v čase a vizualizuje nám prostredie, v ktorom Somálčanka vyrastala, hľadá paralely medzi matkou a dcérou. Obe sa z rôznych dôvodov museli o rodinu postarať samé.Dielo využíva jednoduchú grafickú štylizáciu, symbol dlhej ruky, ktorý predstavuje puto k dieťaťu, rodine, či priateľom. Dva svety utečenky sú rozlíšené aj farebne – svet, ktorý pozná, na ktorý spomína, jej rodinu prezentuje autorka čiernobielo. Všetko čo je pre ňu nové a cudzie je zobrazené v rôznych farbách, aby sme si uvedomili, s čím všetkým sa v takejto situácii musí utečenka potýkať a ako osamotene sa asi cíti v novej krajine...

Video si môžete pozrieť aj na youtube.

SNG x Ó, šaty! x Robia človeka! x Quan Movement

SNG x Ó, šaty! x Robia človeka! x Quan Movement

Príbeh o šatách, ktoré vidíte a o tých, ktoré nevidíte. . Video vzniklo v priestoroch vystavy Ó, šaty!, ktorú usporiadala Slovenská národna galéria v Bratislave v kurátorskej koncepcii Viery Kleinovej.  

Týmto projektom by sme chceli vyzdvihnúť šatstvo ako nástroj a formu expresívneho vyjadrenia človeka v spoločnosti. Remeslo návrhárov v súčasnosti môže ba ich potrebu pre človeka ako jedinca, komunitu ľudí a celú spoločnosť. Pomocou tanečníkov je znázornená cesta ľudí k sebapoznaniu prostredníctvom odevu. Ako je už dávno známe " ˇŠaty robia človeka", z čoho sa odvíja aj hlavná myšlienka projektu: prostredníctvom tanca poukázať na rozličné typy ľudí ako metaforu k rozličným typom tanečného umenia. Cieľom projektu bolo vyzdvihnúť rozličné prístupy k tvorbe spoločenských šiat a prácu módnych návrhárov, ktorých diela sú vystavené v danej expozícii Slovenskej národnej galérie.

ARTDISPEČING.SK

Otis Laubert 3 / Od Samovej ríše po Múzeum

Otis Laubert v rozhovore s Evou Čarnokou o "Samovej ríši", ateliéri a pracovnej dielni, kde autor v spolupráci so svojimi asistentmi realizuje svoje diela. V rozhovore sa takisto venujú Múzeu Otisa Lauberta, ktoré fungovalo v Bratislave jeden rok. V závere rozhovoru sa ešte detailne pristavia pri téme "mapy", pre Otisa Lauberta signifikantné.

artdispecing.sk

ARTYČOK.CZ

ARCHITEKTURA SOUŽITÍ

Architektura soužití představuje různé možnosti řešení sociální problematiky.
Výchozím motivem pro vznik dokumentárního seriálu je snaha o demýtizaci pojmů jako je sociální bydlení, problémové lokality, vyloučenost, znevýhodněnost. Cyklus se zaměřuje na středoevropské příklady tzv. dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit, povětšinou svépomocí, funkční společenské i materiální zázemí pro důstojný život. Klíčem k vybraným lokalitám je významná role architektů či umělců, kteří v projektech působí jako jedni z hlavních hybatelů změn. Záměrem je zprostředkovat nový pohled na sociální udržitelnost ve městě.

Dokumentární cyklus Architektura soužití vzniká ve spolupráci spolků Artyčok.TV a Architekti bez hranic.

PREDPLATNÉ | ipredplatne.sk

.

Facebook Website

Flash Art Czech & Slovak Edition

Flash Art Czech and Slovak Edition je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia / hlavný partner časopisu, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury České republiky a nezávislého vydavateľa Flash Art srl. Gea Politi a Cristiano Seganfreddo.

Flash Art Czech & Slovak Edition

www.flashart.cz

https://www.facebook.com/flashartczsk/

 

Informácie o výstavách a akciách posielajte na:

newsletter@flashart.cz

  

MailerLite