Zpravodaj pro obce a MČ Prahy v okolí Letiště Václava Havla Praha

Březen 2021

CENU NEJLEPŠÍHO EVROPSKÉHO LETIŠTĚ ZÍSKALO LETIŠTĚ PRAHA

Letiště Praha získalo cenu Airport Service Quality Award 2020, kterou každoročně uděluje mezinárodní sdružení letišť ACI Airports Council International. Jde o jednu z nejprestižnějších iniciativ zaměřených na výzkum a hodnocení spokojenosti zákazníků se službami poskytovanými na světových letištích. Letiště Praha tak již potřetí získalo ocenění v kategorii 15 až 25 milionů odbavených cestujících. Vítězstvím v soutěži Airport Service Quality Awards 2020 se Letiště Praha kvalitou svých služeb zařadilo po bok letišť v Helsinkách a Petrohradu.

LETNÍ SEZÓNA A OTEVŘENÉ LETIŠTĚ V NOCI

Od neděle 28. března 2021 začíná platit na Letišti Václava Havla Praha letní letový řád a cestující tak mohou již v prvním týdnu využít přímá letecká spojení do přibližně 35 destinací v 21 zemích světa. Nabídka dalších linek by se měla postupně navyšovat v souvislosti s obnovením provozu během nadcházejících měsíců. Na webových stránkách Letiště Praha lze najít i detailní přehled dostupných spojení včetně informací o tom, jaké letecké společnosti do dané destinace létají. Spolu s letním letovým řádem končí i dočasná noční uzávěra letiště a budou naplánované lety i během noci.

JARNÍ UZAVÍRKA DRAH

Během prvního pololetí nás čeká na pražském letišti postupná uzavírka jednotlivých drah. V období od 12. do 26. dubna 2021 bude uzavřena vedlejší vzletová a přistávací dráha 12/30 za účelem přípravy dráhy na provoz ve zkrácené délce. Následně pak dojde od 26. dubna do 2. července 2021 k uzavření hlavní vzletové a přistávací dráhy 06/24 z důvodu nezbytných stavebních prací souvisejících se zvýšením bezpečnosti provozu a zajištění legislativních požadavků. Během celé této etapy bude letecký provoz probíhat na vedlejší dráze 12/30 v obou směrech, tedy ve směru na Prahu a na Kladno.

LETIŠTĚ PODÁVÁ POMOCNOU RUKU SVÉMU OKOLÍ

Dobrovolný závazek starat se o blízký region, tedy o domov svůj i svých zaměstnanců, se stal nedílnou součástí letištní strategie. Minulý rok byl pro letiště opravdovou zkouškou a vzhledem k nepříznivé situaci není v možnostech letiště v následujících letech podporovat své nejbližší okolí finančně. Letiště Praha se tak zavázalo k podpoře jednotlivých obcí a městských částí ve svém okolí nefinanční cestou. Momentálně již probíhají jarní pomocné práce v okolí, a to například v Hostivicích, v Tuchoměřicích nebo ve Středoklukách.

 

SPRÁVU NAD NĚKOLIKA SLUŽBAMI PŘEVZALO LETIŠTĚ

Letiště Praha převzalo od března 2021 pod svou správu provoz asistenčních služeb pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace, přepážku odbavení nadrozměrných zavazadel a obsluhu příletových karuselů v prostoru celniště. Letiště si klade za cíl zvýšit kvalitu těchto služeb a možnost flexibilně reagovat na případné změny. Přechod služeb si vyžádal precizní přípravu z hlediska rozšíření inventáře a dále pak i personální posílení, kdy bylo přijato do nově vzniklé organizační jednotky přes 50 zaměstnanců. Cestující mohou i nadále využít stejné kontakty i místa jako doposud.

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA - ÚNOR 2021

MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LAEQ PRO DENNÍ A NOČNÍ DOBU − ÚNOR 2021

Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6
DIČ: CZ699003361

Telefon: +420 220 111 888
E-mail: komunikace@prg.aero
WWW: www.prg.aero