RI Apygardos 1462 Valdytojo Virginijaus Šniuko NAUJIENLAIŠKIS

2018/19 Rotary metai, sausis

Mieli Sesės ir Broliai,

2019-ieji metai prasidėjo aktyviai, prasmingai ir darbingai. Tikiuosi, kad gražiausios žiemos šventės leido atsipūsti, pailsėti ir naujus metus pradėti su nauja jėga.

Sausį inauguravome naują Rotary klubą Vilniuje,  buvo paskelbta ateinančių metų Rotary tema, įvyko Rotary International Asamblėja San Diege, JAV.

Vilniaus Rotary klubo Vienybė inauguracija

Noriu pasidžiaugti, kad sausio 18 dieną Vilniuje inauguravome 54-ąjį Apygardos Rotary klubą - Vienybė. Klubą inicijavo Klaipėdos RK "Concordia 1826", kai dalis šio klubo brolių persikėlė į sostinę ir ieškojo rotarietiškos veiklos. Jie pasikvietė buvusius rotaraktiečius ir kitus bendraminčius, taip susiburdami į Vienybę. Smagu, kad nauji klubai gimsta su senųjų klubų palaikymu ir pagalba!

Linkiu Vienybės broliams ir sesėms prasmingų darbų ir įkvepiančio buvimo drauge!

55-asis klubas Apygardoje!

Sausio 21 dieną Vilniaus Karaliaus Mindaugo Rotary klubas gavo Rotary International Čarterį! Sveikinimai visam klubui, kurio pagrindą sudaro buvę Rotaract nariai!

Vizitai

Sausio mėnesį vėl aktyviai lankiau apygardos Rotary klubus. Prisipažinsiu, nelengva vykdyti šią kiekvienam valdytojui privalomą priedermę,  ypač žiemą. Bet tie įspūdžiai, teigiamos emocijos, mūsų įdėjų bendrumo jausmas, tarnystės patirtys palieka neišdildomą įspūdį. Kiek turime bendrų dalykų ir kartu savitumo!

Aplankyti Klaipėdos krašto klubai pasižymi veržlumu, projektų gausa, siekiu apjungti kuo daugiau klubų įgyvendinant savo įdėjas. Kas labai  svarbu, įtraukia į bendrą veiklą Interact ir Rotaract jaunimą.

Kauno miesto klubai stiprūs savo veiklos organizuotumu, kryptingumu, drausme. Tauragės ir Jurbarko klubai savo veikla ir pavyzdžiu turi didelį autoritetą ir pripažinimą vietos bendruomenėse, glaudžiai  bendradarbiauja su savivaldybėmis, daug prisideda prie savo krašto istorinių vertybių išsaugojimo.  Labai taikliai pastebėjo Rotary Fondo pirmininkas Ron Barton - Rotary veiklą riboja tik mūsų fantazija.

Su neramiu jauduliu vykau į Kėdainių klubą. Klubas mažiau matomas veikloje, susiduria su narystės netektimis ir augimo problemomis. Nuoširdžiai išsikalbėjome, pajutau, kad ir mes, apygardos pareigūnai, ne viską padarėme siekiant įveikti kilusius sunkumus. Sunkiomis akimirkomis būtina ištiesti rotarietišką pagalbos ranką, padėti klubui jų  veikloje, pakviesti ir įtraukti į krašto klubų bendrus projektus, bendravimo renginius, dalintis geraja patirtimi. Klubo broliai nusiteikę optimistiškai, kupini įdėjų. Bendrystėje visos  problemos įveikiamos. Palinkėsime jiems sėkmės!

Dėkoju  Klaipėdos krašto asistentei sesei Raimondai Čejauskienei ir Kauno krašto asistentui broliui Vytautui Ščajevui už puikų vizitų organizavimą.

Rotary žurnalas

Sausį išleidome 57-ąjį mūsų Apygardos Rotary žurnalo numerį!

Jį galite rasti elektroninėje versijoje šioje nuorodoje.

Kviečiu skaityti ir jau ruošti medžiagą naujam numeriui!

Projekto „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ - SUPREME AIM vykdymo eiga

Rotary International Globalios dotacijos projektas „Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ - SUPREME AIM pradėtas įgyvendinti 2018 rugpjūčio mėn.

Norime Jums pristatyti, kas jau buvo nuveikta.

Darbai:

 • Sukurtas projekto internetis puslapis, kur yra išsami informacija apie projektą ir viešinamos visos veiklos - www.supremeaim.rotary.lt.
 • Įvyko Rotary mentalinių ligų iniciatyvų veiklos grupės vicepirmininkės Dr. Geetha Jayaram vizitas Ukmergės, Anykščių raj. savivaldybėse siekiant pasidalinti JAV psichologų praktika ir tarptautine  patirtimi.
 • Organizuoti pradiniai susitikimai su savivaldybių savižudybių prevencijos grupių nariais, atlikta situacijos analizė vietose. Jie vyko Tauragėje 2018.08.22 Naujojoje Akmenėje 2018.09.07, Anykščiuose 2018.09.17, Pasvalyje 2018.10.09, Ukmergėje 2018.09.18, Vilkaviškyje 2018.09.12, Druskininkuose 2019.01.18. 
 • Organizuoti 8 val. trukmės mokymai  (bazinės žinios, rizikos vertinimo atvejai, reikalingos pagalbos organizavimas) švietimo, policijos, gaisrinės, seniūnijų, socialinių įstaigų, visuomenės sveikatos, pirminės sveikatos centrų, medicinos darbuotojams, bažnyčių atstovams. Mokymai įvyko Tauragėje (6 grupės; 166 klausytojai), N. Akmenėje (6 grupės; 140 klausytojai), Anykščiuose (6 grupės; 145 klausytojai), Pasvalyje (4 grupės; 78 klausytojai) ir Vilkaviškyje (6 grupės; 154 klausytojai). Savivaldybių vadovybė, administracija glaudžiai bendradarbiauja, formuoja klausytojų grupes, suteikia patalpas susitikimams ir mokymams.
 • Rengiami arba koreguojami reagavimo į savižudybę algoritmai N. Akmenės, Anykščių, Pasvalio, Vilkaviškio raj. savivaldybėse.
 • Visose aukščiau paminėtose savivaldybėse vietiniai Rotary klubai delegavo savo atstovus į savižudybių prevencijos grupes.
 • Ukmergės Rotary klubo 13 narių patys išklausė savižudybių indikacijos ir prevencijos 4 val. kursą.
 • Apie projekto veiklas informacija teikiama savivaldybių tinklalapiuose, vietinėje spaudoje.

Projektas buvo pristatytas:

 • Rotary International 15 ir 16 zonų Institute Vilniuje, 2018 rugsėjo mėnesį;
 • Konferencijoje „Savižudybių prevencijos pamokos Lietuvos savivaldybėse“, 2018.10.04 Kaune;
 • 3-oje Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencijoje, 2018.11.30 Vilniuje.

Artimiausi planai:

 • Vasario 28 d, kovo 1 ir 7 d. mokymai vyks Druskininkų savivaldybėje.
 • Vasario 12 d. vyks įvadinis susirinkimas Šilutėje.

Rotary International 114–ojo gimtadienio šventė

Kviečiu atvykti į Rotary International 114 – ojo gimtadienio šventę, kuri įvyks 2019 m. vasario mėn. 22 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje!

Koncerte pasirodys jaunieji muzikai iš Kauno Juozo Naujalio muzikos mokyklos kartu su Kauno miesto simfoniniu orkestru!

Po koncerto vyks furšetas.

Daugiau informacijos šioje nuorodoje.

Būsimojo Apygardos Valdytoj Arūno Burkšo įspūdžiai iš Rotary International Asamblėjos

Rotary International Asamblėja tradiciškai vyko San Diego mieste Kalifornijoje. 

Sausio 13-19 dienomis visų  524-rių pasaulio  Rotary apygardų išrinktieji valdytojai, didelis būrys Rotary organizacijos šviesuolių ir mokytojų susirinko į Rotary Asamblėja, kurios metu vyko patys įvairiausi renginiai.

Suprantama, 2019 m. Rotary asamblėjoje dalyvavau ir aš, 2019 -2020 metų Rotary apygardos 1462 išrinktasis valdytojas Klaipėdos RK “Concordia 1826” brolis Arūnas Burkšas su savo žmona Valentina, kuri yra Klaipėdos RK “Karalienė Luizė” sesė.

RI išrinktojo prezidento Mark Daniel Maloney Asamblėjos įžanginio pristatymo metu pagarsinta tema - “Rotary connects the world” - visus ateinančius 2019-2020 metus lydės  pasaulio Rotary bendruomenę ir mūsų apygardą.  

Sunkiai žodžiais apibūdinamo renginio organizavimo lygis pakerėjo. Asamblėja vyko 8-niomis pasaulio kalbomis. Buvo atstovaujama daugiau nei 1.2 milijono rotariečių bendruomenei.

Asamblėjos esmė – padėti būsimiems valdytojams tinkamai pasirengti savo kadencijos tarnystės metams. Išrinktasis RI prezidentas M.D. Maloney ypač didelį dėmesį skiria Rotary šeimos institutui, jo įtraukimui į klubo ir bendruomenės gyvenimą apskritai, todėl būsimųjų valdytojų sutuoktiniams taip pat sudaryta ypač produktyvi rotarietiška darbo savaitė.

Labai įsimintini Generalinės Asamblėjos sesijų pranešimai. Aktualiausiomis Pasaulio subalansuoto gyvenimo siekimo temomis kalbėjo didelis būrys nusipelniusių pranešėjų, gebančių pristatyti aktualijos esmę ir mūsų organizacijos santykį tų veiklų kontekste.

Atskira tema – kultūrinė Asamblėjos dalis. Vyko įsimintina Pasaulio rotariečių kultūrinių mainų popietė. Daugelis šalių pristatė savo kultūrą. Mūsų apygardą ir Lietuvos kultūrą pristatėme dviese su Valentina.

Pirmąsyk per Rotary Asamblėjų istoriją dvi dienas prie Rotary būsimųjų valdytojų prisijungė didelis būrys mūsų jaunosios kartos -  Rotaract organizacijos atstovų iš daugelio pasaulio šalių. Abi dienas Rotaract jaunimas dalyvavo lygiomis teisėmis visose mokymo sesijose kartu su būsmais valdytojais.

Rotary metų tema ir pranešimai, suprantama, siejosi prie to, kad mūsų Rotary bendruomenę būtina apjungti vieningam tikslui – tarnauti pasaulio bendruomenei, kurti gerovę ir taiką.

Mano, kaip 2019 -2020 metų valdytojo tikslas bus panašus – apjungti mūsų Apygardos Rotary klubus ir kiekvieną Rotary bendruomenės narį bendrai kilniai veiklai. Skirti deramą dėmesį Rotaract ir Intaract kartoms.  

Daugiau įspūdžių šioje nuorodoje.

Ištrauka iš RI Prezidento Barry Rassin sausio mėnesio laiško

Sausis yra profesinės tarnystės mėnuo.

Kas yra profesinė tarnystė? Kai Rotary vertybes taikome profesinėje veikloje, tai ir yra profesinė tarnystė.

Rotary pripažįsta ir vertina visas profesijas. Nuo pat organizacijos įsikūrimo, profesijų įvairovė buvo Rotary stiprybe. Mūsų klasifikacijų sistema siekia, kad klube būtų kuo įvairesnių profesijų atstovų.

Paul Harris yra pasakęs: ,,Kiekvienas Rotarietis yra jungtis tarp Rotary idealizmo ir savo amato ar profesijos.‘‘Tai buvo tiesa anuomet, tai neabejotinai yra tiesa ir šiandien. Rotary susirinkime praleidžiame ne daugiau kaip pora valandų kas savaitę. Tuo tarpu darbe mes praleidžiame iš ties nemažai laiko. Rotary mums suteikia galimybę savo profesinėje veikloje taip pat nepamiršti tarnystės. Mes galime Būti Įkvėpejais savo kolegoms, darbuotojams bei bendruomenėms, kuriose gyvename.

GIMTADIENIAI

Sausį chartijas yra gavę šie Rotary klubai - Klaipėdos Concordia 1826 ir Klaipėdos Maris!

Dėkoju už Jūsų nuveiktus darbus ir sveikinu su Jūsų švente!

 

RI Apygardos 1462 Valdytojas'18-19 Virginijus Šniukas

Rotary International Apygarda 1462

www.rotary.lt

www.rotariada.lt

www.facebook.com/rotarylithuania

SHARE TWEET FORWARD
MailerLite