RI Apygardos 1462 Valdytojo Rolando Statulevičiaus NAUJIENLAIŠKIS

2016/17 Rotary metai, gruodis

Mieli Rotariečiai,

Vis daugiau Lietuvos Rotary klubų peržengia 20 metų veiklos liniją. Smagu matyti veiklius ir planuojančius dar daugiau veiklos klubus.

Rotary bendruomenė stiprėja, auga narių skaičiumi, gražiais darbais ir indėliu į geresnės Lietuvos kūrimą.

Šiuo šventiniu periodu noriu pasidžiaugti ir padėkoti už nuoseklų darbą ir pastangas tobulinti mūsų aplinką ir visuomenę.

Gerumas tiems, kam jo labiausiai reikia

Štai šį mėnesį Šiaulių Rotary klubas padovanojo naują mikroautobusą neįgaliųjų klubui „Entuziastas“. Dabar žmonės turintys negalią galės patogiai vykti į sporto varžybas.

Kalėdiniai lauknešėliais kaip ir kasmet buvo apdovanoti mūsų senoliai. Vilniaus Rotaract klubas aplankė virš 100 vienišų senelių, su jais pabandravo, išpildė bent po mažą troškimą ir pasirūpino, kad per šventes nesijaustų pamiršti.

Tuo tarpu Klaipėdos Karalienės Luizės narės kvietė klaipėdiečius drauge ieškoti šeimų, kurios galėtų atverti duris vaikų namų auklėtiniams.

Tai tik keli pavyzdžiai gražių Jūsų Šv. Kalėdų laikotarpio darbų.

Kviečiu dalintis informacija apie savo klubo projektus ir renginius

PETS mokymų ir Apygardos konferencijos metu daug kalbėjome apie partnerystę ir glaudesnį bendradarbiavimą su kitais klubais ir visuomene.

Kad šį užsibrėžtą tikslą sėkmingai įgyvendintume, pirmiausiai turime žinoti ir aiškiai sau įsivardinti - ką mes jau padarėme, ką dar norime padaryti ir kokios pagalbos iš partnerių tikimės. Taigi, stengiamės sukurti vieningą renginių bei projektų planavimo ir aprašymo sistemą. Tam reikia visų Jūsų palaikymo ir geranoriško įsitraukimo.

Džiaugiuosi Šiaulių krašto rotariečių pasiūlymu padaryti online kalendorių, kuriame galėtume matyti visus klubų renginius, projektus, klubų gimtadienius ir kitus svarbius įvykius. Manau, kad šis įrankis labai pasitarnaus planuojant ir įgyvendinant projektus.

Kalendorius: Apygardos įvykiai ir renginiai

Kalendorių savo renginiu galite papildyti šioje nuorodoje.

Taip pat kviečiu klubus pateikti informaciją apie savo organizuojamus projektus. Surinkta informacija bus naudojama internetiniame puslapyje ir kitaip viešinant mūsų Apygardos nuveiktus darbus. Pildyti galite šioje nuorodoje iki sausio 30 dienos.

Savižudybių prevencija - mūsų prioritetas

Šiomis šventinėmis dienomis mes visi galvojame apie savo artimuosius, bet neužmirštame įsipareigojimų, duotų visuomenei – padėti sumažinti savižudybių skaičių Lietuvoje.

Numatyti mokymai labiausiai pagalbos reikalinguose rajonuose: Varėnos, Kelmės, Rietavo, Kaišiadorių, Kupiškio. Mokymai bus skirti žmonėms, kurie betarpiškai gali būti pirmieji pamatantys ir įvertinantys galimai depresijos paveiktą žmogų. Suprantančio, kaip reikia reaguoti, žmogaus veiksmai gali būti lemiantys.

Atrodo, kad bendros pastangos duoda rezultatų. Žinia, kad pasiekimus galėsime įvertinti tik po kurio laiko. 

Rotary Fondui 100!

2016-17 metais Rotary fondas švenčia 100-metį. Ta proga viso pasaulio rotariečiai yra kviečiami minėti, švęsti ir savo gražiais darbais pažymėti šią ryškią sukaktį.

Visai neseniai JAV televizija "CNBC" Rotary Fondą išrinko trečiu numeriu tarp 10 įtakingiausių Labdaros fondų, labiausiai pakeitusių 2016-uosius metus.

Įvairių patarimų, kaip originaliai ir įsimintinai paminėti Rotary Fondo sukaktį, galite rasti šioje nuorodoje.

Registracija www.rotary.org

Visus kviečiu registruotis rotary.org! Tai vienintelis būdas mums būti matomais pasaulinėje Rotary bendruomenėje.

Džiaugiuosi, kad mūsų Apygardoje yra 2 klubai, kurių visi nariai turi susikūrę savo paskyras! Sveikinu Mažeikių RK "Liberta" klubo moteris ir Anykščių RK klubo vyrus!

Linkiu, jog Naujaisiais Metais vieną iš tikslų išsikeltumėte visuotinį klubo narių registraciją www.rotary.org. Puikūs Mažeikių Libertos ir Anykščių pavyzdžiai rodo, jog tikrai įmanoma!

Tai pasiekti Jums padės į lietuvių kalbą išverstas registracijos vadovas

Vadovas, kaip užsiregistruoti www.rotary.org

Konvencija Atlantoje

Primenu, kad birželio 10-14 dienomis Atlantoje vyks RI Konvenciją. Kviečių dalyvauti!

Plačiau apie Konvenciją šioje nuorodoje.

Konvencijos registracijos forma

Valdybos posėdis

Š.m. gruodžio 8 d. įvyko Apygardos Valdybos posėdis.

Jo metu buvo sutarta dėl Apygardos inicijuotos savižudybių prevencijos programos įgyvendinimo eigos, dėl 2017 -18  Apygardos  biudžeto projekto parengimo, dėl Apygardos aktyvo rezervo sudarymo, taip pat priimti sprendimai dėl RI Apygardos 1462 Valdytojo regalijų draudimo, pasiruošimo Rotary Fondo 100-mečio ir Lietuvos valstybingumo 100-mečio renginiams, pasikeista nuomonėmis dėl š.m. spalio 14-15 d.d. vykusios Apygardos Konferencijos ir siūlymų ateinančių Apygardos Konferencijų rengimui bei kiti Apygardos veiklos einamieji klausimai.

GIMTADIENIAI

Gruodį savo gimtadienius švenčia:

- Panevėžio Nevėžio RK (10 metų jubiliejus),

- Utenos RK (20 metų jubiliejus),

- Jurbarko RK,

- Kauno Romuvos RK,

- Šiaulių Harmonijos RK,

- Šiaulių Vykinto RK,

- Vilniaus Lietuvos Tūkstantmečio RK.

Sveikinu šiuos klubus!

Akimirkos iš gruodžio mėnesio

Sėkmingų Naujųjų Metų!

 

Tarnaukime žmonijai dirbdami kartu gera valia!

 

 

RI Apygardos 1462 Valdytojas'16-17 

Rolandas Statulevičius

Rotary International Apygarda 1462

www.rotary.lt

www.rotariada.lt

www.facebook.com/rotarylithuania

SHARE TWEET FORWARD
MailerLite