view_in_browser
Aktualności Farmacja Samorząd Prawo
Newsletter NIA
Aktualnie, Regularnie, Przystępnie
Kampania wizerunkowa zawodu FARMACEUTY

Ponad 90% Polaków ufa farmaceutom, tak wynika z badań przeprowadzonych przez niezależną agencję badawczą Biostat. Pacjenci nie wiedzą jadnak, jak mogą wykorzystać możliwości, kompetencje, wiedzę i doświadczenie farmaceutów. W ramach kampanii wizerunkowej przygotowaliśmy videoporadnik „Co farmaceuta może zrobić dla Ciebie?”, z którego pacjenci dowiedzą się, w jakich sytuacjach mogą udać się do apteki po poradę, co farmaceuta może im zoferować i jak pomóc. Zachęcamy do udostępniania video na www i portalach społecznościowych, aby jak największa liczba pacjentów mogła się z nim zapoznać.

Plakaty kampanii "Po pierwsze farmaceuta"
Aktualności
rynekaptek.pl
NIA: wydłużenie ważności e-recept budzi nasze wątpliwości

Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu ważności e-recepty budzi nasze wątpliwości - uważa Naczelna Izba Aptekarska. Zdaniem NIA, należy rozważyć przyjęcie zasad zbliżonych do tych obowiązujących dla recept tradycyjnych.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 roku, który obecnie znajduje się w konsultacjach zewnętrznych, zakłada wprowadzanie wielu zmian, m.in. uproszczenia dotyczące ordynacji leków, jak też wydłużenie okresu na realizację e-recept. Zgodnie z projektem, ważność elektronicznej recepty miałaby zostać wydłużona do roku. Pierwotnie padały propozycje, aby taka recepta była ważna nawet przez okres dwóch lat.

Poprosiliśmy Naczelną Izbę Aptekarską o udzielenie komentarza, czy 12-miesięczny okres ważności elektronicznej recepty to odpowiednie rozwiązanie:

- Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu ważności e-recepty budzi nasze wątpliwości. W ten sposób przepisy dopuszczają sytuację, w której pacjent rozpoczynający terapię może nie wykupić leku niezwłocznie po wizycie lekarskiej, lecz po upływie dłuższego czasu (nawet kilkunastu miesięcy), co może mieć negatywny wpływ na skuteczność całego procesu leczenia - mówi Tomasz Leleno, rzecznik NIA. Czytaj dalej na www.rynekaptek.pl

nia.org.pl
Obecność kierownika apteki ogólnodostępnej – propozycja zmian legislacyjnych

Naczelna Rada Aptekarska informuje, iż w efekcie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt II GSK 5609/16), wobec pilnej potrzeby zmiany przepisów, wystąpiła do Ministra Zdrowia z propozycją zmiany w art. 88 ust. 4 i art. 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Potrzeba ta wynika z istotnej zmiany w orzecznictwie sądów administracyjnych, potwierdzonej przez Naczelny Sąd Administracyjny w ww. wyroku.

W ocenie NRA wykładnia zawarta w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2016 r. o sygn. akt VI SA/Wa 202/16, następnie potwierdzonego w ww. wyroku NSA, odbiega istotnie od dotychczasowej, kilkunastoletniej praktyki stosowania ww. przepisów, która dopuszczała samodzielne wykonywanie usług farmaceutycznych przez każdego farmaceutę posiadającego prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej stosowanie przepisów art. 88 ust. 4 oraz 92 Prawa farmaceutycznego zgodnie z wykładnią zawartą w ww. wyroku WSA w Warszawie nie ma uzasadnienia merytorycznego w zakresie wymogu obecności w aptece farmaceuty ze stażem pracy określonym w art. 88 ust. 2 PF. Wykładnia taka pozbawiłaby pracy ok. 6000 młodych farmaceutów oraz pogłębiony zostałby problem zapewnienia przez apteki dyżurów w święta, soboty i niedziele. Czytaj cały komunikat na www.nia.org.pl

nia.org.pl

Warsaw Pharmacy Show – Międzynarodowe Targi Farmaceutyczne oraz Kongres Bezpiecznej Terapii

Warsaw Pharmacy Show to pierwsze, niezależne Międzynarodowe Targi Farmaceutyczne oraz Kongres Bezpiecznej Terapii. Odbędą się w weekend, 18-19 maja, na terenie Global EXPO, w Warszawie. Naczelna Izba Aptekarska jest partnerem tego wydarzenia.

Nie tylko dla farmaceutów
Wydarzenie skierowane jest nie tylko do farmaceutów, ale również do lekarzy, studentów i wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką i tematyką prozdrowotną. „W trosce o dobro pacjenta” to hasło obrazuje główny cel Warsaw Pharmacy Show, jakim jest zacieśnienie współpracy między farmaceutą i lekarzem, zwiększenie efektywności opieki medycznej oraz ukazanie możliwości jakie niesie współczesna farmacja i technologia. Promujemy rozwój polskiego rynku farmaceutycznego oraz pokazujemy aspekty opieki farmaceutycznej na rynku brytyjskim (pokoje konsultacyjne z nowoczesną diagnostyką). Dodatkowo do dyspozycji uczestników będzie m.in. Mammobus i Diabetobus).

Nacisk na opiekę farmaceutyczną – Kongres Bezpiecznej Terapii
Przewidziano szereg szkoleń, w tym kursy na punkty „twarde” z zakresu opieki farmaceutycznej w tematyce alergologii z elementami pediatrii oraz diabetologii, a także tematy dodatkowe związane z karierą, biznesem i prawem – razem ponad 36 wykładów, 56 prelegentów z Polski, Wielkiej Brytanii, USA, Holandii. Wykłady inauguracyjne wygłoszą m. in. prof. Kozłowska-Wojciechowska – Kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Michał Byliniak – Wiceprezes NRA oraz Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie; Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;  Irena Rej – Prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”.

W stronę biznesu
Z myślą o relacjach biznesowych powstanie International Meeting Point, a także otwarta dla odwiedzających Targi, strefa prezentacji firm. Wśród wystawców będą firmy z Polski, a także z: Australii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Litwy – ponad 70 cenionych firm! To świetna okazja do nawiązania nowych kontaktów i międzynarodowej współpracy.

Więcej informacji na www.nia.org.pl

Rejestracja online – sprzedaż biletów, a także obowiązkowe zapisy na Kongres, odbywają się online po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie www.pharmacyshow.pl

politykazdrowotna.com
Farmaceuta na oddziale szpitalnym? To się opłaca!

Uczestnictwo farmaceutów w podejmowaniu przez lekarz decyzji dotyczących farmakoterapii już na szpitalnym oddziale ratunkowym przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów - dowodzą najnowsze wyniki australijskich czasopisma "Journal of Pharmacy Practice and Research".

Współpraca lekarzy oraz farmaceutów ma głęboki sens - dowodzą tego wyniki analiz przeprowadzonych na izbie przyjęć oraz szpitalnym oddziale ratunkowym szpitala w Brisbane (Metro North Hospital). W badaniu oceniono 146 zaleceń terapeutycznych wypisanych przez farmaceutów pracujących z lekarzami na oddziałach oraz 145 zaleceń terapeutycznych wydanych przez samego lekarza.

W grupie, gdzie farmakoterapię przepisywał zespół farmaceuta-lekarz, stwierdzono trzy istotne błędy (m.in. wynikające z kolejności ordynowanych leków) co stanowiło o 2 proc. ryzyku przy podaniu preparatu. Natomiast analiza ordynacji lekarskich wskazała na 23 błędy w ordynowaniu farmakoterapii, co mogło według szacunków naukowców przełożyć się na 16 proc. ryzyko przy podaniu leku. Czytaj dalej na www.politykazdrowotna,com

 
nfz.gov.pl
Internetowe Konto Pacjenta zastąpi Zintegrowany Informator Pacjenta

Już wkrótce Zintegrowany Informator Pacjenta — system prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia — stanie się częścią Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Dzięki niemu swoje dane medyczne, także te z ZIP, znajdziesz w jednym miejscu. Wystarczy, że wejdziesz na www.pacjent.gov.pl i zalogujesz się do IKP.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to internetowa aplikacja, dzięki której w szybki i bezpieczny sposób odnajdziesz informacje o swoich danych medycznych. Możliwości systemu będą coraz większe, dlatego z czasem zyskasz dostęp do jeszcze większej bazy przydatnych danych o swoim zdrowiu. Czytaj więcej na www.nfz.gov.pl

nia.org.pl

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC produktu leczniczego Valinger

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję dnia 23.04.2019r., która zmienia kategorię dostępności produktu leczniczego Valinger (Sildenafilium), tabletki powlekane 25 mg. z Rp na OTC. Podmiotem Odpowiedzialnym dla ww. produktu leczniczego jest Orion Corporation. Więcej informacji na www.nia.org.pl

rynekaptek.pl

Rynek apteczny w marcu. Wzrost obrotów aptek rok do roku

Rynek apteczny w marcu 2019 roku zanotował sprzedaż na poziomie blisko 3,11 mld zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2018 spadła o ponad 7,8 mln zł (-0,3 proc.). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 51,4 mln zł (+1,7 proc.). Obrót statystycznej apteki w marcu 2019 wyniósł 215,5 tys. zł, był to wzrost o 4,6 proc. względem analogicznego okresu 2018. 

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wartość monitorowanych segmentów wrosła dla leków pełnopłatnych, dla pozostałych segmentów spadła. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła 684 mln zł i była większa o 21,2 mln zł (+3.2 proc.), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 1,08 mld zł i spadła o 15,7 mln zł (-1.5 proc.), a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1,35 mld zł i zmniejszyła się o 14,5 mln zł (-1.1 proc.). Czytaj więcej na www.rynakaptek.pl

Opieka farmaceutyczna

Związek Zawodowy Pracowników Farmacji przedstawia nagranie o opiece farmaceutycznej w Kanadzie.

Dzięki współpracy z Kanadyjską Izbą Aptekarską i Związkiem Zawodowym Pracowników Farmacji (ZZPF), stworzyliśmy wspólnie film edukacyjny dla polskich farmaceutów i polskich pacjentów, aby określić standardy w opiece zdrowotnej określające rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej - informuje Piotr Merks, szef ZZPF. Źródło: www.rynekaptek.pl

aptekarzpolski.pl

Nowy numer Aptekarza Polskiego

Ukazał się kolejny 152/130e numer “Aptekarza Polskiego“. Oto zapowiedź redakcji:

Po Pierwsze Farmaceuta – te trzy słowa są hasłem kampanii prowadzonej przez Naczelną Izbę Aptekarską. Spodziewamy się, że hasło znane jest przeważającej większości farmaceutów oraz niemałej części mieszkańców naszego kraju. Tym niemniej redakcja Aptekarza Polskiego przyłącza się do tej kampanii, wspierając jej promocję w pełnej rozciągłości, czego wyrazem jest okładka bieżącego numeru oraz publikacje w expressowym trybie on-line i w zeszycie pdf. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do tego, żeby przekazywane w kampanii treści dotarły do jak najszerszej grupy pacjentów, albowiem taki właśnie cel przyświeca jej organizatorom. – „Kampanię kierujemy przede wszystkim do naszych pacjentów, skupiamy się na promocji zawodu i katalogu usług, jakie farmaceuci mogą świadczyć w aptekach” – napisała w liście adresowanym do farmaceutów Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. 

Inaugurację kampanii poprzedziły liczne działania przedwstępne, w tym ogólnopolskie badanie wizerunkowe pod nazwą „Farmaceuta w Polsce” wykonane w kwietniu 2019 roku, z którego dowiadujemy się, że ponad 90% Polaków ufa farmaceutom. Tak wysoki kapitał zaufania uskrzydla i dodaje sił wszystkim farmaceutkom i farmaceutom do dalszej pracy, którą w myśl maksymy salus aegroti suprema lex esto wykonują na rzecz pacjentów. – „Nam też może pani jakoś pomóc…?” pyta farmaceutkę mała dziewczynka, która towarzyszy swojej mamie podczas wizyty w aptece. Scenę tę oglądamy na promującym kampanię filmie. – „Oczywiście. Od tego przecież jestem” odpowiada Pani Magister. I o to chodzi.

– „Choroby cywilizacyjne to globalnie i powszechnie występujące choroby przewlekłe, których przyczyną rozwoju oraz rozprzestrzenienia jest postęp współczesnej cywilizacji. Biorąc pod uwagę wysoką chorobowość, a przy tym znaczny odsetek osób nieświadomych swojej choroby, bądź nieuzyskujących zakładanych efektów terapeutycznych, celowe staje się aktywniejsze zaangażowanie wszystkich profesjonalistów obszaru usług zdrowotnych w działania z zakresu prewencji” – pisze już w pierwszym akapicie artykułu „Choroby cywilizacyjne: epidemiologia i profilaktyka cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz zaburzeń gospodarki lipidowej” doktor Andrzej Marcinkiewicz. Trudno nie przyznać racji autorowi skoro, jak czytamy dalej – „rozwojowi takich schorzeń można bowiem zapobiegać poprzez wpływ na styl życia pacjenta oraz jego podejście do choroby”. 

Na łamach bieżącego numerze Aptekarza Polskiego gościmy panią doktor Annę Guzek, która jest autorką artykułu „Odmowy wykonywania szczepień ochronnych przyczyną powrotu chorób zakaźnych”. W artykule przedstawiony został epidemiologiczny obraz wybranych chorób zakaźnych w Polsce oraz w innych krajach na świecie. – „Historia ludzkości pokazała nam już, jak groźne są choroby zakaźne, jak szczepienia ochronne wyeliminowały czy zmniejszyły zapadalność na choroby i jak spadek wykonywania szczepień wywołany różnymi przyczynami w stosunkowo krótkim czasie przyczynia się do ich powrotu. A przyszłość jest w naszych rękach”. Puenta artykułu jest jednoznaczna i nie pozostawia złudzeń – „Albo szczepiąc się wyeliminujemy bądź zmniejszymy liczbę zachorowań na wiele chorób, albo nie będziemy się szczepić i chorować”. 

Wzmiankowanym artykułem nawiązujemy do przesłania tegorocznego Europejskiego Tygodnia Szczepień, którego przewodnie hasło sformułowano następująco: „Poznaj i udostępnij fakty na temat szczepień”. À propos tematu szczepień pragniemy przypomnieć, że w październiku ubiegłego roku Naczelna Izba Aptekarska wydała oświadczenie, w którym wyraziła pogląd, że szczepienia to nie przymus, szczepienia to odpowiedzialność i bezpieczeństwo. Podzielając ten pogląd jasno i zdecydowanie przypominamy wyrażane po wielokroć przez specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych, epidemiologii oraz zdrowia publicznego stwierdzenie, że szczepienia ochronne są najskuteczniejszą formą profilaktyki chorób zakaźnych. 

Zapraszając do lektury bieżącego numeru Aptekarza Polskiego, w którym – jak zwykle – jest co czytać, dzielimy się strofą wiersza „Ab ovo” napisanego przez Krzysztofa Kokota, poetę i aptekarza z Podhala: „cieszmy się chwilą wiosny donośnie niech zabrzmią dzwony kochany zacznij ab ovo! inaczej będziesz stracony”.

Aktualny numer do pobrania tutaj.

Share to Facebook Share to Facebook Share to Twitter Share to Twitter Forward email Forward email
Naczelna Izba Aptekarska

ul. Długa 16, Warsaw
Poland

tel. 226350670
nia@nia.org.pl
Anulowanie subskrypcji
MailerLite