view_in_browser
Op naar een biodiverser 2020!

Beste ,

2020 komt eraan. Dat biedt weer nieuwe kansen om de stad te vergroenen, en zo de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de stad te verhogen. GroeneBuurten is er klaar voor, nu we weten dat we aankomend jaar door kunnen.

Fijn nieuws rond de jaarwisseling voor de dieren in de stadsparken: de Gemeente heeft deze tot officiële vuurwerkvrije zones verklaard.

Wij wensen je mooie feestdagen en kijken er naar uit om in het nieuwe jaar weer samen met jou aan de slag te gaan voor een mooie en bloeiende stad!

Groene groet,

Simone, Luella en David

PS: de aankomende twee weken zijn we er even helemaal tussenuit

Nieuws
Gemeente zet Groen in de Buurt voort, met bezuiniging in Zuid

De stadsdelen houden ook in de toekomst zeggenschap over de Groen-in-de-Buurt-gelden. Aan Stadsdeel Zuid de keus om bewonersinitiatieven te blijven ondersteunen via groenorganisaties. Wel moet Zuid bezuinigen vanaf 2020. Lees meer.

Het gaat slecht met de natuur in de stad

De natuur in de stad heeft het zwaar. De bebouwing rukt op. Ook hebben onze huisdieren een negatieve invloed op de in het wild levende dieren. Alleen soorten die zich aanpassen aan de mens kunnen zich goed handhaven. Lees verder.

Nieuwe fondsen voor bewonersinitiatieven in Zuid

Bewoners die geld nodig hebben om hun groene of duurzame project te realiseren, opgelet. Er zijn twee nieuwe fondsen waar je een bijdrage aan kunt vragen: Fonds voor Zuid en SOOZ.

Klimaatvriendelijker internet

Wist je dat internetten ook best milieubelastend is? De twee procent die internetdiensten uitstoten is vergelijkbaar de uitstoot van de gehele luchtvaartsector. Je kunt zelf gemakkelijk het nodige doen om minder CO2 uit te stoten. Lees de tips voor klimaatvriendelijker internetgebruik.

Bewoners aan het woord: Bart aan de Schinkelkade

Bart van Ulden is vijf jaar geleden begonnen met het vergroenen van drie boomspiegels. Inmiddels zijn het er zeven. Nu wil hij met een aantal buurtbewoners aan de slag gaan met een stuk stoep op de Schinkelhavenkade.

Wat drijft hem?

Agenda
1 januari
Klimaatduik

Kom meteen na de jaarwisseling in actie. Laat de overheid zien dat het in 2020 menens is met het klimaat, door mee te doen met de Klimaatduik.

5 januari
IVN winterwandeling in het Beatrixpark

Loop mee door het Beatrixpark. Kom te weten hoe bomen overleven in de winter en hoe je loofbomen kunt herkennen zonder blad.

11 januari
Schoon het nieuwe jaar in

Wil je 2020 goed beginnen? Help dan mee om (plastic) zwerfafval te verzamelen in het Vondelpark. Samen zorgen we voor een schone start van het nieuwe jaar.

12 januari
Stiltewandeling op de Koeienweide

Kom tot rust bij de eerste stiltewandeling van het jaar. In deze tijd van het jaar biedt de kale Koeienweide een ander perspectief.

Dit was slechts een deel van onze groene activiteiten en nieuwsberichten. Ga voor de complete Agenda naar onze website www.groenebuurten.nl. En volg ons op facebook voor nog meer foto's, verslagen en interessante weetjes.

PS Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar andere groenliefhebbers. 

GroeneBuurten zet zich in voor groene, duurzame en sociale buurten in Amsterdam Oud Zuid, de Zuidas en het Vondelpark. Dit doen wij samen met buurtbewoners, organisaties en bedrijven. Wij informeren, organiseren en geven advies.

Bewoners kunnen hun buurt op veel manieren vergroenen. Je kan helpen met het onderhoud van plantsoenen en parken, moestuinen of kruidentuinen. Of leg een geveltuin of een boomtuin aan.

Kom meer te weten over hoe je je eigen buurt, straat of tuin vergroent via onze website en facebook. Je kunt ook bellen of langskomen tijdens ons spreekuren op woensdag (Groenpunt de Coenen) of donderdag (Groenpunt Olympus) tussen 14.00 en 15.00 uur.

GroeneBuurten

J.M. Coenenstraat 4, Amsterdam
Netherlands

website facebook location email

Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op onze website of hebt meegedaan met een activiteit.

Afmelden