Změna výše stravenkového paušálu
od 20. srpna 2022


Vážení zákazníci,

dne 20.8.2022 vstoupila v platnost vyhláška s číslem 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Díky tomu dochází ke změně výše příspěvku na stravování za směnu osvobozeného od daně z částky 82,60 Kč na 99,40Kč.

S ohledem na tuto skutečnost bylo v systému WAK INTRA v číselníku Hodnoty mzdových složek aktualizováno nastavení mzdové složky 2180-Příspěvek na stravování za směnu takto:

  • ukončení platnosti částky příspěvku 82,60Kč k 31.8.2022 
  • vytvoření nové platnosti od 1.9.2022 na částku příspěvku 99,40Kč 


Způsob zadání vyplacení, zůstal stejný, tj. do pracovního poměru zaměstnance, kterému se příspěvek má vyplatit, se je nutné zadat mzdovou složku 2180 - výše příspěvku za směnu. Lze to udělat dvěma způsoby:

1) pokud vyplácíte ve firmě stejnou výši příspěvku pro všechny pracovníky, aktualizovanou částku příspěvku najdete v číselníku Hodnoty mzdových složek a v prac.poměru u mzdové složky zaškrtněte volbu Hodnota (jako výchozí hodnota v číselníku bude použitá zadaná výše příspěvku 99,40Kč. V případě, že potřebujete tuto částku upravit, je třeba nastavit požadovanou hodnotu v číselníku Hodnoty mzdových složek na MZS 2180 pro datum platnosti od 1.9.2022.

Zadání peněžitého příspěvku na stravování


2) druhým způsobem je zadání individuální částky pro každého pracovníka – v pracovním poměru vyplňte na mzdovou složku 2180 konkrétní částku příspěvku za směnu.

Oba dva způsoby zadání lze v rámci firmy kombinovat.

 

Vyplacení příspěvku dle obou částek v rámci měsíce srpna

Protože ke změně výše částky příspěvku došlo s platností od 20.8.2022, přibyla do systému ještě možnost vyplatit příspěvek na stravování dle obou částek.

Způsob evidence do pracovního poměru zaměstnance je následující:

  • mít zadánu MZS 2180 v prac.poměru
  • zadat počet odpracovaných směn od 20.8.2022 na MZS 1518 pro výplatu příspěvku v hodnotě 99,40Kč

Při výpočtu mezd systém dopočítá počet směn pro příspěvek platný do 19.8.2022 a správně vyplatí obě výše příspěvků. Pokud je výše příspěvku pro toto krátké období (20.8.2022-31.8.2022) jiná než 99,40 Kč je třeba požadovanou hodnotu zadat na MZS 2184 - 2.sazba příspěvku na stravování za směnu (přechod) v číselníku Hodnoty mzdových složek nebo individuálně v pracovních poměrech datech.


Vzhledem k možnosti různých variant zadání vyplácení příspěvků doporučujeme konzultovat správný postup s naším obchodním oddělením.

Další náměty, jak efektivně pracovat ve WAK INTRA, 

naleznete na webových stránkách v části Ukázky systému 

nebo na video kanálu Youtube.


Příjemnou práci Vám přeje tým pracovníků WAK System

e-mail: waksystem@waksystem.cz, tel. +420 731 182 344

 

Další projekty:     odi.waksystem.cz  |  dips.waksystem.cz  |  kiskan.waksystem.cz

 

WAK System, 1998 - 2022    

Sdílet na FaceBooku Sdílet na FaceBooku
MailerLite