Τελικό Πρόγραμμα

Η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει και φέτος το
12ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίαςτο οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 12-14 Σεπτεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Electra Palace, στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, θα διεξαχθεί το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών - Τεχνολόγων Ακτινολόγων Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας. 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Μπορείτε να προχωρήσετε στην εγγραφή σας, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στο Συνέδριο χορηγούνται 24 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με τη λήξη του Συνεδρίου. Τα μόρια δίνονται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.

Η ενημέρωση αφορά στο "12ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας". Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Inventics Α.Ε. | Medevents.gr

Αριθμός Αδείας ΕΟΤ: 0933Ε60000074600

Τεχνόπολη, Κτίριο Θέρμη ΙΙ
9ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης
Τ.Θ. 60714, Τ.Κ. 57001 Θέρμη
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τ. +30 2310 474.400  |  F. +30 2310 801.454
E. info@medevents.gr

W. www.medevents.gr