Razredčeni T-limfociti so oslabljena odpornost po obroku z glutamatom...