PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS 2019 Nr. 3

Prezidentas Valdas Adamkus kviečia vienytis ir aktyviai balsuoti!

„Pilietybė svarbu. Aiškumas svarbiausia. Spręskime visi.“

PLB pirmininkė Dalia Henke, Valdybos nariai Vida Bandis, Rimvydas Baltaduonis, Vaidas Matulaitis LR Vyriausybėje susitiko su Vyriausybės kancleriu Algirdu Stončaičiu, Vyriausybės kanclerio pirmuoju pavaduotoju Deividu Matulioniu (nuotraukoje). Buvo kalbama apie referendumo dėl pilietybės išsaugojimo informavimo kampaniją (kampanija jau pradėta balandžio 2 d.), kuria siekiama, kad tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai būtų informuoti apie referendumu spręsti pateikto klausimo svarbą. Kampanijai pasirinktas šūkis „Pilietybė svarbu. Aiškumas svarbiausia. Spręskime visi.“ Susitikimo metu taip pat buvo aptarta, kaip ministerijos galėtų prisidėti prie viešinimo kampanijos: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – per neformaliojo švietimo institucijas, užsienyje veikiančias mokyklas, Užsienio reikalų ministerija – per Lietuvos diplomatines atstovybes ir kt. Kadangi 2019-ieji paskelbti Pasaulio lietuvių metais, buvo kalbama apie renginius, skirtus Pasaulio lietuvių metams paminėti, pasirengimą jiems.

Pagrindinė informacija apie referendumą ir juo spręsti teikiamo klausimo svarbą:

Į posėdžius Seime rinksis Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija

Balandžio 9–12 dienomis Seime posėdžiaus Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija. Komisijos posėdžiuose bus aptarti tautos referendumo dėl pilietybės išsaugojimo, įsibėgėjusių Pasaulio lietuvių metų, Valstybės Prezidento Antano Smetonos metų ir Lietuvių Chartos jubiliejaus minėjimo klausimai. Posėdžiuose taip pat bus diskutuojama dėl nuolat užsienyje gyvenančių vaikų, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, teisių apsaugos, šiuolaikinės prekybos žmonėmis, Lietuvos įvaizdžio pasaulyje bei programos „Globali Lietuva“.

Balandžio 8 d. komisijos nariai ketina susitikti su Latvijos lietuvių bendruomenių vadovais, aptarti jų problemas ir rūpesčius, aplankyti Rygos lietuvių vidurinę mokyklą, kuri yra viena geriausių ir moderniausių Latvijoje, o jai vadovauja komisijos narė Jolanta Naglė.

Posėdžių darbotvarkė:

Užsienio reikalų ministerijoje

Rengiantis referendumui dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo, kovo 15 dieną Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininkė Dalia Henke, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis, PLB Valdybos narys, Seimo ir PLB komisijos pirmininkas ir pilietinės akcijos „Mūsų metas dabar“ vadovas Rimvydas Baltaduonis susitiko su Užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi ir Užsienio lietuvių departamento direktoriumi Marijumi Gudynu.

Susitikimo metu diskutuota, kaip kartu susitelkus paskatinti užsienyje bei Lietuvoje gyvenančius tautiečius būti aktyvius ir dalyvauti sprendžiant svarbiausius Lietuvos klausimus.

Užsienio reikalų ministerija, koordinuodama Globalios Lietuvos programos įgyvendinimą, kovo 15–17 dienomis Vilniuje surengė užsienio lietuvių pilietiškumo stiprinimo mokymus, kuriuose dalyvauja Jungtinės Karalystės, Airijos, JAV, Vokietijos, Norvegijos ir kitų šalių lietuvių bendruomenių atstovai.

Užsienio reikalų ministerijos nuotr.

Kovo 11-osios minėjimas

Kovo 11 d. Seime Kovo 11-osios Akto salėje buvo iškilmingai paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šventiniuose renginiuose nuo PLB dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke, Valdybos narės Vida Bandis ir Jūratė Caspersen.

LR Seimo kanceliarijos nuotr.

Susitikimas su LR Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu

2019 m. kovo 14 d. PLB pirmininkė Dalia Henke, Valdybos nariai Vida Bandis, Rimvydas Baltaduonis ir LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Antanas Vinkus susitiko su LR Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Susitikimo metu buvo aptartas pasiruošimas referendumui dėl pilietybės išsaugojimo, taip pat veiksmų planas, kaip pritraukti daugiau rinkėjų į referendumą ir rinkimus, kaip skatinti Lietuvos piliečių, gyvenančių ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje, pilietiškumą.  

LR Seimo kanceliarijos nuotr.

Kokia yra referendumo dėl pilietybės išlaikymo esmė

Referendumas dėl pilietybės išsaugojimo: Laisvės TV laidoje „Karštos kėdės“ diskusija su PLB pirmininke Dalia Henke, teisėju Vytautu Sinkevičiumi, LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos Komiteto pirmininke Agnė Širinskienė:

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė finansavimą užsienio lituanistinių mokyklų projektams

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija užsienio lituanistinių mokyklų projektams šiemet paskirstė beveik 300  tūkst. eurų. Už šiuos pinigus vaikai atvyks į vasaros stovyklas ir ekspedicijas Lietuvoje, mokyklos pirks vadovėlius, grožinę literatūrą lietuvių kalba, tautinius kostiumus ir kitą tautinę atributiką, bus tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos mokyklomis, tobulinama mokytojų kvalifikacija, vyks kiti edukaciniai renginiai Lietuvoje ir užsienyje.

Projektų konkurse finansavimą gavęs Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo reikalų komisijos projektas „Stovykla – Pasaulio Lietuva“ vasarą į stovyklą Lietuvoje sukvies vaikus iš viso pasaulio lituanistinių mokyklų. Mokinių mainus surengs Argentinos lietuviai ir Radviliškio Lizdeikos gimnazijos gimnazistai: iš Argentinos atvykę jaunuoliai kelias savaites mokysis Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje, gyvens gimnazistų šeimose, po to gimnazistai iš Radviliškio vyks į Argentiną pas naujuosius draugus.

Lituanistinėse mokyklose įvairiais renginiais bus pažymėtas ir Pasaulio lietuvių metų minėjimas.
Iš viso konkursui šiais mokslo metais pateiktos 92 paraiškos iš 21 pasaulio šalies. Finansavimas skirtas 82.

Skaitykite plačiau:

 

Strateginės įvaizdžio tarybos atstovų susitikimas

PLB atstovė Lietuvoje VIda Bandis dalyvavo kovo 28 d. Vyriausybės kanceliarijoje įvykusiame Strateginės įvaizdžio tarybos atstovų susitikime, kurio metu buvo pristatyti vieningo Lietuvos pristatymo užsienyje projekto atlikti ir būsimi darbai, aptartas pasirengimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui.

Strateginės tarybos posėdžio metu akcentuota glaudaus įvairių sričių ekspertų bendradarbiavimo, visuomenės  įtraukimo į diskusijas svarba formuojant vieningą ir ilgalaikę Lietuvos pristatymo užsienyje strategiją. Taip pat buvo aptarti ir tolesni tarpinstituciniai veiksmai, pasiruošimas Kovo 11-osios trisdešimtmečiui.

Lietuvos įvaizdžio strateginė taryba sudaryta Ministrų kabineto sutarimu. Jos paskirtis - svarstyti strateginius šalies pristatymo užsienyje klausimus, teikti pasiūlymus dėl prioritetinių užsienio rinkų sąrašo, įvardinti šalies įvaizdžio formavimo prioritetus ir pagrindines kryptis, aktyviai dalyvauti kuriant Lietuvos pristatymo užsienyje strategiją ir rengiantis minėti Lietuvai svarbias datas.

LR Vyriausybės kanceliarijos nuotr.

2019-uosius, Pasaulio lietuvių metus, Sporto komisija pradėjo organizuodama Sausio 13-osios bėgimus, o Portlande (JAV) prieš keletą metų užgimęs lietuvių sporto klubas „Lituanica“ mielai prisijungė prie šios kilnios iniciatyvos. Ingos Kozhevnikov nuotr.

Sportas oficialiai grįžo į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę

2018 m. liepos mėn. Vilniuje vykusiame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seime pirmą kartą buvo sudaryta PLB Sporto komisija, kuriai vadovauti išrinktas ilgametis ŠALFASS vadovas, JAV LB narys Laurynas R. Misevičius.

Laurynas Misevičius apie Komisijos veiklą ir ateities planus:

Skaitykite plačiau:

Užsienio lietuvių bendrojo ugdymo įstaigų vadovų ir lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras

2019 m. kovo 26–28 d. Baltarusijoje, Pelesos vidurinėje mokykloje lietuvių mokomąja kalba, vyko seminaras Užsienio lietuvių bendrojo ugdymo įstaigų vadovams ir lietuvių kalbos mokytojams. Seminaras skirtas 2019 – Pasaulio lietuvių metams. Seminare dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vicepirmininkas Rolandas Žalnierius, taip pat atstovavęs ir Rygos lietuvių vidurinei mokyklai. R. Žalnierius seminaro dalyviams perskaitė PLB pirmininkės Dalios Henke sveikinimą. Seminare dalyvavo Pelesos vidurinės mokyklos, Rimdžiūnų vidurinės mokyklos, Seinų lietuvių „Žiburio“ vidurinės mokyklos, Vokietijos Vasario 16-osios gimnazijos, Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus, Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos, Rygos lietuvių vidurinės mokyklos, Maskvos J.Baltrušaičio bendrojo lavinimo mokyklos Nr.1247, Briuselio II Europos mokyklos, Vilniaus lietuvių namų vadovai ir mokytojai.

2019 metų liepos 1–4 dienomis Nidoje vyks PLB ir PLJS lyderių suvažiavimas, skirtas Pasaulio lietuvių metams ir Chartos 70-mečiui paminėti.

Suvažiavimo rėmėjai ir partneriai:

„Brexit“ iššūkiai

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė, Europos studijų centro direktorius Linas Kojala „DELFI Dienos“ laidoje, kurią vedė žurnalistas Arnas Mažėtis, kalbėjo apie tai, kokie iššūkiai kyla lietuviams Didžiojoje Britanijoje.

Skaitykite plačiau:

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Vienoje

Kovo 9 d. PLB pirmininkė Dalia Henke dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime Lietuvos Respublikos ambasadoje Austrijos Respublikoje. LR ambasados Austrijos Respublikoje patalpose veikianti lituanistinė mokykla „Ąžuoliukas“ sukvietė jauniausius Austrijos lietuvius gaminti Užgavėnių kaukių. Vyko nacionalinio diktanto rašymas – jo rašyti susirinko lietuviai iš Austrijos ir Slovakijos. Prisiminus lietuvių kalbos skyrybą ir rašybą, pasivaišinus užgavėnių blynais, buvo surengta pilietinė akcija, skirta suburti lietuvius balsuoti rinkimuose ir dalyvauti referendume dėl pilietybės išsaugojimo. Dalia Henke ragino lietuvius susitelkti – tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir įtikinti savo šeimos narius, gimines, draugus, kad tai yra svarbu, kad kiekvienas užsienyje gyvenantis ir balsavimo teisę turintis Lietuvos pilietis ateitų ir išreikštų savo valią referendumo dieną.

Nuotr. Lietuvos Respublikos ambasados Vienoje.

Nuotraukoje iš kairės: Prelatas Edmundas Putrimas, LR ambasadorė Gintė Damušis, Kopenhagos vyskupas Czesław Kozon., kun. dr. Nerijus Vyšniauskas (Danijos lietuvių katalikų kapelionas). 

PLB valdybos narys prelatas Edmundas Putrimas aplankė Danijos lietuvius

Kovo 1–3 d. PLB valdybos narys, Lietuvos Vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikams prel. Edmundas Putrimas lankėsi Danijoje. Prelatas su Danijos lietuviams priskirtu kun. dr. N. Vyšniausku aplankė Danijos katalikų vyskupą J.E. Czeslawą Kozoną Kopenhagos vyskupijos kurijoje ir Lietuvos ambasadą Kopenhagoje. Jutlandijoje prelatas susitiko su lietuvių bendruomenės nariais, atnašavo šv. Mišias Vailės (Vejle) lietuviams, o kovo 3 d. – Kopenhagos lietuviams už pasaulio lietuvius. Po Mišių  bendravo su lietuvių bendruomene Kopenhagoje, kartu su jais dalyvavo atlikėjo Egidijaus Lukšio koncerte ir Rasos Kochanauskaitės-Raižienės poezijos knygos pristatyme.

Minėdami Pasaulio lietuvių metus, prisiminkime iškilias asmenybes, daug prisidėjusias prie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės įkūrimo. Stasys Barzdukas - visuomenininkas, buvęs Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas: „Bendruomeninis darbas man – Tautinė pareiga ir auka. Tautinis reikalas ir būtinybė. Iš čia karščiausias mano noras – kad Bendruomenės darbo dirbti ateitų kuo daugiau žmonių.“

Stasys Barzdukas.Lietuvių išeivijos institute saugomo Vytauto Kamanto archyvo nuotrauka.

Saitykite plačiau:
Programa

BeNeLux žaidynės – 2019

2019 m. birželio mėn. vyks BeNeLux žaidynės.

Pirmos Belgijoje ir Liuksemburge gyvenančių lietuvių sporto žaidynės ‘BeLux‘ įvyko 2006 metais. Bus varžomasi keturiolikoje disciplinų: regatoje, orientavimosi varžybose, krepšinyje, lauko tenise, badmintone, stalo tenise, šaškėse ir kt. 

PLB Sporto komisija prisidės rengiant varžybas ir skleidžiant informaciją apie jas.

Skaitykite plačiau:

Žurnalo „Pasaulio lietuvis“ balandžio numeryje skaitykite:

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite