view_in_browser
Cesta k soběstačnosti díl 3.

Nástroje Občanského klubu
pro zajištění a podporu soběstačnosti

Dnešní díl "Cesty k soběstačnosti" je věnován nástrojům Občanského klubu, které jednoduchým způsobem podporují, rozvíjejí a zabezpečují soběstačnost klubu. 

Jde zejména o směnné poukázky, dárkové obálky a zahajovací projekty Jarila jako jsou  Klubové tržiště, Klubová zahrada a Jednorázová klubová akce

Směnné poukázky

Občanský klub pro zabezpečení směny výrobků a služeb vydává vlastní směnné poukázky Járuny. Daly by se také nazvat Peníze tvůrců, neboť oprávnění je vydat má pouze ten kdo tvoří výrobky, nebo nabízí služby.

Proč vlastní směnné poukázky?

Směnné poukázky jsou kryty skutečnými hodnotami Občanského klubu.

Kurz 1:50 je zvolen proto, že symbolizuje krytí stávající české měny, národními vládami legalizovaným mechanismem bankovního systému frakčních rezerv, který činí pouze 2%. Co to v praxi znamená? Bankovní instituce eviduje reálně na svých účtech od vkladatelů například 2000,- Kč, ale může poskytnout půjčku nebo úvěr ve výši  100000,- Kč, i když je ve skutečnosti vůbec nemá. 

Jde o předpis dluhu formou souhlasu se smlouvou. Ná základě takového souhlasu se osoba, která ji podepsala podřizuje smlouvě a instituci, a zavazuje se splnit to, co je ve smlouvě uvedeno, tedy splatit půjčenou částku, a to i s úrokem a ručením reálným majetkem.  Aktem podpisu se občan degraduje na podřízenou formu lidské bytosti, která hodlá splnit svůj slib.  Tím se dlužník dostává např. do situace, že když přijde o práci a tím i o příjem v penězích, musí splatit 100000 Kč i s úrokem, přestože banka měla pouze 2000 Kč. Nehledě k tomu, že dlužník ručí skutečným majetkem. Jde o dokonalý způsob  jakým dochází k legálnímu zcizování majetku občanů ve prospěch institucí, které mají ze zákona právo poskytovat půjčky a úvěry.

Klubové směnné poukázky narovnávají tento mistrně vytvořený mechanismus.

Záleží na svobodné volbě každého člověka zda uzavře smlouvu s bankovní institucí a vstoupí do pozice dlužníka. Bohužel většina občanů nemá jinou možnost jak si zabezpečit například bydlení. Však lidé nemají dostatečné informace o tom, jakou smlouvu vlastně uzavírají. 

Vzdělávací mechanismus státu by měl v rámci školství tuto informaci považovat za základní vědomost vedle čtení, psaní a počítání.

Zde se lze dovtípit, že stát v této oblasti již neplní svou funkci, hájit zájmy občanů. Nezbývá tedy jiná možnost, než nastoupit vlastní cestu a vzdělávat občany například prostřednictvím Občanských klubů.

Směnné poukázky nemohou být vydány klubovému členovi aniž by existovala reálná hodnota výrobků v aktivech klubu (ve výdejně) nebo hodnota služby reálně proveditelná klubovým členem.

Prostřednictvím Občanského klubu je zabezpečena jejich výroba z důvodu jednotného grafického zpracování, časové náročnosti a hospodárnosti. 

Klub zároveň eviduje jejich emisi a zaručuje jejich krytí.

Používat je mohou i kluboví členové, kteří si je smění v klubu  za běžnou měnu, přestože sami zatím nic nevyrábí. 

Cílem Občanského klubu je dovést občany - klubové členy k tvoření, a tím rozšířit nabízený sortiment výrobků a služeb  ve výdejnách nebo na klubovém tržišti.  Následně tak začít používat vlastní směnné poukázky, které budou kryty jejich skutečnými hodnotami. (pojem hodnota vysvětlujeme níže v tomto blogu)

Vzhledem k tomu, že v rámci klubového společenstva ještě není dostatek tvůrců, kteří by zajistili potřebný sortiment výrobků a služeb žádaných členy společenstva, jsou v počáteční fázi ve výdejně naskladněny i výrobky ze zdrojů mimo společenstvo.

Také se teprve setkávají souladně uvažující lidé a na základě vzniklé důvěry a ochoty ke spolupráci se sdružují do společenstev nebo komunit. 

Právě pro již existující komunity a společenstva  je určen modelový příklad Občanského klubu, v němž je teprve možné vzájemnou spoluprací a sdílením vytvářet podmínky, díky kterým mohou občané zahájit směnu a uvést tak do oběhu vlastní směnné poukázky. 

Směnné poukázky představují ŽIVOTNÍ ENERGII TVŮRCŮ, kterou si vzájemně vyměňují. Nikdo by neměl jen dávat nebo brát. Vše je nutné z hlediska vyšších přírodních zákonitostí  neustále vyvažovat, aby nevstoupil klubový člen do pozice poraženého ani vítěze, do podřízené ani nadřízené formy.

Pochopením tohoto procesu se stávají vítězové všichni účastníci společenstva. Dosahuje se kolektivního sjednocení tvůrců, kteří si jsou vědomi vzájemné prospěšnosti. Však cesta začíná teprve pochopením a přechodem k ČINU

Směnné poukázky ve společenstvu Relax klub Jarilo Halenkov jsou nyní kryty hodnotou výrobků, které se vyrábí z velké části mimo společenstvo. 

Směnné poukázky nemají nic společného s dnes vžitým používáním nekrytých peněz, které jsou předurčeny k soutěži mezi těmi, kdo je vlastní. Původně byly také určeny  ke směně, ale k tomuto způsobu již téměř neslouží. 

Peníze měly sloužit k dosažení všeobecného blahobytu. Staly se však zbraní nemocných proti důvěřivým. Nemocní stali se mocnými a důvěřiví věřícími - finančními otroky.

Rozum méně vyvinutých členů společnosti z nich vytvořil herní žetony z nichž asi 97% se používá ke hrám na burzách a ti kdož s nimi hrají je mají pouze jako pocitovou jistotu bohatství, díky které prožívají stav dostatku a moci nad těmi, kteří je nemají, případně jim umožňuje jiné méně zdatné finanční vojáky řídit a ovládat. 

Kdo v peníze uvěřil více než ve své schopnosti, omezil se na pouhé prožívání vítězství nad jinými lidmi.

I tento způsob prožívání je součástí možného vývoje vědomí člověka.

Pokud je však již poznání dosaženo, může se prožívání zkvalitnit a  ŽÍT již jako v Ráji. Je záležitostí svobodné volby, touhy a osobního rozhodnutí každého člověka zda změní svůj způsob prožívání.

Směnné poukázky mají svůj hlubší význam a rozumět tomu, PROČ JSOU VYTVOŘENY jako nástroj občanského klubu pro dosažení soběstačnosti, není nutné hned. Však pro lepší pochopení tohoto kroku se prosím podívejte na film "Zázrak z Wörgelu" níže v tomto blogu. Unikátní snímek umožňující pochopit podstatu uzavřeného oběhu směnných poukázek či peněz. Když má něco obrázky a děj, tak se to snáz chápe. Na našem webu máme odkazy na tento zázrak už delší dobu v materiálech, které jsou součástí jiných dokumentů jimiž se snažíme přinést lidem PRAVDIVÉ INFORMACE o PENĚZÍCH.

V odkazu ke stažení níže také naleznete skvělou knihu "Peníze bez úroku a inflace" od Margrit Kennedy

Co je to krytí?

Malý příklad. Vypěstujete-li 50 kg jablek, můžete vydat poukaz na odběr 50 Kg jablek například v hodnotě 500 Kč. Pokud si jablka nikdo neodebere, protože nemá poukaz na to co vy potřebujete, pak nemůže dojít ke směně

Poukaz na 50 Kg jablek je krytý pytlem s jablky

Chce-li někdo směnit, musí také něco přinést, vyrobit nebo nabídnout službu, například poukaz na masáž v hodnotě 450 Kč. Pokud se dohodne výrobce jablek s masérem, že si vzájemně smění jablka za službu, pak dojde ke směně

Aby nebylo nutné takto složitě obíhat přes tržiště s nabídkou výrobků a služeb od jednoho výdejce k druhému, vznikly k jednodušší směně poukazy, které jsou kryty skutečným výrobkem nebo službou, tedy aktivy - tím co kryje hodnotu poukázky.

Směnné poukázky Járuny, které Občanský klub vydává do oběhu svým členům jsou plně kryty aktivy (hodnotami výrobků ve výdejně klubu a nabídkou klubových služeb). Krytí je více než desetinásobné

Krytí je tedy toto: Máme výrobky na skladě ve výdejně například v hodnotě 100 tisíc korun a k tomu jsme emitovali (vydali) směnné poukazy v nominální hodnotě 10 tisíc Kč tj. desetinásobně méně než je výrobků na skladě. Tudíž kdo přijde se směnnou poukázkou do klubové výdejny, má možnost si za ni odebrat existující výrobek a ještě 90% výrobků zůstane ve výdejně.

Co se stane když jablka shnijí? 

Musíte stáhnout z oběhu i poukaz na pytel jablek! Jenže tady se nacházíme v situaci, kterou využili a stále využívají nevědomí lidé. Dožadují se odebrání výrobků např. pytle jablek, protože mají poukaz (peníze). Uvěřili, že peníze jsou víc než jablka. Došlo ke zbožštění peněz na úkor PRAVDIVÉHO KRYTÍ. 

Více o směnných poukázkách a jejich krytí získáte již brzy v samostatné klubové příručce, která se připravuje k uveřejnění.

Další materiály o penězích na našem webu zde

Dárkové obálky Jarila

Chcete obdarovat své přátele? Vyzkoušejte Dárkové obálky, do kterých vložíte směnné poukázky Járuny ve vámi zvolené hodnotě..

Za poukázky si pak obdarovaný vybere výrobky nebo služby nabízené klubem dle vlastního uvážení. 

Ve výdejně klubu jsou v současné době v nabídce výrobky z oblasti zelené lékárny, zdravé stravy, přírodní kosmetiky, ekologické drogerie, dále výrobky z kategorie domácí lázně, aromaterapie, šungitové a harmonizační předměty, drobné bytové doplňky a další

V posezení NA PALUBĚ pak můžete využít nabídku s označením  Vaše domácí kavárna & čajovna s nabídkou kávy, čajů, čokolády, sušených plodů, nápojů a různých pochutin. Připravuje se také obědové menu ve formě samoobsluhy.

V rámci klubových služeb jsou nabízeny masáže a kosmetika.

Směnné poukazy bude také možno využít v dalších zahajovacích projektech Jarila, jako například Klubové tržiště, o němž bude řeč v následujícím článku.

Jistě jste už slyšeli o lokální měně, nebo místní měně. Chcete vyzkoušet jak taková vlastní měna vypadá a jak ji lze použít v praxi?

Ve formě naší dárkové obálky můžete překvapit své blízké a na vlastní kůži vyzkoušet to o čem se mluví, ale téměř nikdo přesně neví jak to funguje.

Vítejte ve světě, který nás všechny může přiblížit více k sobě. Pojďte si zahrát s Jarilo poukázkami velkolepou pravdivou hru.

více o směnných poukázkách zde

Zahajovací projekty Jarila

Jak už bylo zmíněno v předchozích článcích, je potřeba dostatek tvůrců a spolupracovníků, kteří mezi sebou mohou zahájit směnu své tvorby a umu.

K tomu, aby se mohlo vše rozvinout rychleji, je potřeba aby se vědělo co jiní podobně smýšlející kluboví členové potřebují pro zajištění  základních životních potřeb své rodiny i sebe samotných

Zahajovací projekty umožňují na více úrovních vytvářet podmínky a zázemí pro zahájení spolupráce, a to díky rozdílným možnostem jednotlivých projektů, jenž se mohou vzájemně prolínat. 

Cílem všech projektů Jarila je dovést občany k tvoření potřebných a smysluplných výrobků a služeb, tím vyloučit ze svého života povinnosti, které nejsou potřeba, a získat tak dostatek času na své osobní zájmy, rodinu, cestování atd. Cílem tedy je, rozdělit potřebné činnosti mezi spolupracující tvůrce. Sdílením pracovních nástrojů, strojů, skladovacích prostor a technologií pak minimalizovat potřebu vydělávání peněz. Nemusí mít všichni všechno, ale ve sdílené půjčovně   si každý vypůjčí co potřebuje. Však vše je potřeba činit s péčí dobrého hospodáře. Odkaz na Desatero dobrého hospodáře podle Jarila - k zamyšlení pro každého

Je prokazatelné, že 8-hodinová pracovní doba je v době dnešních technologií zcela nesmyslná. Ekonomika podřízena vydělávání peněz však způsobila, že většina občanů za peníze vykonává umělou práci, která jim bere veškerý volný čas a nepřináší žádný užitek. Odkaz na článek o možnosti pracovat 9 hodin týdně

Také velké množství nikomu neprospěšných povinností udržuje zaměstnance i podnikatele v kolotoči, který se nakonec projevuje ztrátou zdraví. Touha mít věci, pohltila do svých sítí mnoho lidských bytostí. Peníze jsou nástrojem tržní ekonomiky a v rukou jednotlivců jsou jimi řízeny národní vlády a tím celé národy. Peníze zatížené úrokem se chovají jako rakovinné buňky, což vede ke zhroucení a sebezničení takového mechanismu.

Projekty Jarila jsou přípravou pro období, kdy matematické modely řízení společnosti nebudou snesitelné a nedovolí člověku svobodně žít. V současné době se tento stav již výrazně projevuje a není času nazbyt.

Začít ŽÍT PRAVDU s projekty Jarila je možné ihned, ale je potřeba nastudovat mechanismy, které umožní trvalou udržitelnost Probuzeného lidského společenstva. K tomu nechť Vám poslouží "Cesty k soběstačnosti" a kéž v nich rozeznáte přesah, který vede ke skutečné svobodě všech jeho účastníků.


Klubové tržiště

Pro rozvoj směny výrobků je vytvořen projekt Klubové tržiště, který umožní, v pravidelném čase na určitém místě, uskutečnit nabídku například vypěstované zeleniny a ovoce, vyrobených moštů, marmelád, bytových doplňků a všeho co je žádáno klubovými členy. Prostor klubového tržiště s vlastním Tržním řádem a podmínkami účasti je určen pro klubové členy, ale také pro náhodné kolemjdoucí, kteří svým podpisem na Podpisovém archu uznají pravidla Klubového režimu. Výdejci pak Zúčtují svůj výdej hodnot prostřednictvím Zúčtovací listiny.

Podrobně o tomto projektu budeme informovat ve 4. dílu "Cesty k soběstačnosti"


Jednorázová klubová akce

Máte skvělý nápad? Chtěli byste udělat jednorázovou kulturní akc? Rádi byste na svém pozemku uskutečnili vlastní klubové tržiště, protože máte dostatek přátel, kteří by to uvítali? Však uskutečnit takovou akci podle systémových pravidel je velmi komplikované, omezující, nedůstojné, z mnoha nesmyslnými podmínkami. Právě pro Vás je určen projekt "Jednorázová klubová akce" . Klubový režim omezuje vstup veřejnosti na akci. Před vstupem na takovou akci je potřeba deklarovat "klubový režim" a podmínky "vstupu", podepsat souhlas s podmínkami v "podpisovém archu" a tím se chránit před nekalými praktikami méně vyvinutých členů společnosti, jejichž životním smyslem je škodit dobrým úmyslům. Kdo je tedy připraven a má jen ty nejlepší úmysly, může zabezpečit na svém nebo pronajatém pozemku akci, která jej naplní radostí a bude prospěšná všem zúčastněným. Zároveň tento projekt umožní si vyzkoušet funkčnost klubového společenstva a povede realizátora klubové akce k myšlence vytvořit si vlastní Občanský klub a následně bude šířit myšlenku JARILA k dalším lidem, kteří zatím ještě mají strach se rozhodnout k činu.

Podrobně o tomto projektu budeme informovat ve 4. dílu "Cesty k soběstačnosti"


Klubová zahrada

Projekt "Klubová zahrada" vytváří podmínky pro zajištění zdraví prospěšné stravy ve velmi vysoké kvalitě bez chemie, což minimalizuje vznik nemocí s následnou nutností je léčit.

Na vesnici má téměř každá rodina nějaký pozemek, který se za několik posledních desetiletí přeměnil z užitkové zahrady na zahradu okrasnou. V dobách před třiceti lety to asi nikoho nenapadlo, že si přestaneme pěstovat vlastní zeleninu a ovoce, protože to patřilo k samozřejmosti. Lidé začali vydělávat ve svém zaměstnání více peněz a mohli si vše co dříve pěstovali na zahrádkách levně koupit v obchodech. Dnes už víme, že kvalita potravin prudce klesla, cena je sice přijatelná, ale ekologické zatížení krajiny v důsledku používání chemických přípravků je velmi neprospěšné přírodě i člověku. Také obsah živin ve stravě od roku 1950 prudce klesl až o 93-95%. Zde odkaz na video s MUDr. Mikulášem Štefanem (v desáté minutě), v němž je tato informace obsažena. To znamená, že sice za málo peněz, ale v 5-7% kvalitě konzumujeme potraviny, které nám z hlediska energie nepřináší téměř nic. Energii získáváme ze slunce v daleko větší míře, než ze stravy. 

Také dotační tituly systému záměrně udržují ceny výrobků na nízké úrovni, aby v matematických modelech výhodnosti peněžní ekonomiky nikoho nenapadlo pěstovat si vlastní stravu.

Velmi důležitou součástí projektu Klubová zahrada je návod na výpočet hodnoty výrobků, aby nedošlo ke znehodnocení práce tvůrců.

Projekt klubové zahrady je navržen tak, aby lidé, kteří jsou vlastníky pozemku a nevyužívají jeho možnosti,  jej sami přeměnili na zahradu, nebo jej nabídli v rámci sousedského společenstva ke zřízení zahrady přátelům, se kterými si rozumí a mají dobré mezilidské vztahy. 

Na takové zahradě si vypěstují nejprve pro sebe zeleninu, ovoce či květiny a přebytek (zhruba 2/3 vlastní spotřeby) nabídnou například na Klubovém tržišti za podmínek, které upravuje projekt "Klubové tržiště". 

Díky tomu mohou získat hmotný prospěch z vynaloženého úsilí. Energie se vrací ve formě směnných poukázek k tvůrcům, aby si za poukázky zajistili jiné výrobky, které potřebují. 

Současná praxe tvůrců a pěstitelů je taková, že rozdají svoji úrodu a téměř žádná zpětná energie se k nim nevrací, protože i skvělí sousedé s díky přijmou dar ve formě čerstvé zeleniny nebo ovoce, ale sami nic nevytváří tak nemají čím oplatit dobrý úmysl svému sousedu. Není potřeba oplácet sousedovi jeho dar, to ne, ale snížená schopnost tvůrců vážit si sám sebe jim nedovoluje přijmout ani peníze, které jsou jim dobrými sousedy nabízeny. Znáte ta sdělení, "ale to nestojí za to", nebo "však to samo vyrostlo" nebo "já bych to jinak vyhodil(a)". Tady je to otázkou zdravého sebevědomí a sebehodnoty. Umožňujeme lidem aby si nás nevážili, protože si nevážíme sami sebe. Tímto projevem neškodíme jen sami sobě, ale i obdarovaným. Na to musí ovšem přijít každý sám.  Klubová zahrada může výrazně pomoci zvednout sebevědomí tvůrců a tím i celé společnosti

Cílem klubové zahrady je inspirovat sousedy, aby se také zapojili do klubové spolupráce a pro začátek jen na své nebo sousedově zahradě. K tomu je však potřeba dosáhnout schopnosti spolupracovat.

Kvalita CELKU je závislá od kvality JEDNOTLIVCE. Jakmile to pochopíme, HOJNOST pro všechny se stane SAMOZŘEJMOSTÍ.

Hlavním mottem projektu "Klubová zahrada" je Vypěstujme si pro svou obec vlastní zeleninu a ovoce. 

Díky tomuto rozhodnutí se souladně smýšlející lidé v obci mohou pospojovat a v rámci první vlny cesty k soběstačnosti zabezpečí úrodu pro sebe s možností nabídky přebytků na klubovém tržišti. 

Zároveň začnou chápat principy důležitosti klubového režimu. Následně to pomůže v lidech vzbudit touhu společně tvořit i další společné projekty, které účastníky povedou k soběstačnosti a svobodě. 

Sníží se potřeba vydělávání peněz u císaře. Je to však opět na ochotě, odhodlání, schopnostech a svobodné vůli každého člověka, který se chce začít osvobozovat ze závislosti na penězích, energiích a jiných nám nenápadně vnucených mechanismech, které řídí naše životy.

Podrobně o tomto projektu budeme informovat ve 4. dílu "Cesty k soběstačnosti"

Abeceda výrazů Jarila

Na klubovém webu relaxklubjarilo.cz a také v dalších klubových dokumentech jsou používány výrazy, které mohou být čitateli nejasné, však v souvislosti se zaváděním soběstačného systému jsou velmi důležité. 

Aby tyto výrazy byly správně chápány, uvádíme jejich obsahovou náplň v Abecedě výrazů na webu relaxklubjarilo.cz, který je průběžně doplňován. 

Výrazy pod písmenem H:

Hodnota

Hodnota - pod pojmem hodnota je zejména v klubových dokumentech označena činnost, aktivita, služba, výrobek, které svým charakterem, vlastnostmi i obsahem slouží ke zlepšení psychického i fyzického zdraví člověka a zároveň jsou přátelské k životnímu prostředí a Zemi vůbec. Tento pojem je uváděn téměř ve všech klubových dokumentech a z velké části zcela nahrazuje také pojem zboží. Zboží samo o sobě nemusí být hodnotou, neboť zbožím je označováno to, co se kupuje za účelem dalšího prodeje. V souvislosti s provozem webového portálu relaxklubjarilo.cz, kterým je poskytování výdeje hodnot, se pojem zboží nevyskytuje, protože prostřednictvím tohoto portálu se nic neprodává, pouze vydává, a jako protihodnota vůči odebraným hodnotám je přijímán klubový příspěvek.

Hodnoty klubu

Hodnoty klubu - etický a morální soubor hodnot jež jsou pro přistupujicího klubového člena považovány za normální ve zdravé lidské společnosti. Hodnoty klubu jsou také základním klubovým dokumentem.

Další výrazy ...

ORF2 v koprodukci dalších televizních společností
Zázrak z Wörgelu

Film podle skutečné události

Nejznámějším příkladem “lokální měny” je rakouský Wörgl ze stejnojmenného městečka v Rakousku z roku 1932. Ve Wörglu se již od 20. let 20. století prudce zvyšovala nezaměstnanost, která ve třicátých letech dosáhla děsivých 25%. Radnici se propadaly příjmy z daní, a proto radní uložili část šilinků v místní spořitelně a vydali za ně stejné množství certifikátů zvaných wörgl. Tímto způsobem byla místní měna kryta a navíc se uložené peníze úročily. Certifikáty platily pouze jeden měsíc a pak bylo na něj nutné nalepit kolek ve výši 10 grošů, aby si uchovaly svou platnost. Nová měna začala velmi rychle obíhat (až 14x rychleji než šilinky) a realizovalo se v ní proto 14x více obchodů. Během 14 měsíců v obci zmizela nezaměstnanost a podařilo se opravit 4 km silnic, rozšířit kanalizaci, opravit mnoho staveb a daně byly placeny řádně a včas. Tento případ je známý jako tzv. Zázrak z Wörglu a inspirovalo se jím v té době asi 200 obcí. Lokální měna však opět narazila na odpor, tentokrát rakouské centrální banky a experiment (nutno dodat, že úspěšný) definitivně ukončila armáda v roce 1933. (Pavel Matoušek)

A čas nám běží ....

Relax klub Jarilo Halenkov o.k.
Jak získat klubovou kartu a členství?

Pokud ještě nemáte svoji klubovou kartu a chcete se stát členem, můžete si zvolit možnost po vstupu na recepci

Další možnosti jak získat klubovou kartu jsou uvedeny ZDE

Vstup na recepci klubu
Relax klub Jarilo Halenkov o.k.
Směnárna klubu

Portál s informacemi o směnných poukázkách a jejich možnostech

Chcete podpořit rozvoj občanského klubu?

Směnou stávající měny umožníte rozšířit sortiment výdejny a vytvořit zázemí pro odbyt výrobků klubových členů, kterými se můžete stát i vy.

Vstup do směnárny klubu
Další doporučení a materiály ke studiu

Osvětové materiály, doporučení a odkazy, které jsou zdarma ke stažení z našich stránek relaxklubjarilo.cz

Peníze bez úroku a inflace - Margrit Kennedy

Publikace ke stažení ve formátu PDF. 

Velmi čtivá a jednoduchá sdělení o penězích

Časté dotazy

Nejčastěji kladené dotazy, které vám mohou pomoci pochopit jak funguje klub, proč musíte mít klubovou kartu ap.

Archiv "Cesta k soběstačnosti"

V tomto odkazu naleznete všechny předchozí díly blogu 

3. symbol Jarila
Kotva

Symbol kotvy představuje princip HODNOT - ukotvení v hodnotách které jsou považovány za normální ve zdravé lidské společnosti

Tvoříme společenství ukotvené ve vysokých etických, morálních a mravních hodnotách, tím tvoříme přístav přístupný každému, kdo chce býti více Člověkem

Pamatuj na misky vah a o svůj chléb usiluj způsobem hodným Člověka.

V příštím dílu: Zahajovací projekty Jarila, symbol Jarila "Svatý Václav na koni" a další.

Na hlavní stránku webu relaxklubjarilo.cz
Relax klub jarilo, o.k.

Halenkov 318, Halenkov
Czech Republic

facebook twitter instagram
jarilo@volny.cz

Tento e-mail jste obdrželi, protože jste se zaregistrovali jako člen občanského klubu nebo jste provedli registraci na našich webových stránkách.

Odhlásit se
MailerLite