DNEVNI NEWSLETTER

14.4.2018

Doc. dr Sonja Šalinger-Martinović je na trećem danu Radionice govorila o novinama u antikoagulantnoj terapiji.

Prof. dr Slobodan Obradović je održao sesiju u Cardio Hub-u o perkutanim intervencijama na plućnim arterijama.

Dr Marija Zdravković je govorila o multimodaliti imidžingu.

Assist. dr Zoran Jović je govorio o balon angioplastici u hroničnoj tromboemboliji pluća

PKR 2018 – Dan 3

Treći dan Prolećne kardiološke radionice započeo je interesantnom sesijom o savremenoj antikoagulatnoj terapiji. Novi oralni antikoaglantni lekovi su poslednjih godina u žiži interesovanja stručne kardiološke javnosti, uz publikaciju brojnih radova koji podržavaju uvođenje i efikasnost brojnih lekova iz grupe NOAK.

Istovremeno, u sali Karaman bilo je reči o dodatnim imidžing metodama koje olakšavaju procenu koronarne pato/fiziologije, kao i donošenje odluke tokom perkutane koronarne intervencije o daljem lečenju pacijenata (FFR, IVUS, OCT).

Prošla godina donela je nove preporuke za lečenje STEMI pacijenata, kao i nove preporuke o trajanju dvojne antiagregacione terapije. Postavljena su pitanja koja često stoje pred kardiolozima – fibrinoloza ili primarna PCI, kad i kome, vrsta i trajanje DAPT, na koje su predavači pokušali da daju odgvore kroz interesantna izlaganja i prikaze slučajeva.

O važnosti i ulozi rehabilitacije pacijenata nakon revaskularizacije miokarda bilo je reči pri kraju trećeg dana radionice. Istovremeno, u Sali Medupdate prestavljeni su interesantni prikazi slučajeva uz diskusiju o izazovima pri perkutanom lečenja pacijenata u kardiogenom šoku.

DAN 2

Pogledajte šta vas sve čeka sutra na www.medicinskaradionica.rs

MEDUPDATE

Jurija Gagarina 26A/6

11070 Novi Beograd

Srbija