PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
VALDYBOS

Naujienlaiškis 2020/09

Seimo rinkimai užsienyje. Kodėl diasporai svarbu rinkti savo atstovą į Lietuvos Seimą?

Artėjantys Seimo rinkimai bus išskirtiniai. Pirmą kartą užsienyje – nuo Anglijos iki Australijos – gyvenantys lietuviai rinks savo atstovą Seime jiems sukurtoje specialioje vienmandatėje apygardoje.

LNK žinių reportažas, kuriame nuomonę išsako ir PLB valdybos narys Vaidas Matulaitis:

Aptarti rinkimų organizavimo pasaulio lietuvių rinkimų apygardoje klausimai

Rugsėjo 19 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė pakvietė PLB Valdybos narius ir  lietuvių bendruomenių pirmininkus į virtualų susitikimą aptarti rinkimų organizavimo pasaulio lietuvių apygardoje klausimų. PLB Valdyba  kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją prašydami dar kartą turimais rinkėjų, kurie deklaravo gyvenamąją vietą užsienio valstybėje, el. pašto adresais išsiųsti priminimą apie šių metų spalio 11 d. vyksiančius Seimo rinkimus bei informaciją kaip galima dalyvauti šiuose rinkimuose.  VRK vadovė atsakė į klausimus ir išklausė pasiūlymus dėl kitų LR Seimo rinkimų organizavimo.

Kaip Seimo rinkimai vyks užsienyje gyvenantiems Lietuviams?

Kaip Seimo rinkimai vyks užsienyje gyvenantiems Lietuviams? Į šį klausimą atsako LRT televizijos laidos „Laba diena, Lietuva“ pašnekovai – PLB pirmininkė Dalia Henke, Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius ir VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė.

Laidos įrašas čia:

PLB atstovas apie balsavimą užsienyje: buvo sutelktos titaniškos pastangos, kad tai įvyktų

Lrytas.TV reportaže PLB viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Vaidas Matulaitis sako, kad buvo sutelkta labai daug pastangų, jog prieš artėjančius Seimo rinkimus būtų sukurta Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda.

Laidos įrašas:

„Vardan tos“. Kodėl užsienio lietuviams rūpi rinkimai Lietuvoje?

Telkti lietuvius Lietuvoje nėra labai sudėtinga, tačiau kaip su lietuviais gyvenančiais užsienyje? Apie lietuvių diasporas ir jų nusiteikimą artėjant rinkimams LRT radijo laidos „Vardan tos“ vedėja Luka Sinevičienė kalbasi su PLB valdybos nariu ir užsienio rinkėjų telkimo iniciatyvos „DABAR“ sumanytoju Rimvydu Baltaduoniu, PLB viešųjų ryšių komisijos pirmininku Vaidu Matulaičiu, tarptautinio profesionalų tinklo „Lithuania global leaders“ projektų koordinatore Lina Dusevičiene ir globalių lietuvių Berlyne klubo „LEO Berlin“ steigėja, tinklalaidės „Lithuanian dream“ kūrėja Rūta Naujokaite.

Pokalbio įrašas čia:

PLB pirmininkė: elektroninis balsavimas būtinas pasaulio lietuvių apygardoje

Spalio 7 d. PLB pirmininkė dalyvavo LRT radijo laidos diskusijoje apie užsiregistravusius ir užsienyje balsuojančius Lietuvos piliečius. Laidos vedėja Agnė Skamarakaitė. 

Pokalbio įrašas čia:

Rugsėjo 15 d. PLB pirmininkė Dalia Henke LRT radijo laidoje „Ryto garsai“ diskutavo tema „Ar ateityje išliks Pasaulio lietuvių apygarda?“

Pokalbio įrašas čia:

Iniciatyvos „Dabar“ koordinatorius: daugiau nei 30 tūkst. užsienio lietuvių užsiregistravo balsuoti rinkimuose

Artėjant Seimo rinkimams, juose kaip niekad aktyviai planuoja dalyvauti užsienyje gyvenantys lietuviai. Kas juos paskatino bei kokie jų lūkesčiai? Šia tema LRT televizijos laidoje „Laba diena, Lietuva“ kalba PLB valdybos narys ir pilietinės iniciatyvos „Dabar“ koordinatorius Vaidas Matulaitis.

Žiūrėkite vaizdo įrašą čia:

Info diena: Ar nėra diskriminacijos požymių Pasaulio lietuvių apygardos atžvilgiu lyginant su tradicinėmis rinkimų apygardomis?

Apie aktyvumo prognozes ir diasporos lūkesčius „InfoTV“ studijoje kalbasi laidos vedėja Liuda Kudinova ir PLB valdybos narys Vaidas Matulaitis. Pokalbio metu buvo iškeltas gana aštrus klausimas: ar nėra diskriminacijos požymių Pasaulio lietuvių apygardos atžvilgiu lyginant su tradicinėmis Lietuvos apygardomis?

Žiūrėkite vaizdo įrašą čia:

Kodėl Lietuva privalo išlaikyti pasaulio lietuvius arčiau savęs

Norvegijos lietuvių internetinės TV „Galima ir čia“ vedėjo Manto Simaičio paprašytas trimis žodžiais apibūdinti priežastis, kodėl Lietuva privalo išlaikyti pasaulio lietuvius arčiau savęs, PLB valdybos narys ir pilietinės iniciatyvos „DABAR“ iniciatorius dr. Rimvydas Baltaduonis atsakė: VAIKAI, DRAUDIMAS, MEILĖ.

Diaspora pilietiškai bręsta ir sukasi veidu į Lietuvą

LRT Radijo laidoje „Svarbus pokalbis“ – apie atgimstančius pasaulio lietuvius. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos narys Vaidas Matulaitis  sako, kad diaspora labai sparčiai sukasi veidu į Lietuvą ir einama link diasporinės valstybės sukūrimo. Laidos Vedėjas Deividas Jursevičius.

Pokalbio įrašas čia:

Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Džoja Gunda Barysaitė)

Darbą baigė Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija

Rugsėjo 16 d. vyko paskutinis šios kadencijos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdis. Posėdžio metu Komisija apžvelgė visos Seimo kadencijos metu atliktus darbus, sprendžiant pasaulio lietuviams rūpimus klausimus, tarp kurių svarbiausi – įvykęs referendumas dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo, Pasaulio lietuvių vienmandatės rinkimų apygardos įsteigimas, pilietiškumo skatinimas minint Pasaulio lietuvių metus, teigiamas migracijos saldo Lietuvoje, kai daugiau yra atvykstančiųjų į Lietuvą nei išvykstančiųjų, nes nuolat gerinamos reintegracijos į Lietuvos gyvenimą sąlygos grįžusiesiems iš emigracijos. „Džiaugiuosi, kad galėjau tuos keturis metus prisidėti prie diasporos klausimų sprendimo, ir darbuotis komisijoje kartu su pasišventusiais kolegomis iš Pasaulio lietuvių bendruomenės bei Seimo. Dariau tai iš širdies vardan mūsų Tėvynės ir po visą pasaulį pasklidusių lietuvių“, – sakė komisijos kopirmininkas dr. Rimvydas Baltaduonis, išreikšdamas viltį, kad komisija tik stiprins savo darbą ateityje, nes „tai, kad ši komisija gyvuoja jau ketvirtį amžiaus, rodo jos misijos ilgaamžiškumą ir reikalingumą“. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė (Dalia Henke) padėkojo Seimo nariams už paramą sprendžiant pasaulio lietuviams svarbius klausimus, konstruktyvų ir sėkmingą bendrą darbą ir parodytą išskirtinį dėmesį Lietuvos diasporai.

Posėdyje komisija priėmė rezoliucijas:

„Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos veiklos organizavimo ateityje“

„Dėl rinkimų organizavimo Pasaulio lietuvių rinkimų apygardoje“

„Dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo vaikams“ 

Posėdžio vaizdo įrašas:

Ekvadore įkurta lietuvių bendruomenė

Rugsėjo 5 d. susikūrė lietuvių bendruomenė Pietų Amerikoje, Ekvadore. Bendruomenės pirmininku išrinktas Mantas Jasevičius.

Plačiau skaitykite čia:

PLB švietimo komisijos pirmininkės sveikinimas tarptautinės Mokytojo dienos proga

Tarptautinės Mokytojo dienos proga PLB švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė krykštaujančių lietuviukų apsuptyje iš Londono siunčia padėkos ir sveikinimo žodžius lituanistinio švietimo Mokytojams visame pasaulyje.

Nacionaliniame kultūros centre didesnis dėmesys pasaulio lietuviams

Rugsėjo 14 dieną PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis susitiko su Lietuvos nacionalinio kultūros centro (LNKC) vadovu Sauliumi Liausa ir nauja centro darbuotoja, Pasaulio lietuvių bendruomenių kultūros specialiste, Jurga Gailiūte. Susitikimo metu buvo kalbama apie naujai įsteigtos pareigybės svarbą ir naudą lietuvių bendruomenėms. LNKC sieks skatinti įvairių užsienio lietuvių bendruomenėse veikiančių saviveiklos kolektyvų (chorų, tautinių šokių kolektyvų, teatrų ir kt.) veiklą. Bus rengiami tobulinimosi kursai, seminarai Lietuvoje, plačiami tarpusavio bendradarbiavimo tinklai.

Aplink pasaulį su Lietuva širdyje!

Šiemet PLB sporto reikalų komisija nusprendė organizuoti vienerių metų trukmės bėgimą aplink pasaulį, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti. Šio projekto sumanytojas – vienas iš sporto komisijos narių – ultramaratonininkas Aidas Ardzijauskas, kuris jau yra pagarsėjęs savo ilgų nuotolių bėgimu visame pasaulyje. Deja, planus bėgant apsukti ratą aplink planetą pakoregavo koronavirusas, užkirtęs galimybes saugiai kirsti valstybių sienas. Pagrindinis ir vienintelis šio projekto pokytis tas, kad bėgimas yra vykdomas virtualiai, tai yra bėgama Lietuvos teritorijoje, o nubėgti kilometrai yra „perkeliami“ ant paruošto pasaulio žemėlapio“, – sako ilgų nuotolių bėgikas Aidas Ardzijauskas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir ultramaratonininkas Aidas Ardzijauskas prieš pradedant bėgimą kvietė viso pasaulio tautiečius kartu su bėgiku įveikti bet kokį norimą atstumą. A. Ardzijauskas primena, jog visi lietuviai gali tarpusavyje palenktyniauti ir save pamatyti virtualiame bėgimo aplink pasaulį žemėlapyje.

Plačiau skaitykite čia:

Paroda „Vytis Lietuvos ir lietuvių“

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė bendradarbiaudama su Vyčio paramos fondu parengė parodą „Vytis Lietuvos ir lietuvių“. Paroda supažindina su išeivijoje gimusiais vyčiais, geležiniais vilkais, Amerikos lietuvių bendruomenėje platintais plakatais, patriotinių organizacijų simbolika. Ši Lietuvos valstybingumą menanti simbolika jau 1988 metais pasiekė laisvėjantį kraštą, buvo naudojama daugiatūkstantiniuose mitinguose, tapo Lietuvos kasdienybės dalimi. Šios simbolikos sumanytojas, įkvėpėjas, kūrėjas yra Bostono visuomenininkas, kompanijų „Baltic Enterprises“ ir „Baltic Associates“ vadovas Gintaras Karosas. Parodos tikslas – parodyti, kad tai tik menka dalis patriotinės veiklos, didelio informacinio darbo, kurį atliko visos lietuviškosios išeivijos kartos, padėdamos Lietuvai išsivaduoti, keldamos kovos už laisvę dvasią, paremdamos Lietuvos stojimą į NATO ir ES.

Paroda skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui.

Parodos kūrimą finansavo Lietuvių Fondas (JAV).

Kviečiame skaityti 2020 metų „Pasaulio lietuvis“ numerį.

Informacija, kaip įsigyti, čia:

„Pasaulio lietuviai ir Lietuva“

Skaitykite naujus PLB atstovybės vykdomo projekto „Pasaulio lietuviai ir Lietuva“ straipsnius svetainėje www.pasauliolietuvis.lt

Angelė Roverštenienė: „Širdyje visada būsime lietuviai“

Pasaulio lietuvių jaunimas iš naujo atranda Lietuvą

Daugiau skaitykite čia:

Projektą remia:

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: Dalia.Henke@plb.lt

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plb.lt

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite