DNEVNI NEWSLETTER

19.04.2019.

Drugog dana Prolećne kardiološke radionice dr Aleksandra Ilić govorila je o tome koji su morfološki i funkcionalni parametri srca bitni kod trudnica.

Dr Srđan Aleksandrić odgovorio je na pitanje da li ima mesta za acetil-salicilnu kiselinu u primarnoj prevenciji.

Dr Ana Ušćumlić je u okviru prikaza kliničkih slučajeva izlagala slučaj pod nazivom "CVI ili infarkt miokarda".

PKR 2019 – Dan 2

Drugi dan Radionice počeo je interesantnom sesijom gde su se predavači osvrnuli na specifične kliničke okolnosti kada se kod pacijenta izmeri povišeni arterijski pritisak (poput maskirane i hipertenzije belih mantila), analizirajući terapiju rezistentne hipertenzije i ulogu renalne denervacije u terapiji hipertoničara.

Nejasna klinička slika, atipične EKG promene, normalne vrednosti troponina u krvi i/ili normalan ehokardiografski nalaz. Ovo su neke od zamki u koje možemo upasti prilikom dijagnostikovanja akutnog infarkta miokarda, a kako ih izbeći ili prevazići, bilo je reči u interesantnoj sesiji ovog naziva.

Nekoliko sesija danas je u fokusu imalo ehokardiografiju; veliko interesovanje je vladalo za ehokardiografske radionice, dok je u Cardio Hub-u, uz prezentaciju interesantnih slučajeva iz regionalnih zdravstvenih cenata, održana sesija pod nazivom ECHOS pokretu – najbolje iz Srbije.

Za kraj ovog dana radionice uživali smo u „Kardiološkoj slagalici“ gde je ove godine odnela pobedu ekipa iz Kragujevca, koju su činili dr Rada Vučić, dr Mladen Tasić i dr Miodrag Srećković.

Pogledajte kako je protekao prvi dan i šta vas sve čeka sutra na www.medicinskaradionica.rs

MEDUPDATE