DZIECI - Regulamin Bieg dla Bohaterów - dla dzieci

Bieg dla Bohaterów

Regulamin biegu dla dzieci

 

 

 

 

Cele imprezy:

  • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci w Łodzi.
  • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci.
  • Promocja pamięci, historii i tożsamości narodowej.

Organizator:

  • Fundacja Życie

 

Kategorie:

1 Biegi rozegrane zostaną na dystansach:

  • ~200 m – bieg dzieci, roczniki 2018 – 2016
  • ~200 m – bieg dzieci, roczniki 2015 – 2013
  • ~400 m – bieg dzieci, roczniki 2012 – 2010
  • ~1000 m – bieg dzieci, roczniki 2009 – 2007
  • ~1400 m – bieg dzieci, roczniki 2006 – 2004

 

Zasady uczestnictwa:

 

1 Zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą poprzez stronę  https://bdbzapisydzieci2019.evenea.pl/ do wyczerpania limitu 150 zawodników –  ok. 30 dzieci na każdą kategorię wiekową.

3 Zgłoszenia do biegów dziecięcych zostaną uruchomione w dniu 29 marca 2019 roku o godzinie 10:00 i będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu https://bdbzapisydzieci2019.evenea.pl/

4 Termin zgłoszeń internetowych upływa w dniu 11 maja 2018 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

5 W biegach dziecięcych pobierana będzie opłata startowa w wysokości 20 zł. W dniu zawodów, w przypadku wolnych miejsc, opłata wynosi 20 zł.

6 Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.

7 Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej.

8 Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

9 Za dziecko zgłoszone uważa się dziecko, za które rodzic/opiekun prawny wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej

10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

11 Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

12 Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale, a za zajęcie miejsca 1 – 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody.

13 Odbiór numerów startowych dla dzieci będzie możliwy w dniu 11 maja 2019 r. w godzinach 8.00 -9.00.

14 Biegi dziecięce rozpoczną się punktualnie o godzinie 9:30. Zbiórka wszystkich kategorii następuje w okolicy Biura Zawodów o godzinie 9:15. Następnie wszystkie dzieci wraz z organizatorami przemieszczają się w kierunku startu i mety. Start i meta wyznaczone zostaną w okolicy Pomnika Katyńskiego u zbiegu Łąkowej/Mickiewicza, obok kościoła MBZ.

15 W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

16 Podczas weryfikacji w biurze zawodów należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia dziecka)

17 Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.

18 Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w Biegu dla Bohaterów.

 

Formularz zgłoszenia do biegu dla dzieci

Serdecznie zapraszam!
Michał Owczarski
Prezes Zarządu Fundacji Życie

PS. Strzelnica dla wszystkich uczestników gratis.

Facebook

Fundacja Życie działa wyłącznie dzięki hojności swoich Darczyńców.
Każde wpłacone 10, 20 lub 50 zł ma OGROMNĄ WARTOŚĆ!

wspieram 10 zł
wspieram 20 zł
wspieram 50 zł

Mogą Państwo też wykonać tradycyjny przelew na nr konta:
mBank 85 1140 2017 0000 4902 1300 4925
Dziękuję!

Fundacja Życie

ul. Topolowa 6, 92-706 Łódź
tel.: 601 05 02 08
e-mail: fundacja@zycie.lodz.pl
nr konta:
85 1140 2017 0000 4902 1300 4925

http://www.zycie.lodz.pl/