PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2017 m. RUGSĖJIS

Mokslo metų pradžios šventės lituanistinėse mokyklose

Rugsėjo 2 d. Liuksemburge vyko mokslo metų atidarymo šventė. Gausiai susirinkusius moksleivius ir jų tėvelius pasveikino Liuksemburgo Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Eglė Jurienė ir PLB valdybos narys Laurynas Gerikas (nuotraukose). Laurynas Gerikas perskaitė ir PLB pirmininkės Dalios Henke sveikinimą: „Linkiu jums gražaus ir nuotaikingo renginio! Nuoširdžiai sveikinu mokytojus, vaikus, tėvelius ir visą Liuksemburgo Lietuvių Bendruomenę. Tai pasiaukojantis ir svarbus darbas išlaikant lietuvybę! Labai apgailestauju, kad negaliu dalyvauti“. Nuotaikingą renginį vedė teatras „Artis“ iš Lietuvos.

Ramūno Astrausko nuotr.

Apie mokslo metų pradžios šventę Anglijos ir Norvegijos lituanistinėse mokyklose skaitykite svetainėje:

www.pasauliolietuvis.lt

LR Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijai gauti.

Detali informacija apie konkursą

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės gretas papildė Armėnijos Lietuvių Bendruomenė

Nuo rugsėjo 15 dienos prie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės prisijungė jauniausia jos narė – Armėnijos Lietuvių Bendruomenė. Armėnijos lietuviai, 2016 m. gruodžio 27 dieną susirinkę Lietuvos Respublikos ambasadoje Jerevane Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga, nutarė oficialiai įregistruoti lietuvių bendruomenę Armėnijoje. Bendruomenės pirmininke buvo išrinkta Liana Manvelyan. Naująją bendruomenę pasveikinusi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke sakė: „Nuo šiol PLB jungia jau 45 šalyse esančias lietuvių bendruomenes ir džiaugiamės, kad dabar ir Armėnijos Lietuvių Bendruomenė yra viena iš jų. Linkiu mums visiems nuoširdaus bendradarbiavimo ir mūsų bendrų tikslų įgyvendinimo.“

Nuotraukoje Lietuvių bendruomenės susirinkimas Lietuvos Respublikos ambasadoje Jerevane. Nuotrauka iš ambasados svetainės

Įamžintas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, dvasininko, Kazimiero Stepono Šaulio atminimas

Rugsėjo 16d. Švėkšnoje (Šilutės raj.) buvo atidengtas paminklas 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui profesoriui prelatui Kazimierui Steponui Šauliui (1872-1964). Iškilmėse dalyvavo LR Seimo nariai, Šilutės raj. vadovai, bažnyčios hierarchai, K.S. Šaulio giminės ir vietiniai švėkšniškiai.

PLB valdybos narė, Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen (nuotraukoje)  prie signataro paminklo padėjo paminklinę puokštę nuo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir pasidžiaugė prelato „sugrįžimu“ į savo gimtinę.

Prel. Kazimieras Steponas Šaulys yra vienas iš nedaugelio signatarų palaidotų ne Lietuvoje. Gelbėdamasis nuo sunaikinimo, prelatas K.S. Šaulys 1945 metais pasitraukė į Vakarus ir paskutinius 19 metų gyveno Šveicarijoje, Lugano mieste, Brigitiečių vienuolyne. Mirė 1964 metais ir buvo palaidotas Lugano Šv. Pietro Pambio kapinėse. 1968 m. prelato palikai buvo perkelti į Romos Verano kapines.

Paminklo atidengimo šventė prasidėjo konferencija, skirta signatarui prel. K.S. Šauliui atminti Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos K.S. Šaulio vardo salėje. Apie prelato gyvenimą Šveicarijoje pranešimą „Prel. Kazimieras Steponas Šaulys emigracijoje – moralinė tremtinių atrama“ parengė Šveicarijos LB pirmininkė J. Caspersen.

Svarbios datos:

2018 m. liepos 1 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės renginys Vilniuje „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“.

2018 m. liepos 1–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės paroda Vilniaus rotušėje.

2018 m. liepos 8–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas Vilniuje.

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas 2018 metų liepos 8-11 dienomis

Vienas svarbiausių įvykių Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikloje - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas, kuris vyks Vilniuje liepos 8-11 dienomis. PLB Seimas yra aukščiausias PLB valdymo organas ir šaukiamas kas treji metai. PLB Seimas sprendžia visus PLB reikalus, renka PLB Pirmininką, Valdybą, Kontrolės komisiją ir PLB Konfliktų sprendimo komitetą. PLB Seime dalyvauja šalies Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, jaunimo sąjungos (jeigu yra) pirmininkas ir Lietuvių Bendruomenių rinkti atstovai. Seimo atstovai renkami  trejų metų (2018-2021) laikotarpiui. 

Lietuvių Bendruomenių atstovavimas PLB XVI Seime pagal šalis pateikiamas lentelėje:

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdžiai

Spalio 23–27 d. Seimo I rūmų Konstitucijos salėje vyks Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdžiai. Spalio 25 d. Komisijos nariai minės Konstitucijos 25-metį.

Komisijos posėdžių tikslas – aptarti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenantiems lietuviams aktualias problemas bei jų sprendimo būdus. Išeivijos lietuviai noriai įsitraukia į valstybės gyvenimą, nori įnešti savo indėlį į šalies saugumą, mokslą, švietimą, kultūrą bei verslą.

Posėdyje bus aptariamos temos: „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis – visos tautos šventė“, „Informacinis saugumas – tautos ir valstybės išlikimo pagrindas“, „Šiuolaikinė vergystė emigracijoje – realybė, kuriai būtinas Lietuvos institucijų dėmesys“ ir kitos temos.

Posėdžių programa

Baltų vienybės diena

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke kartu su Hamburgo lietuvių  tautinių šokių kolektyvu „Gintaras“ (nuotraukoje) dalyvavo rugsėjo 23 dieną Palangoje vykusiuose šventiniuose renginiuose, skirtuose Baltų vienybės dienai. Šventėje dalyvavo Lietuvos ir Latvijos parlamentų pirmininkai, tarpparlamentinių ryšių grupių nariai, abiejų šalių ambasadoriai, Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų, kultūros ministerijų, akademinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, Palangos miesto gyventojai ir svečiai. 

Plačiau apie tautinių šokių kolektyvą „Gintaras“ skaitykite www.pasauliolietuvis.lt

Šventėje dalyvavo PLB valdybos narys, Latvijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius kartu su jo vadovaujamu  tautinių šokių kolektyvu „Bijūnas“ (nuotraukose).

„Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“

2018 m. liepos 1 d. Vilniaus  rotušės aikštėje vyks renginys „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“. Tai pirmasis renginys Nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kai vienu metu, vienoje vietoje susirinkusios atskirų pasaulio kraštų bei valstybių lietuvių bendruomenės Lietuvos visuomenei pristato savo daugiametę lietuvybės puoselėjimo veiklą. Tai unikali galimybė Lietuvos visuomenei iš pirmų lūpų sužinoti bei pamatyti skirtingose pasaulio šalyse sėkmingai gyvuojančias lietuvių bendruomenes, susipažinti su kiekvienos jų veikla, skirta lietuviškos kultūros puoselėjimui bei sklaidai. Visą dieną Vilniaus Rotušės aikštėje bus atidarytas lietuvių bendruomenių paviljonų miestelis. Kiekviename paviljone įsikūrusios bendruomenės pristatys savo vykdomą lietuvybės veiklą konkrečioje užsienio šalyje. Šventės metu pagrindinėje scenoje vyks pasaulio lietuvių bendruomenių koncertiniai pasirodymai, bus atidaryta  užsienio lietuvių meno darbų paroda.

Šventės organizatoriai: Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

Lietuvių bendruomenės kviečiamos aktyviai dalyvauti.

Kreiptis į šventės kuratorius:

Lietuvių bendruomenių užsienyje prisistatymas: Jurga Gailiūtė: gailiutejurga@gmail.com

Paroda: PLB kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen: jurate@caspersen.ch

Koncertas: PLB pirmininkės pavaduotojas, Specialiųjų projektų, teisinių ir organizacinių reikalų komisijos pirmininkas Rolandas Žalnierius: r.zalnierius@gmail.com

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)  ir „Pasaulio lietuvių žinių“ padėkos vakaras

Spalio 27 d. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) studijoje vyks bendras Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir „Pasaulio lietuvių žinių“ renginys - padėkos vakaras.

Renginio metu  bus pristatyta LRT.lt pasaulio lietuviams skirta svetainė, LRT Lituanicos „Pasaulio lietuvių žinių“ atnaujinimai: vinjetė, garso takelis, naujas vedėjas, taip pat žygio per pasaulio lietuvių bendruomenes naujas etapas. Specialiai Tado Gutausko sukurtu „Pasaulio lietuvių simboliu“  bus apdovanoti asmenys ir organizacijos, kurios aktyviausiai prisidėjo prie „Pasaulio lietuvių žinių“ laidos.

Renginį filmuos ir garsins Tapatybė.LT komanda

LRT LITUANICOS žygis per pasaulio lietuvių bendruomenes

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis

Lietuvos kultūros taryba skelbia konkursą projektų, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti 2018 metais. Paraiškos šiam konkursui yra priimamos iki 2017 m. spalio 20 d. 

Informacija apie konkursą

Seminaras „Užsienio lietuvių organizacijų viešieji ryšiai“

Spalio 27-28 dienomis Užsienio reikalų ministerijoje vyks seminaras „Užsienio lietuvių organizacijų viešieji ryšiai“, kurį rengia Užsienio lietuvių departamentas. Seminare dalyvaus 61 užsienio lietuvių organizacijų atstovas iš 30 šalių.

Globalios Lietuvos forumas 2017 „Valstybės ir diasporos partnerystė“

Spalio 30-31 d. Vilniuje vyks Globalios Lietuvos forumas 2017  „Valstybės ir diasporos partnerystė“. 

Forumo programa

Ar žinai, kad bent trečdalis Lietuvos žmonių gyvena užsienyje? Šis skaičius nėra iki galo tikslus, tačiau istoriškai paskaičiavus, per pastarąjį šimtmetį iš Lietuvos iškeliavo ir šaknis užsienyje įleido mažiausiai 1,5 milijono lietuvių. Niekas negali tiksliai pasakyti, kur ir kokiu mastu yra pasklidusi Lietuva. Kol kas. Iniciatyvos tikslas ― Lietuvos atkūrimo 100-mečio proga pakviesti 4 000 000 lietuvių visame pasaulyje bendrai „Tautiškai giesmei” ir žengti pirmą žingsnį į globalią skaitmeninę lietuvių bendruomenę. 

PRISIJUNK!

Spalio mėn. numeryje:

http://www.prenumeruok.lt
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite