Wrażliwość jest sexy...!

Listy Akademii Wrażliwości pomogą Ci w codziennym przyjemnym doświadczaniu życia, otrzymasz ode mnie zniżki na kursy i niespodzianki w kategorii "czego Wrażliwcy pragną najbardziej"...

.