Latvijas Universitātes fonds –

ar lepnumu par izcilību!

Paldies!

LU fonds pateicas visiem 2020. gada mecenātiem un vēl veselību un možu garu 2021. gadā!

Ir pienācis jauns gads, kas ļauj atskatīties uz 2020. gada gājumu, pierādot to, ka ir daudz devīgu mecenātu, kas vēlas palīdzēt jaunajiem studentiem un pētniekiem, kas rūpējas par Latvijas izglītības nākotni. 2020. gadā mecenāti ir atbalstījuši 35 stipendiātu kopas ar vairāk kā simts studentiem un 41 dažādus, izcilus pētniecības projektus.

Pateicoties LU fonda gādībai, Latvijas Universitāte saņēma dāvinājumā zemi Jēkabpilī

Latvijas Universitāte (LU) ir saņēmusi dāsnu dāvinājumu no LU absolventa un pasniedzēja Vitālija Šaldas. Dāvinājums noticis ar LU fonda starpniecību. V. Šalda savai Universitātei dāvina zemes gabalu Jēkabpilī, kas ir 15 000 eiro vērts. Zemes gabala platība ir 4483 kvadrātmetri, un pašlaik uz zemes daļas atrodas veikals.

Uzsācies jauns projekts!

Ar LU fonda un Mikrotīkls atbalstu papildinās Fizikas nodaļas praktikuma aprīkojumu laboratorijas darbu veikšanai attālināti

LU ilggadējais mecenāts SIA “Mikrotīkls” apstiprinājis finansējuma piešķiršanu LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Fizikas nodaļas iesniegtajam projekta pieteikumam finansējuma iegūšanai Vispārīgās fizikas praktikuma tehniskā aprīkojuma papildināšanai ar iekārtām, kas dotu iespēju studentiem fizikas laboratorijas darbus ērti veikt attālināti.  

Pētnieki, ar kuriem lepoties

Labs pētnieks iedvesmo arī citus izzināt un atklāt zinātnes virsotnes. 

Guna Krieke: pētījumā iegūtie rezultāti ir publicēti astoņos zinātniskajos rakstos

Guna ir pētniece LU CFI Spektroskopijas laboratorijā. Pētnieces pētījuma tēma ir erbija jonu augšuppārveidotā luminiscence trīskomponentu fluorīdu nanokristālus saturošā caurspīdīgā stikla keramikā. 

Pētījumā iegūtie rezultāti ir publicēti astoņos zinātniskajos rakstos un apkopoti promocijas darbā, ko pētniece veiksmīgi aizstāvēja 2020. gada 4. decembrī.  

Lasīt

Nineļa Miriama Vainšeļbauma: meklējot vēža Ahileja papēdi

Nineļa Miriama Vainšeļbauma ir LU bioloģijas doktorantūras studiju programmas 2. kursa studente un LU fonda stipendijas LU doktorantūras studentiem dabaszinātņu, medicīnas un dzīvības zinātņu jomā saņēmēja. Jaunās pētnieces promocijas darbs tiek izstrādāts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) Vēža šūnu bioloģijas un melanomas izpētes grupā

Lasīt

Bijušie stipendiāti - absolventi, kuri ar visu sirdi darbojas savā jomā

Artūrs Tomsons: stipendijas atbalstu spēju novērtēt arī vairāk kā pēc 10 gadiem

Artūrs Tomsons ir 2008.gada VFF absolvents, kurš savulaik saņēma Latvijas Universitātes (LU) fonda stipendiju “Nipon”. Šobrīd Artūrs strādā kā pilnvērtīgs arheologs, veic konsultācijas un veic uzraudzības un izpētes darbus. 

Artūra ikdiena sastāv no nepieciešamības nodrošināt arheologa klātbūtni dažādu būvdarbu laikā, pilsētu vēsturiskajos centros un citu kultūras un arheoloģijas pieminekļu teritorijā un aizsargzonās.

Absolvents jau kopš bērnības zināja, ka arheoloģijas joma būs tā, kurā viņš darbosies, viņam bija skaidrs, ka viņš saistīs savu dzīvi ar vēstures studijām ar tālāku specializāciju arheoloģijā. Tāpēc viņa mērķis ir uzlabot sabiedrības izpratni par kultūras mantojuma saglabāšanu kopumā, tajā skaitā veicināt arheoloģijas nozares saglabāšanu un attīstību.

 

Jānis Šīre: turpina atbalstīt

Jānis Šīre ir 2003.gada Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes absolvents. Jānis bija Morberga stipendiāts, tagad turpina savas gaitas pētniecībā un ir laimīgs divu meitiņu tētis. 

Kopš 2013. gada absolvents strādāja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā par iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītāju, taču no 2020.gada 1.janvāra – LIFE programmas Integrētā projekta LIFE GOODWATER IP vadītājs. Joprojām darbojas arī kā lektors Latvijas Universitātē.

"Man pašam šķiet, ka tur, kur esmu šobrīd, savulaik nonācu vairāk nejauši – tiku uzaicināts uz sarunu, kuras laikā sapratu, ka tā ir darba intervija! Pēc pārdomām nolēmu pieņemt izaicinājumu, kuru ne sekundi neesmu nožēlojis. Patīk darbs kolektīvā, patīk organizatorisks un dinamisks darbs, daudzveidība," saka Jānis

 

Paldies ziedotājiem! (30.11.2020. - 04.02.2021.)

Accenture Latvijas filiāle, Alunāns Pēteris, 15 Anonīmie ziedotāji, Antīpins Kaspars, Auziņa Aija, Baldunčiks Juris, Berenis Didzis, Biosan SIA, Bondars Edgars, Briška Bella, Dorondo Anna, Elferts Pēteris Kārlis, Fricbergs Pāvels, Garkāje Ginta, Gavars Valdis, Inbokss SIA, Jansons Nils, Kaktiņa Katrīna, Kaštaljana Sabīne, Klīve Mārtiņš, Kļava Ilgvars, Korotkaja Ksenija, Kostjukova Lolita, Krēsliņa Santa, Krēsliņš Kaspars, Kundziņš Ģirts Andris, Lācis Ivars, LMT Retail & Logistics SIA, Mažeiks Jānis, Metta, futbola skola SIA, Mežmale Linda, Mikrotīkls SIA, Morbergs Kristaps, Mundheims Roberts, Olainfarm AS, Orlovska Diāna, Pastere Rita, Pāvils Toms, Pelēķis- Bolšaitis Vaira Kristofere, Petkevičs Minna Matilde, Pogrebņaks Jurijs, Prikule Santa, Pudža Inga, Ragaušs Pēters, Rasnačs Aigars, Ruska Rihards, Saksis Rihards, Selga Māris, Slišāns Atis, Šalda Vitālijs, Upīte-Dambīte Indra, Vainovskis Māris, Veide Sabīne, Vilgerts Gints.

ZIEDOT IR PATĪKAMI!

Sniedz ieguldījumu Latvijas nākotnē jau tagad!

“Ceļamaize” – labākais, ko paņemt līdzi studiju pirmajā gadā!

ZIEDO JAU TAGAD!

Vivat, crescat, floreat Universitas Latviensis in aeternum!

"Latvijas Universitātes fonds", nodibinājums

Adrese: Vaļņu iela 10 - 2, Rīga, LV-1050

Telefons: +371 20127040

E-pasts: fonds@fonds.lv

 

fonds.lv | ziedot.lu.lv | friendslu.com

Email Website Facebook Youtube Instagram
MailerLite