Zvýšení nezabavitelné částky v exekucích,
bohužel zpětně od 1.1.2022


Vážení uživatelé,

díky dodatečně zvýšeným normativním nákladům dochází k další úpravě nezabavitelné částky. Přesto, že změna zákona byla schválena již 20.ledna, právní stanovisko k této změn bylo vydáno až 25.února! Proto přicházíme s  informacemi až nyní.

Nezabavitelná (nepostižitelná) částka při výpočtu exekučních srážek se každoročně mění. Je tvořena součtem životního minima a normativních nákladů na bydlení. Avšak koncem ledna 2022 došlo zákonem č. 17/2022 Sb. k jejich mimořádnému navýšení

Částka normativních nákladů na bydlení byla zveřejněna dne 23. prosince 2021 ve Sbírce zákonů nařízením vlády č. 507/2021. Pro účely nezabavitelné částky tak bylo od počátku roku 2022 kalkulováno s částkou normativních nákladů 6815 Kč.

Pro rok 2022 však byly měsíční normativní náklady novelou zákona o státní sociální podpoře č. 17/2022 Sb. ještě jednou (dodatečně) navýšeny. Podle nového § 26a zákona o státní sociální podpoře
se částky měsíčních normativních nákladů na bydlení pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 navyšují pro účely stanovení nároku na příspěvek na bydlení. Pro účely nezabavitelné částky se jedná o částku 1120 Kč.

Podle právního názoru Ministerstva spravedlnosti, odboru insolvenčního a soudních znalců zveřejněného 25.2.2022, je tedy pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 pod normativními náklady na bydlení pro účely výpočtu splátek v oddlužení rozumět částku normativních nákladů na bydlení navýšenou podle zákona č. 17/2022 Sb., tj. částku 7 935 Kč (tj. 6 815 Kč + 1 120 Kč).


Úprava WAK INTRA

V souvislosti s výše popsaným byla v systému WAK INTRA v číselníku Hodnoty MZS složek upravena hodnota mzdové složky

3791 - Výpočtová základna pro srážky (ŽMJ+NNB)

na částku 11.795 Kč.

  

Vzhledem k tomu, že změna nezabavitelné částky je zpětně platná od 1.1.2022, tedy za měsíc ledena únor, za který již byly mzdy zpracovány, doporučujeme zkontrolovat, zda u některých pracovníků nedošlo k ovlivnění provedených splátek v oddlužení.


  Další náměty, jak efektivně pracovat ve WAK INTRA, 

  naleznete na webových stránkách v části Ukázky systému 

  nebo na video kanálu Youtube.


  Příjemnou práci Vám přeje tým pracovníků WAK System

  e-mail: waksystem@waksystem.cz, tel. +420 731 182 344

   

  Další projekty:     odi.waksystem.cz  |  dips.waksystem.cz  |  kiskan.waksystem.cz

   

  WAK System, 1998 - 2022    

  Sdílet na FaceBooku Sdílet na FaceBooku
  MailerLite