DNEVNI NEWSLETTER

20.04.2019.

Doc. dr Dejan Orlić bio je moderator sesije "Mala škola bifurkacije".

Dr Maja Prodanović je govorila o VSD u infarktu miokarda.

Dr Vladimir Mitov je pretposlednjeg dana Prolećne kardiološke radionice učestvovao na sesiji o elevaciji ST segmenta u kardiologiji.

PKR 2019 – Dan 3

Nekoliko interesantnih sesija je otvorilo treći dan Prolećne kardiološke radionice; prof. Milan Pavlović i prof. Branislava Ivanović su dali kritički osvrt na studije koje su u poslednje vreme našle povezanost primene antihipertenzivnih lekova sa pojavom tumora kože, odnosno tumora pluća, te smo stekli utisak da nema mesta strahu kada reč o pojavi ovih neželjenih događaja. U susednoj sali bilo je reči o proceni pacijenata sa aortnom stenozom različitim imidžing modalitetima i izvođenjem TAVI kod ovih pacijenata.

Sesija „Miokardna revaskularizacija 2019: kome, kada, kako?“ zapravo je predstavljala jedan otvoreni kardiohirurški konzilijum, gde su bili predstavljeni pacijenti kakvi često zadaju terapijsku dilemu interventnim kardiolozima i kardiohirurzima, dok je ovde publika bila ravnopravni član konzilijuma./span>

Veliko interesovanje je bilo za sesiju o pravilnoj primeni antiaritmika u atrijalnoj fibrilaciji, potencijalnim toksičnim lekovima iz ove grupe, kao i hibridnoj terapiji atrijalne fibrilacije.

Pogledajte kako je protekao drugi dan i šta vas sve čeka sutra na www.medicinskaradionica.rs

MEDUPDATE