PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
VALDYBOS

Naujienlaiškis 2020/10

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams pasibaigus

Pasaulio lietuvių apygardoje išrinkta Aušrinė Armonaitė

Pirmą kartą sudarytoje atskiroje Pasaulio lietuvių apygardoje, skirtoje užsienio lietuviams, 2020 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų II ture nugalėjo Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė.

Spalio 25 d.  II rinkimų turui pasibaigus PLB pirmininkė Dalia Henke apsilankė rinkimų štabe ir PLB valdybos vardu pasveikino Aušrinę Armonaitę su išrinkimu į LR Seimą Pasaulio lietuvių vienmandatėje apygardoje. PLB pirmininkė pasveikino ir Pasaulio lietuvių apygardoje kandidatavusią buvusią Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkę Dalią Asanavičiūtę, kuri taip pat pagal partijos sąrašą buvo išrinkta į LR Seimą.

www.lrs.lt nuotr.

PLB pirmininkė Dalia Henke dalijasi mintimis apie lietuvių aktyvumą rinkimuose ir diasporos lūkesčius, siejamus su nauja valdžia. D. Henke: „Pirmą kartą istorijoje Lietuvos diaspora turės savo atstovą Seime. Tai yra didžiulis laimėjimas. Prie Pasaulio lietuvių bendruomenės prioritetų – kultūros, švietimo, tradicijų išlaikymo – galime priskirti ir pilietiškumą. Užsienyje gyvenantys lietuviai parodė, kad jie yra pilietiški, kad jiems rūpi Lietuva ir nori jie dalyvauti valstybės valdyme.“

Plačiau skaitykite čia:

PLB pirmininkė dalyvavo specialioje LRT Radijo laidoje rinkimų rezultatams aptarti.

Laidos įrašo klausykite čia:

PLB valdybos nariai, pilietinės iniciatyvos „Mūsų metas DABAR“ koordinatoriai Rimvydas Baltaduonis, Alvija Černiauskaitė ir Vaidas Matulaitis pasibaigus Seimo rinkimams dalyvavo spaudos konferencijoje „Pasaulio lietuviai balsavo. Kas DABAR?“.

Žiūrėkite vaizdo įrašą:

Pasibaigus Seimo rinkimams PLB valdybos narys Vaidas Matulaitis apibendrinima jų rezultatus ir sako, kad diasporos įpilietinimo byloje priešrinkiminė telktis žymi didesnių darbų pradžią.

Žiūrėkite vaizdo įrašą:

PLB pirmininkė: „svarbu skatinti tautiečius burtis į bendruomenes ir neprarasti ryšio su tėvyne“

PLB pirmininkė Dalia Henke yra viena Pasaulinės lyderystės konferencijos (PLK) projekto #TyliLyderystė dalyvių. 

Apie lyderystę, lietuvius pasaulyje Dalią Henke kalbina Diana Zasimauskienė.
PLB pirmininkė sako: „Nauja lietuvių bendruomenės karta siekia neprarasti ryšio su tėvyne: reikia stiprinti Lietuvą, ją reprezentuoti, pritraukti investicijų ir puoselėti lietuvybės liepsną, kuri skleidžiasi visame pasaulyje. Šiais metais, pandemijos kontekste, daug bendruomenių atsikūrė – susikūrė Pietų Amerikoje. Savo namuose uždaryti žmonės būrėsi internetinėse platformose ir įsikūrė naujos bendruomenės Peru, Ekvadore, Malaizijoje...“
 Skaitykite daugiau čia:

Susitikimas su Prezidentu Valdu Adamkumi

Spalio 23 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis LR prezidentūroje susitiko su kadenciją baigusiu Prezidentu Valdu Adamkumi. Susitikimo metu buvo kalbama apie pirmą kartą sudarytoje atskiroje rinkimų apygardoje užsienio lietuviams renkamą Seimo narį, diskutuojama apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklą, ateities tikslus. 

LR Seimo ir Lietuvių Bendruomenės Komisijos kadencijai pasibaigus

Spalio 13 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis su LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininku Antanu Vinkumi aptarė Komisijos nuveiktus darbus ir kalbėjosi apie veiklos tęstinumą. PLB atstovės padėkojo A. Vinkui už bendradarbiavimą ir produktyvų ketverių metų bendrą darbą bei pasidžiaugė bendro ir nuoseklaus darbo rezultatais, tarp kurių ir Pasaulio lietuvių apygardos sudarymas.

Estijos lietuvių bendruomenę 40-mečio proga pasveikino PLB valdybos narys Vaidas Matulaitis

2020 m. spalio 10 d. Estijos lietuvių bendruomenė (ELB) pažymėjo savo veiklos 40-ajį jubiliejų bei 30-sias įstojimo į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės gretas sukaktį. Šios abi sukaktys simboliškai papildė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-ąsias metines bei gražiai įsiliejo į visuotinį Seimo rinkimų šurmulį. Iškilmingame renginyje didžiulėmis ovacijomis buvo sutiktas Lietuvos ambasadoriaus Estijoje perskaitytas Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimas bendruomenei. Taip pat buvo perskaitytas PLB pirmininkės Dalios Henke sveikinimas Estijos lietuviams. Praeitos kadencijos ELB pirmininkas, o dabar PLB valdybos narys Vaidas Matulaitis perdavė gausius sveikinimus, atėjusius iš tolimiausiuose pasaulio kampeliuose įsikūrusių lietuvių bendruomenių narių.

Edgaro Šlykovo nuotr.

Metinis ŠALFASS suvažiavimas

Spalio mėn. 24 d. nuotoliniu būdu įvyko kasmetinis Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) suvažiavimas. ŠALFASS pirmininkas ir PLB Sporto reikalų komisijos pirmininkas Laurynas R. Misevičius teigė, kad susirinko nemažai dalyvių, kurie galbūt gyvai nebūtų dalyvavę, tačiau nuotoliniu būdu galėjo prisijungti. Nudžiugino didelis garbės svečių dėmesys, suvažiavimą sveikino JAV ir Kanados ambasadoriai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministrė Kornelija Tiesnesytė, kuruojanti sporto reikalus, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, JAV LB Tarybos narys, bendros LR Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisijos atstovas, buvęs Pasaulio lietuvių centro vadovas A. Žilys. ŠALFASS nesustojo ir per pandemiją, tiesiog adaptavosi ir įžengė į skaitmeninį pasaulį.

ŠALFASS archyvo nuotraukose L. Misevičius su 2019 m. surengtų žaidynių Elizabete (Elizabeth, NJ) nugalėtojais Niujorko „Geležinio vilko“ krepšininkais ir su a. a. Stanislovu Kavaliausku (rankose laiko geriausiai vyrų komandai skiriamą pereinamąją taurę)

Spalio 16–18 d. PLB valdybos, taip pat JAV lietuvių bendruomenės tarybos nariai Rimvydas Baltaduonis, Laurynas R. Misevičius ir Sigita Šimkuvienė dalyvavo nuotoliniu būdu organizuotoje JAV lietuvių bendruomenės XXII tarybos trečiojoje sesijoje. Sesijos dalyvius sveikino ir PLB pirmininkė Dalia Henke, kuri trumpai pristatė PLB aktualijas ir ateinančių metų planus, dėkojo JAV lietuviams už jų veiklą ir aktyvumą. 

Su kartvelų (gruzinų) diasporos atstovais pasidalinta diasporinės veiklos patirtimi

Lietuvių diasporos turimi ir sėkmingai veikiantys įpilietinimo įrankiai bei mechanizmai sulaukia tarptautinio dėmesio. Iš karto po Lietuvos Seimo rinkimų ir prieš spalio pabaigoje vykusius Sakartvelo (Gruzijos) parlamento rinkimus lietuvių patirtimi domėjosi kartvelų politikai bei diasporos atstovai. PLB viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Vaidas Matulaitis turiningoje diskusijoje pristatė PLB ir kitų lietuviškų diasporinių organizacijų veiklą, tarpusavio sąveiką, tendencijas ir pokyčius. Ypač didelio dėmesio bei klausimų gausos sulaukė sėkminga pilietinės iniciatyvos „Mūsų Metas DABAR“ veikla bei išmoktos pamokos.

Aptartas PLB bendradarbiavimas su universitetais

PLB pirmininkė Dalia Henke ir buvęs Pasaulio lietuvių centro (JAV) vadovas Artūras Žilys lankėsi LCC tarptautiniame universitete Klaipėdoje. Susitikime su universiteto prezidente Marlene Wall ir prorektore Aiste Motekaitiene kalbėjosi apie bendrų projektų galimybę, diskutavo kaip pritraukti daugiau lietuvių kilmės jaunimo studijuoti Lietuvoje.

PLB pirmininkė Dalia Henke lankėsi Europos universitete EU CONEXUS Klaipėdoje. Su universiteto rektoriumi prof. Artūru Razdausku ir prorektoriumi Benediktu Petrausku aptarė bendrus PLB ir universiteto projektus pasitinkant Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100 metų jubiliejų 2023 m. 

Valstybės parama užsienio lietuviams

Spalio 13 d. PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir Atstovybės reikalų vedėja Virginija Grybaitė dalyvavo Valstybės paramos užsienio lietuviams skyrimo komisijos posėdyje, kuriame buvo svarstoma paramos užsienio lietuviams skyrimas 2020 m. rudens semestre. Stipendijos buvo skirtos 163 Lietuvoje studijuojantiems  užsienio lietuviams iš 24 šalių. Stipendijoms rudens semestrui skirta apie 110 tūkst. eurų.

Dalykiniai susitikimai Lietuvoje

PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis lankėsi prezidentūroje, kur su pirmąja ponia Diana Nausėdiene kalbėjosi apie užsienyje gyvenančių lietuvių kultūrinės veiklos aktualijas. PLB pirmininkė susitikimo su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu metu aptarė lietuvių bendruomenių sielovados klausimus, su buvusia PLB pirmininke Regina Narušiene kalbėjosi apie PLB veiklą.

Spalio 19 d. PLB pirmininkė Dalia Henke lankėsi motorizuotos pėstininkų brigados „Žemaitija“ (MPBŽ) štabe. PLB pirmininkė brigados vadui plk. Nerijui Stankevičiui papasakojo apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, taip pat domėjosi Lietuvos kariuomenės ir MPBŽ aktualijomis bei iškėlė lietuviams, išsibarsčiusiems po visą pasaulį, aktualius, su karo prievole susijusius, klausimus. Susitikimo metu buvo aptartos MPBŽ ir PLB bendradarbiavimo galimybės.

Stovykla „Mus vienija Lietuva“

Jau trečius metus PLB visuomeninių ir specialių projektų reikalų komisijos pirmininkas Rolandas Žalnierius kartu su Rygos lietuvių vidurinės mokykla surengė stovyklą vaikams. Dėl COVID 19 šiais metais spalio 19-25 dienomis stovykla vyko nuotoliniu būdu.  Stovykloje dalyvavo Rygos lietuvių vidurinės mokyklos, Pelesos vidurinė mokyklos, Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus, Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai. 

Stovyklos rėmėjas:  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Partneriai: Pasaulio Lietuvių Bendruomenė

2020 metų „Pasaulio lietuvis“

Džiaugiamės pranešdami, kad išleistas atsinaujinęs „Pasaulio lietuvis“ – didelės apimties almanachas. Nuo 1963 metų, kai buvo išleistas pirmasis „Pasaulio lietuvio“ numeris, žurnalas patyrė ne vieną transformaciją. Keitėsi ir jo apimtis, ir turinys: nedidelės apimties informacinis biuletenis išaugo iki visais požiūriais svaraus leidinio. Tačiau ir besikeičiant jo apimčiai, formai ar numerių skaičiui per metus, „Pasaulio lietuvis“ lieka ištikimas savo misijai – būti leidiniu „Pasaulio Lietuvių Bendruomenės gyvenimui ir minčiai“.

Tikime, kad šis almanachas iš tiesų bus, pasak vienos iš žurnalo straipsnių autorių, „nauja pradžia pasaulio lietuvių istorijoje, nauja erdvė apmąstymams...“ Siūlome pamąstyti kartu su straipsnių autoriais, kas gi iš tikro yra pasaulio lietuvis, kokia yra diasporos misija ir kur link ji eina. Įsiklausyti į diskusijos dalyvių mintis apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, kaip lietuvius pasaulyje vienijančios organizacijos, paskirtį ir ateities viziją. Pasvarstykime, ar esame diasporinė visuomenė de facto, ar jau tampame diasporine valstybe de jure? Galbūt plačiau suvokti dabartinę padėtį padės žvilgsnis į praeitį ir priminimas, kokiomis istorinėmis aplinkybėmis steigėsi Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, arba įžvalgos apie „išsivaikščiojančią“ Lietuvą, emigracijos bangas ir reemigraciją – sugrįžimą. Žurnale dalijamasi pamąstymais apie pasaulį sukrėtusios COVID-19 pandemijos poveikį pasaulio lietuvių bendruomenių veiklai ir pokyčius visuomenėje, besikeičiančias vertybes ir sielovados vaidmenį krizių akivaizdoje. Didžiulės žalos žmonių gyvenimui padariusi pandemija atskleidė ir stebinantį pasaulio lietuvių solidarumą, pagimdė daugybę gražių iniciatyvų, savitarpio pagalbos pavyzdžių bendruomenėse šiuo sudėtingu laikotarpiu. Visa tai ir dar daug kitų aktualių temų rasite versdami šio almanacho puslapius.

Kviečiame skaityti!

Informacija, kaip įsigyti, čia:

„Pasaulio lietuviai ir Lietuva“

Skaitykite naujus PLB atstovybės vykdomo projekto „Pasaulio lietuviai ir Lietuva“ straipsnius svetainėje www.pasauliolietuvis.lt

R. Verbylaitė-Tzolova: „Esu laiminga galėdama dalelę Lietuvos kurti Bulgarijoje“

Lietuviški muziejai Argentinoje

Daugiau skaitykite čia:

Projektą remia:

Šiais iššūkių pilnais metais tikime, kad geriausia yra būti drauge. Pasaulinė lyderystės konferencija jau 11 metus sveikina Lietuvos ir pasaulio lietuvius! Žinome, kad gero, kokybiško ir įkvepiančio turinio lietuvių kalba pasaulio lietuviams trūkdavo, tad šiemet keliamės į internetinę erdvę ir sveikinsimės su jumis, kad ir kur būtumėte. 

Daugiau skaitykite čia:
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: Dalia.Henke@plb.lt

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plb.lt

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite