PROJEKTY V DOBĚ COVIDOVÉ Nezobrazují se obrázky? Zobrazit email online

Projekt BILANCE navazuje na otevřenou výzvu k mobilní galerii ART_c-19 (facebookovou skupinu stránky Linhartovy nadace), která spontánně vznikla 22. března 2020 v reakci na nouzový stav. Galerie k dnešnímu dni čítá na 578 členů a přes 300 příspěvků, povětšinou obrazů, ale i jiného umění. Protože se podařilo shromáždit opravdu krásnou uměleckou práci, rozhodli jsme se posunout projekt ještě o kus dál a toto úsilí zBILANCOVAT

Tvůj “umělecký profil" představíme veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí, našeho webu, speciálního newsletteru a youtube kanálu. Linhartova nadace si přitom vyhrazuje právo výběru a to max. do 30 umělců. Newslettery s uměleckými prezentacemi budou odcházet průbežně (začneme již v průběhu měsíce února) ve čtrnáctidenních intervalech.  

 

JAK SE ZÚČASTNIT?

A) Natoč (selfie) video (0,5 - 3 min.), zodpověz v něm tyto otázky:

1/ V jakém smyslu zasáhl/ovlivnil koronáč Tvou tvorbu?

2/ Proč potřebuje umělec tzv. tvořit pro někoho a ne jen pro sebe?

3/ Vyber si jedno ze svých děl vzniklých v covidovém období a udělej k němu komentovku.

POZNÁMKA K VIDEU: Pošli ho nejlépe přes úschovnu, nemusí být vidět Tvoje tvář (pokud nechceš), nemluv sprostě a politicky, ať se to dá použít …

B) Představ se (textově) max. v 10 větách.

C) Vykroj / vyřízni tu část obličeje, kterou nyní zakrýváš rouškou (nos a ústa - jako na ilustračním obrázku) - půjč si na to jednu ze “šablon”. 

Materiály prosím zašli nejpozději do 25. března 2021 na E: petr@linhartovanadace.cz a do předmětu emailu uveď: BILANCE + PŘÍJMENÍ

KONTAKT: Lucie Pištěková, koordinátorka projektu, 773 483 722
E: petr@linhartovanadace.cz

ZDROJ: linhartovanadace.cz

FB EVENT: https://www.facebook.com/events/1253949918334041

Průběh: 23.1.2021 - 25.3.2021

UZÁVĚRKA: 25.3.2021 00:00

 

The BILANCE project follows on from the open call for the ART_c-19 mobile gallery (the Facebook group of the Linhart Foundation page), which spontaneously was set up on March 22, 2020 in response to the state of emergency. To this date, the gallery has 578 members and over 300 contributions, mostly paintings, but also other art. Because we managed to gather a really beautiful work of art, we decided to move the project a step further and to BALANCE this effort.

We will present your "um profile" to the public via social networks, our website, a special newsletter and a youtube channel. The Linhart Foundation reserves the right to select up to 30 artists.

 

HOW TO PARTICIPATE?

A) Record a video (0,5 - 3 min.), send it best through the uschovna.cz, and answer the following questions:

1 / In what sense did the corona virus intervene / influence your work?

2 / Why does an artist need to create for others and not just for himself?

3 / Choose one of your works created in the time of Covid19 and make a comment on it.

B) Introduce yourself (in text) in a maximum of 10 sentences.

C) Cut out the part of your face that you are now covering with a mask (nose and mouth) - borrow one of the “templates”.

Send to: petr@linhartovanadace.cz with the subject: BILANCE + SURNAME

FB EVENThttps://www.facebook.com/events/1253949918334041

linhartovanadace.cz

DEADLINE 25.3.2021 

 Facebook LINHARTOVANADACE.CZ

WEB LINHARTOVANADACE.CZ

Linhartova nadace Dlouhá 33, Praha 1, 110 00, Česká republika
petr@linhartovanadace.cz
+420 604 363 475
Facebook Website Instagram

GDPR 
E-mailové adresy, které jsou jedinými daty, jež o Vás uchováváme, a používáme výhradně k zasílání informací a pozvánek na kulturní akce pořádané Linhartovou nadací, jsou u nás v bezpečí. Vaše údaje nejsou poskytovány třetím osobám. Pokud se budete chtít v budoucnu z odběru odhlásit, je to kdykoliv možné:

 

odhlásit se

MailerLite