2023#1 - Watersnood en Deltawerken, aankondiging Amsterdam Oost
Watersnood 1953 Zeeland, 1953 Kleurenlitho op papier 20,5 x 25 cm (Watersnoodramp 1953)

Watersnood en Deltawerken

Door de tv-serie ‘Het Water komt’ en de vele herdenkingen van de Watersnoodramp in februari 1953 staan de deerniswekkende beelden van 70 jaar geleden iedereen weer op het netvlies. Harry van Kruiningen was, met Cor de Wolf en Jeanne Bieruma Oosting een van de drie kunstenaars die werden afgevaardigd naar het rampgebied om verslag te doen. Zij verdeelden de thema’s: Harry concentreerde zich met zijn litho’s en etsen op de dieren.

Harry keerde later terug naar Zeeland om verslag te doen van de Deltawerken waarmee toen naar directe aanleiding van de ramp een aanvang was gemaakt. De majestueuze machines en het heldhaftige werk van mensen fascineerden hem net zo zeer als het aangrijpende dierenleed uit 1953. 

Watersnood 1953 Zeeland, 1953 Kleurenlitho op papier 20,5 x 25 cm (Watersnoodramp 1953)

Voor Harry, zelf geboren in het Zeeuwse Kruiningen, vormden beide series een belangrijk element in zijn werk. Over beide grafische series organiseerden wij in 2021 in samenwerking met het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk een tentoonstelling. Het boekje Watersnood en Deltawerken dat wij ter gelegenheid van de tentoonstelling lieten maken is nog steeds bij ons te koop.

Harry van Kruiningen in Amsterdam Oost

Van Kruiningen bracht het grootste deel van zijn leven door in Amsterdam Oost. Hij had er zijn woning en atelier op de Laplacestraat, zijn moestuin met bijenkasten daar waar nu het Science Park is en ook woonde zijn hele familie in de Watergraafsmeer. Het schilderij Winter. IJsbaan bij de gashouders is in 1934 geschilderd vanaf de Linnaeuskade. Het schilderij Tunnelbouw, in 1936 geschilderd vanaf de Archimedesweg met zicht op de spoortunnel, hangt momenteel op zaal in het Stedelijk Museum. De tekening Insulindeweg, ook uit 1936 is buiten het Stadsarchief maar weinig te zien geweest. Van al deze museale kunstwerken zijn replica's op ware grootte vanaf 5 april t/m 31 mei te zien in Stadsdeelkantoor Oost, Amsterdam. Ook zijn er o.a. nog mooie voorbeelden van zijn grafisch werk te zien.

Vlakbij dit stadsdeelkantoor verbindt brug nr. 2360 over de Ringvaart de Polderweg met de Archimedesweg. Deze brug draagt voortaan de naam Harry van Kruiningenbrug. Het bordje zal op vrijdag 14 april rond 5 uur worden onthuld. Voorafgaand is er in het stadsdeelkantoor omstreeks 4 uur (inloop 15.30 uur) een korte inleiding op het werk van Van Kruiningen met de nadruk op zijn binding met Amsterdam Oost. U bent allen van harte welkom.

Wordt vriend

Onze Stichting is in 2015 opgericht met als belangrijkste doel grotere bekendheid te geven aan het werk van Harry van Kruiningen. Wij houden daartoe de website actueel en gaven naast de bekende biografie en oeuvrecatalogus al drie andere boekjes uit. In de afgelopen jaren hebben we deze tentoonstellingen georganiseerd. Hiertoe maken wij kosten. U, als belangstellende in het werk van Harry van Kruiningen zou ons enorm helpen met een vrijwillige (jaarlijkse) bijdrage. Veel 'Vrienden van’ organisaties stellen een jaarbijdrage van € 25 voor, maar alle bijdragen zijn bij ons van harte welkom!
De Stichting Harry van Kruiningen heeft de Culturele ANBI-status. Voor vrienden van onze stichting geldt daarom onder voorwaarden een extra belastingvoordeel.

Stichting Harry van Kruiningen

MailerLite