Etkö näe kuvia? Klikkaa tästä...

JÄRJESTÖTIEDOTE

1 / 2021 helmikuu

Kumppanuusyksikön yhteystiedot ja järjestötiedotteet
Järjestöpalveluja

Varaa tiloja, Hae avustuksia, Lainaa välineitä, Tilaa monistus- ja taittopalveluja

Sisältö

 • Kumppiksen kyselytunti
 • Nuorisopalvelujen avustuksia haussa
 • Pääkaupunkiseudun koronalinjaukset lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta 1.2.2021alkaen
 • Nuorisotilojen vuorojen haku sähköisesti kymmenessä toimipisteessä keväällä 2021!
 • Ehdota Helsinki-päivän nuorisostipendin saajaa vuodelle 2021
 • Harrastamisen Suomen mallin käynnistäminen
 • Kokemuksia Harrastamisen Suomen mallin pilotista ja eväitä kevään hakuun
 • Helsingin kaupungin Kesäsetelin arvo nousee vuonna 2021!
 • Järjestöhautomo - koulutusta ja neuvontaa
 • Malminkartanon harrastushalli avaa ovensa keväällä 2021!
 • SATAKOLKYT – 130 km puhdasta liikkumisen iloa
 • Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön infoa

Kumppiksen kyselytunti

Kumppanuusyksikkö on perinteisesti järjestänyt avustusinfotilaisuuksia alkuvuodesta ja syksyllä. Tilaisuuksien järjestäminen on nyt epävarmaa pitkälle tulevaisuuteen koronan takia. Haluamme kuitenkin tarjota järjestöille ja nuorten ryhmille matalan kynnyksen kanavan saada tietoa ja vastauksia kysymyksiin.

Kyselytunneilla on kumppanuusyksikön työntekijöitä vastaamassa kysymyksiin avustuksista sekä muusta nuorisopalvelujen tarjoamasta tuesta nuorten kansalaistoiminnalle. Tunneilla myös käydään läpi ajankohtaiset avustusasiat. Järjestimme syksyn 2020 aikana etäyhteyden (Teams) kautta kaksi Kumppiksen kyselytuntia. Jatkamme näitä etäkyselytunteja keväällä 2021.

Kyselyntien lisäksi vastaamme mielellämme kysymyksiin muinakin aikoina, yhteystiedot.

Seuraava Kumppiksen kyselytunti on ma 15.2.2021 klo 16.00-17.30

Tällä kerralla kerromme erityisesti toiminta- ja palkkausavustushausta. Mistä vaan avustuksiin tai nuorisopalveluiden tarjoamaan tukeen liittyvästä voi silti kysyä.

Tässä linkki, josta pääset liittymään kokoukseen: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Ohjeita Teamsin käyttöön

Microsoft Teams on esimerkiksi etäkokouksissa käytettävä sovellus. Teamsia varten ei tarvitse ladata tietokoneelle ohjelmaa, vaan se avautuu myös nettiselaimeen. Teams ei valitettavasti toimi aivan kaikissa selaimissa, mutta ainakin Microsoftin omassa selaimessa sekä Chrome-selaimessa se toimii.

Kun avaat tässä tiedotteessa olevaa Liity Microsoft Teams-kokoukseen –linkin (esimerkiksi hiiren oikeasta napista avautuvasta pudotusvalikosta ”avaa hyperlinkki”), avautuu Teams selaimeesi. Etene sen jälkeen Teamsin esittämien kysymysten mukaan.

Linkit toimivat jo, joten voit halutessasi testata jo etukäteen, miten pääset liittymään etäkokoukseen. Jos tulee ongelmia, ota yhteyttä Liisa Remekseen liisa.remes@hel.fi, 0931026783.

Käydään joka kyselytunnin alussa läpi ohjeet siihen, miten Teams-kokouksessa toimitaan.

Nuorisopalvelujen avustuksia haussa

Ajankohtaista juuri nyt

Toiminta- ja palkkausavustushakemukset vuodelle 2021 tulee olla jätettyinä viimeistään 28.2.2021. Huomioithan, että määräaika osuu sunnuntaille ja tavoitat Kumppanuusyksikön henkilökunnan neuvontaa ja ohjausta vaativissa tilanteissa perjantaihin 26.2. klo 16.00 asti.  

Hakemus löytyy kaupungin sähköisestä asioinnista osoitteesta asiointi.hel.fi nimellä nuorisopalvelut, toiminta- ja palkkausavustushakemus.  

Hakemuksen pakolliset liitteet on toimitettava viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Liitteet toimitetaan jo lähetettyyn sähköiseen hakemukseen ja se tehdään asiointikansiossa joko päivittämällä hakemusta tai käyttämällä viestitoimintoa. Huomaathan että tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta tulee olla liitettynä kopio allekirjoitetusta versiosta. Uutena liitteenä vuoden 2021 alusta hakemukseen tulee toimittaa myös vuosikokouspöytäkirja (josta käy ilmi tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen). 

Toiminta- ja palkkausavustuksia valmistellaan nuorisojaoston (8.12.20, § 28) päätöksen mukaisesti niin, että valmistelussa otetaan huomioon joko vuoden 2019 tai 2020 talouden ja toiminnan tiedot hakijan etua katsoen. Kaikki hakemuksen vaadittavat liitteet tulee kuitenkin toimittaa. Jos hakemukseen vaaditut liitteet on toimitettu jo jollekin toiselle Helsingin kaupungin avustushakemukselle, ei niitä tarvitse liittää uudelleen. 

Toiminta- ja palkkausavustuksista päättää kulttuurin ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto kokouksessaan keväällä. 

Projektiavustuksia vuodelle 2021 voi hakea läpi vuoden. Tärkeää on muistaa laittaa hakemus meille ennen hankkeen alkamista. Hakemuslomake löytyy kaupungin asiointipalvelusta nimellä nuorisopalvelut, projektiavustushakemus. 

Kumppanuuspäällikkö tekee päätöksiä max 3 000 euron projektiavustushakemuksista viikoittain ja nuorisojaosto tekee päätökset yli 3 000 euron projektiavustushakemuksista kokouksissaan muutaman kerran kauden aikana. 

Kannattaa olla hakemusten jättämisessä hyvissä ajoin liikkeellä. Muistattehan, että yhdistysten vahvassa tunnistautumisessa on vuoden alusta alkaen ollut käytössä suomi.fi -palvelu.

Muutoksia 

Nuorisojaoston avustusohjesääntöön tuli vuoden alusta muutamia päivityksiä, joista kerroimme tarkemmin jo joulukuun järjestötiedotteessa. Kuljetusavustus poistui avustuslajeista, loma-aikojen leireistä ei ole enää pakollista ilmoittaa harrastushaussa ja toiminta- ja palkkausavustuksia haettaessa liitteeksi vaaditaan jatkossa myös vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen.  

Päivitetty nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö löytyy täältä. Ruotsinkielinen versio avustusohjesäännöstä on käännöstyön alla ja löytyy sivuiltamme myös mahdollisimman pian. 

Loma-aikojen leiriavustushakemukset ovat jatkossa avoimina asiointipalvelussa 3 kuukautta eli ajalla 1.8.-31.10 Pakollisena liitteenä oleva Loma-aikojen leiriavustus -excel löytyy vanhaan tapaan sivustojemme kautta koko ajan.

Avustusmuodot

Toiminta-avustus 

Toiminta-avustusta myönnetään yhdistyksen vuosittaisen toiminnan tukemiseen. Avustusta voivat saada vähintään edellisenä vuonna toimintansa aloittaneet helsinkiläiset varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistykset, joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 osaa on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä ja yli puolet on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä. 

Avustusta voi käyttää koulutusmenoihin, leiri- ja retkitoiminnan menoihin, harrastus- ja virkistystoiminnan menoihin, kansainvälisen toiminnan menoihin, palkkamenoihin ja tiedotus- ja hallintomenoihin. Avustuksen myöntämisperusteina ovat hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu, taloudellinen asema, muut saadut avustukset ja niiden käyttö, järjestön nuorisopoliittinen ja nuorisokasvatuksellinen merkitys sekä nuorten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

Jos toiminta-avustuksen kriteerit täyttävällä yhdistyksellä on vuokrattuna oma toimitila, jossa on toimintaa vähintään neljänä päivänä viikossa, voidaan yhdistykselle myöntää vuokra-avustusta. Avustusta ei siis voi myönnetä esimerkiksi varastotilojen vuokraamiseen. Vuokra-avustusta haetaan ja myönnetään toiminta-avustuksen yhteydessä. Avustuksen tarve selvitetään hakemuksessa ja haettava summa on sisällytettävä haettavaan toiminta-avustukseen. 

Jos vuokra-avustusta haetaan ensimmäistä kertaa, tulee hakemukseen liittää vuokrasopimus sekä maksukuitti. Mikäli yhdistys on aiemmin saanut vuokra-avustusta ja vuokra on noussut vuodelle 2021, hakemukseen tulee liittää uusi vuokranmaksukuitti tai vastaava, josta korotus käy ilmi. Vuokra-avustuksen maksimimäärä tänä vuonna on 450 euroa kuukaudessa. 

Palkkausavustus 

Palkkausavustusta myönnetään rekisteröityneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai vastaaville rekisteröityneille yhdistyksille, joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaostoja, osastoja, toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luonne muutoin edellyttää organisoimista. Yhdistyksen jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista tulee 2/3 olla alle 29-vuotiaita. 

Palkkausavustus on tarkoitettu päätoimisen työntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin. Palkkausavustusta hakeville yhdistyksille tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein ja edellinen arviointikierros oli vuonna 2020. 

Projektiavustus 

Projektiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hankkeelle myönnettävä avustus ja sitä voi saada projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen. Projektiavustuksia voidaan myöntää helsinkiläisille nuorten toimintaryhmille ja varhaisnuoriso- tai nuorisoyhdistyksille, jos niiden jäsenistä/aktiivisesti toimintaan osallistuvista vähintään 2/3 on helsinkiläisiä 7-28-vuotiaita.  

Lisätietoja avustuksista: www.hel.fi/nuorisonavustukset

Pääkaupunkiseudun koronalinjaukset lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta 1.2.2021 alkaen

Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo ja Vantaa päättivät keskiviikkona 27.1.2021, että alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoharrastustoiminta voi alkaa 1.2.2021 kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa erityisjärjestelyin ja tietyillä rajoituksilla.  
 
Toimintaa voivat toteuttaa helmikuusta lähtien liikuntaseurat, nuorisojärjestöt, muut yleishyödylliset yhdistykset, taiteen perusopetuksen toimijat, muut yhteisöt ja kaupunkien vapaa-ajan palvelut. 
 
Nuorisoharrastustoiminnan käynnistämiseen liittyy monia kysymyksiä, ja siksi olemme koonneet asiaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia oheiseen dokumenttiin. Lisätietoa löytyy myös tältä Helsingin kaupungin verkkosivulta. Talvilomaa koskevat linjaukset vahvistuvat lähipäivinä ja viestimme niistä teille mahdollisimman pian. 
 
Kaupungin tilojen käyttö edellyttää terveysturvallisuuskaavakkeen täyttämistä 
Lasten ja nuorten liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoharrastustoiminnan aloittaminen kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa edellyttää terveysturvallisuuteen liittyvien viranomaisohjeiden noudattamista.  
 
Noudatettavat ohjeet löytyvät tästä kaavakkeesta tulostettava versio / sähköisesti täytettävä versio. Kaavake tulee palauttaa täytettynä siinä mainittuun osoitteeseen (kuva.hallintopalvelut@hel.fi) ennen harrastustoiminnan aloittamista. Täytetty lomake – tai erilaisia toimintamuotoja koskevat useat täytetyt lomakkeet – ovat samalla yhdistyksen terveysturvallisuussuunnitelma.  

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala haluaa varmistaa, että harrastustoimintaa toteutetaan turvallisesti.  Jos terveysturvallisuuskaavakkeen ehtoja ei noudateta, on kaupungilla oikeus peruuttaa vuorot.   
 
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, mikko.vatka@hel.fi 

Torstaina 28.1.2021 järjestöille pidetyssä koronainfo-tilaisuudessa esiin nousseet kysymykset ja vastaukset

Kysymyksiä ja vastauksia alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan avaamisesta Helsingin kaupungin hallinnoimissa sisätiloissa (pdf)

Nuorisotilojen vuorojen haku sähköisesti kymmenessä toimipisteessä keväällä 2021!

Nuorisotilojen sekä leiri- ja kurssikeskuksen vakiovuorojen ja yksittäisvuorojen haku muuttuu sähköiseksi vaiheittain 2021 alkaen. Jatkossa vuoroja haetaan verkossa Varaamo-palvelussa.

Ensimmäisessä vaiheessa vakiovuoroja kaudelle syksy 2021–kevät 2022 haetaan sähköisesti Varaamo-palvelun (varaamo.hel.fi) kautta seuraavista toimipisteissä:

 • Arabian nuorisotalo
 • Fallkullan kotieläintila
 • Hertsin nuorisotila
 • Jakomäen nuorisotalo (Jakomäen sydän)
 • Koskelan nuorisotalo
 • Malmin nuorisotalo
 • Nuorten ympäristötila (Laajasalo)
 • Pasilan nuorisotalo
 • Pukinmäen nuorisotalo
 • Ruoholahden nuorisotalo

Mikä muuttuu?

 • kokeilussa mukana olevien nuorisotalojen vuorot haetaan sähköisesti Varaamo-palvelussa. Näissä kymmenessä toimipisteissä paperiset käyttövuorohakemukset poistuvat käytöstä.
 • Muissa toimipisteissä Nuorisotilojen käyttövuorohakemus -lomake (lomakkeet) tulee toimittaa siihen nuorisotilaan, mistä vuoroa anotaan.
 • Kertavuoroja yksittäisiin tapahtumiin voi tiedustella entiseen tapaan toimipisteistä tai kasvavassa määrin varata Varaamo-palvelusta ympäri vuoden.

Mikä ei muutu?

 • Hakuaika ei muutu. Vakiovuoroja nuorisotiloista kaudelle syksy–kevät tulee hakea huhtikuun 2021 viimeiseen arkipäivään mennessä.
 • Tilojen käytöstä tehdään täysi-ikäisen allekirjoittama omatoimisen käytön sopimus.

Käyttövuoroja jaettaessa ovat etusijalla helsinkiläiset nuorisojärjestöt ja nuorten ryhmät, joille käyttövuorot ovat maksuttomia.

Ehdota Helsinki-päivän nuorisostipendin saajaa vuodelle 2021

Vuosittain jaetaan Helsingin kaupunginhallituksen määrärahoista stipendejä helsinkiläisille 15–21-vuotiaille nuorille. Stipendin voivat saada nuoret, jotka ovat omalla yritteliäisyydellään saavuttaneet merkittäviä tuloksia koulunkäynnissään, opinnoissaan tai harrastustoiminnassaan, tai nuoret, joka ovat omalla toiminnallaan tai käyttäytymisellään olleet esimerkiksi muille nuorille, kuten esimerkiksi osoittaneet avuliaisuutta muita ihmisiä kohtaan ja kykyä ottaa ihmiset huomioon.

Helsinki-päivän stipendit jaetaan viidelle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelujen ja kolmelletoista sosiaali- ja terveystoimialan esittämälle nuorelle Helsinki-päivänä 12.6.2021. Yhden stipendin arvo on 600 euroa. 

Ehdotus vuoden 2021 stipendiehdokkaasta pyydetään tekemään sille tarkoitetulla lomakkeella nuorisopalveluihin 12.3.2021 mennessä. Lisätiedot ja ehdotuslomake

Harrastamisen Suomen mallin käynnistäminen

Harrastamisen Suomen malliin liittyvä kyselytunti järjestetään ti 16.2.2021 klo 10-11.

Tilaisuus on avoin kaikille kumppanitoimijoille. Harrastamisen Suomen mallia tilaisuudessa ovat avaamassa projektipäällikkö Irma Sippola ja hankkeen koordinaattorit. Tässä linkki, josta pääset liittymään kokoukseen (Microsoft Teams –kokous)

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Mistä harrastamisen Suomen mallissa on kysymys?

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/helsinki-etsii-kumppaneita-harrastamisen-suomen-mallin-kaynnistamiseen-helsingissa?pd=v

Helsinki käynnistää harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan 3.–9.-luokkalaisille keväällä 2021. Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi Helsingin kaupungille 22.12.2020 miljoona euroa harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan käynnistämistä varten. Avustus käytetään Helsingissä toiminnan käynnistämiseen pilottikaudella, joka kestää tammikuusta kesäkuuhun 2021.

Avustuksella tuetaan Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. Harrastamisella tarkoitetaan Helsingissä tässä yhteydessä kaikkea liikuntaa, kulttuuria, taidetta ja mielekästä vapaa-ajan tekemistä. Käytännössä harrastustoiminta tapahtuu lapsen tai nuoren omassa koulussa tai sen lähiympäristössä koulutuntien jälkeen. Harrastustoiminnan järjestämisessä pilottikaudella huomioidaan luonnollisesti koronasta aiheutuvat rajoitukset.

Koulupäivän yhteydessä järjestettävällä toiminnalla tuodaan mahdollisuudet lähemmäs myös niitä lapsia ja nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia ja luodaan polkuja pitkäkestoiseen harrastamiseen. Harrastusmahdollisuuksia ja tietoa harrastamisen sisällöistä tarjotaankin etenkin niille lapsille, jotka eivät harrasta.

Hanke käynnistyy harrastustoimintaa järjestävien kumppaneiden kartoituksella ja kilpailutuksella, jota seuraa toiminnan suunnittelu ja organisoituminen.

Markkinailmoittautumisvaihe on avattu julkisten hankintojen Hilma-järjestelmässä harrastustoimintaa järjestäville seuroille, järjestöille, yrityksille ja toimijoille. Varsinainen kilpailutus, jonka perusteella Helsinki tekee hankinnat, avautuu ma 18.1.2020. Kilpailutus toteutetaan dynaamisena hankintamenettelynä.

Kokemuksia Harrastamisen Suomen mallin pilotista ja eväitä kevään hakuun

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa webinaarin Suomen mallista kiinnostuneille ja sitä jo toteuttaville kuntien edustajille ja harrastusten järjestäjille keskiviikkona 17.2. klo 14.00–16.00. Ilmoittautuminen 12.2.2021 mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen (pdf)

Helsingin kaupungin Kesäsetelin arvo nousee vuonna 2021!

Poikkeusaika on vaikeuttanut nuorten kesätöiden saantia ja aika on haastava myös monille työnantajille. Helsingin kaupunki jakaa helmikuun alussa jo seitsemättä kertaa kaikille helsinkiläisille yhdeksäsluokkalaisille kesätyösetelin, joka madaltaa työnantajan kynnystä palkata nuori kesätöihin.

Kesäsetelin arvo työnantajalle on 325 euroa ja nuorelle maksettava vähimmäispalkka 60 tunnin työstä on 400 euroa. 60 tunnin ylittävältä ajalta nuorelle on maksettava vähintään alan työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka.

Kesäsetelillä nuoria voivat työllistää yritykset, yhdistykset, säätiöt ja seurakunnat sekä esimerkiksi harrastusseurat ja taloyhtiöt. Kesäseteli maksetaan työnantajille jälkikäteen, kun tarvittavat dokumentit on toimitettu Helsingin kaupungille.

Tarkat ohjeet löytyvät Kesäsetelin nettisivuilta ja neuvoja voi aina kysyä sähköpostitse osoitteesta kesaseteli@hel.fi tai puhelimitse numerosta 040 485 7713. 

Kesäsetelillä työllistyi kesällä 2020 vaikeasta koronatilanteesta huolimatta 1279 nuorta. Monet työnantajat kommentoivat, että juuri Kesäseteli mahdollisti kesätyöntekijöiden palkkaamisen vaikeassa tilanteessa. 

Kesäsetelin uudet nettisivut löytyvät osoitteesta kesaseteli.fi. Sivustolla työnantajat voivat ilmoitella kohdennetusti kesäsetelin omaaville nuorille suunnatuista työpaikoista.

Järjestöhautomo - koulutusta ja neuvontaa

Rahoitusinfo 2.0 - Rahankeräys, sponsorointi ja palvelumyynti 10.2. klo 16.30 - 18.00

Verkkoinfossa esitellään kolme eri tapaa, joilla yhdistykset voivat kerätä varoja toiminnalleen: rahankeräys, sponsorointi ja palvelumyynti.

Aihe on ajankohtainen, sillä yhdistysten rahoitus on muutoksessa ja avustuksia on jatkossa vaikeampi saada. Tilaisuuden järjestävät yhdessä Järjestöhautomo, Moniheli ry ja EJY ry.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Malminkartanon harrastushalli avaa ovensa keväällä 2021!

Helsingin kaupungin nuorisopalvelut avaa matalan kynnyksen harrastustoimintaan keskittyvän Malminkartanon harrastushallin kaikille Kaarelan alueen lapsille, nuorille ja perheille. Harrastushalli luo uudenlaista harrastuskulttuuria ja verkoston, joka tuottaa harrastuksia yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kuka tahansa voi ehdottaa ideaa harrastustoiminnasta, jota voidaan suunnitella ja toteuttaa yhdessä harrastushallissa. 

Harrastushalli on osa Enemmän yhdessä -hanketta (2019-2021), jonka tavoitteena on ollut lisätä Kannelmäen ja Malminkartanon alueen hyvinvointia, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja kehittää alueen harrastustoimintaa alueen lapsille, nuorille ja perheille. Käytännössä halli toimii Kannelmäen nuorisotyöyksikön koordinoimana.

Uusien tilojen myötä alueen harrastusmahdollisuudet kasvavatkin merkittävästi. Tilaa on yli 1000 neliötä ja se voidaan tarvittaessa jakaa kolmeen pienempään tilaan. Toiminta ei tule painottumaan ainoastaan urheiluun, vaan monipuoliseen ja pääsääntöisesti maksuttomaan matalan kynnyksen harrastustoimintaan, jota nuorisopalvelut tuottavat tiiviissä yhteistyössä mm. kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden ja alueen yhdistysten kanssa.

”Harrastushallissa ei tule olemaan kilpailullista tai tuloksellisuuteen tähtäävää toimintaa, vaan tarkoitus on tuottaa alueen lapsille, nuorille, perheille ja muille asukkaille monipuolisesta harrastustoimintaa, jolla on sosiaalisia ja hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia,” sanoo Enemmän yhdessä -hankkeen projektipäällikkö Jukka Moilanen. Harrastushalli toivottaa kaikki tervetulleeksi mukaan kehittämään uudenlaista harrastuskulttuuria ja rohkaisee alueen asukkaita ja toimijoita olemaan yhteydessä niin ideoiden, ehdotusten kuin kysymystenkin tiimoilta!

Lisätiedot: Jukka Moilanen, projektipäällikkö, Enemmän yhdessä -hanke
puh. 040 640 2125, jukka.moilanen@hel.fi

SATAKOLKYT – 130 km puhdasta liikkumisen iloa

SATAKOLKYT-hanke kannustaa päiväleirit, kerhot ja kaikenlaiset porukat lähtemään retkelle Itämeren rantaan ja siivoamaan samalla rantoja roskista! Helsingin 130 km pitkä rantaviiva houkuttelee liikkumaan, ja joka askeleella voit pelastaa Itämerta keräämällä roskia. Nettisivuiltamme löytyy karttasovellus, jonka kautta voit ilmoittaa, minkä rannan haluat siivota. Kartta visualisoi, miten saamme yhteisvoimin koko rantaviivan puhtaaksi. Siivousvälineet saat lainaan kirjastosta.

Retkenvetäjän avuksi on tehty Retkelle Itämeren rantaan -vinkkivihko, johon on koottu lapsiryhmille sopivaa hauskaa, liikunnallista, luovaa ja opettavaista tekemistä. Vihosta löytyy ohjaajaa varten tietoa Itämerestä ja sen suojelusta sekä mm. vinkit itämeriystävällisiin retkieväisiin. Vinkkivihko on ladattavissa nettisivuillamme.

Tänä vuonna Helsingin kirjastoissa kiertää hankkeen Askel Itämerelle -valokuvanäyttely, joka koostuu valokuvakilpailuun osallistuneiden nuorten ottamista valokuvista. Näyttelyssä pääset seikkailulle Helsingin merenrantaan! Näyttelykiertueen etenemistä voi seurata nettisivuillamme.

Jos haluat järjestää rantaretken tai olet kiinnostunut vinkkivihkosta, ota yhteyttä hankekoordinaattoriin:

Karoliina Eronen, karoliina.eronen@hel.fi, 044 270 0573

Lisätietoa:  www.satakolkyt.fi, www.satakolkyt.fi/vinkkeja-rantaretkille/

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön infoa

NUORTEN SAARIGALLERIA AVAA TAAS OVENSA KESÄKSI VARTIOSAARESSA - Haemme kumppaneita päiväleirien järjestämiseen Saarigalleriassa

Tulkaa nuortenne kanssa, me tarjoamme osan ohjelmasta ja puitteet toiminnalle.

Saarigalleriassa luonto, taide ja kädentaidot kohtaavat. Luonnonkauniissa ympäristössä nuoret pääsevät luovan työskentelyn lisäksi viljelemään, hoitamaan eläimiä ja luontohetkeilemään.

Saarigalleria on avoinna arkisin 7.6. – 10.8.2021 välisenä aikana ja se on tarkoitettu kaikille helsinkiläisille 12-22 vuotiaille nuorille. Toimintaa järjestetään avoimien päivien ja leirien muodossa.

Haemme kumppaneita pitämään nuorten päiväleirejä viikoille:

25, ma – to (21. – 24.6.2021)
26, ma – pe (28.6. -2.7.2021)
31, ma – pe (2.8. – 6.8.2021)

Järjestöt ja ryhmät ovat tervetulleita myös päiväretkille Saarigalleriaan, avoimen toiminnan viikoillamme 24, 27 ja 28 sekä kesän teoksien näyttely-viikoillamme 29 ja 30, aina maanantaista perjantaihin.

Tiedustelut ja leirivaraukset osoitteeseen saarigalleria@hel.fi 30.3.2021 mennessä.

ILMASTOMENU BENGTSÅRIN LEIRISAARESSA

Ruoan osuus kulutuksen ilmastovaikutuksista on suunnilleen yhtä suuri kuin liikenteen tai asumisen. Siksi ei ole ihan sama mitä suuhunsa panee ja vaikka ruoka on monelle henkilökohtainen asia, niin jokaisen on hyvä tiedostaa ruokavalionsa vaikutukset ilmastoon.

Ruoan aiheuttama ilmastovaikutus kasvaa, kun ravintoketjun tuotantotasoilla siirrytään eteenpäin ja ravintoketju pitenee. Monelle onkin yllätys, että päästöjä aiheuttavat enemmän ruuan kasvatusmenetelmät kuin sen kuljettaminen Suomeen.

Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa korostetaan kasvipohjaisten proteiininlähteiden ja kotimaisen kalan lisäämistä ruokavalioon. Tämä sama neuvo pätee myös silloin, kun haluamme tehdä ilmaston kannalta parempia ruokavalintoja

Ruoan hiilijalanjälki muodostuu ruoan tuottamisen, kuljettamisen, säilyttämisen ja jalostamisen aiheuttamista kasvihuonepäästöistä. Ruoan hiilijalanjälkeä voidaan parhaiten pienentää suosimalla mahdollisimman vähän ilmastoa kuormittavia raaka-aineita, sekä minimoimalla hävikkiä. Koska suurin osa ruoan negatiivisista ympäristövaikutuksista syntyy lihan tuotannosta. Helpoin tapa vähentää ympäristökuormaa on vähentää lihan kulutusta.

Kalan hiilijalanjälki riippuu suurimmaksi osaksi pyydystysmenetelmästä. Siksi kotimaista eettisesti kalastettua kalaa voikin hyvällä omalla tunnolla lisätä ilmastoystävän ruokalautaselle. Viljakasvit ovat myös tärkeä osa päivittäistä ruokailuamme. Viljatuotteet ovatkin yleisesti ottaen ilmastoystävällisiä (Riisi poikkeuksena). Tämän lisäksi kauden kasvikset, hedelmät ja marjat ovat ilmastoystävällisen ruoan perusta.

Bengtsårin leirisaaren ilmastomenua suunnitellessa panostamme erityisesti raaka-aineiden laatuun sekä otamme huomioon liikkuvan ja aktiivisen nuoren ravinnon tarpeet. Pyrimme myös aktiivisesti vähentämään ruokahävikin määrää. Voinkin rehellisesti käsi sydämellä sanoa, että ruoka Benkussa ei pelkästään ole maukasta vaan se on myös ravitsevaa ja siten auttaa nuoria jaksamaan leirillä.

LÖYTÖRETKEILY

 Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön uusi toimintamuoto Löytöretkeilijät polkaistiin käyntiin lokakuussa 2020. Toiminnan tavoitteena on tarjota nuorille monipuolisia retki-, leiri- ja uuden löytämisen kokemuksia sekä urbaanissa ympäristössä että luonnon keskellä.

Toiminnassa hyödynnetään erilaisia seikkailu –ja ympäristökasvatuksen menetelmiä ja harjoituksia, joita tehdään yhdessä nuorten ryhmien kanssa. Jo pelkästään pääkaupunkiseutu on täynnä upeita retkikohteita ja Löytöretkeilijöiden ohjaajat kokoavat näistä retkikohdepankkia, jota myös järjestöt ja muut tahot voivat toiminnassaan hyödyntää. Retkikohdepankki valmistuu kevään 2021 aikana.

Koronavirus vaikutti myös Löytöretkeilijöiden toimintaan. Tällä hetkellä toimintaa toteutetaan pääasiassa verkossa. Löytöretkeilijät-toiminnan teaser-videoita sekä toimintaan liittyviä livestreemejä pääsee katselemaan ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön sosiaalisen median tileiltä (muun muassa Instagramissa @ymparisotila).

Toimintaa suunnitellaan eteenpäin koko ajan. Työpajoja, retkiä, leirejä ja muita Löytöretkeilijöiden tapahtumia suunnitellaan ja ideoidaan voimassa olevien rajoitusten puitteissa. Löytöretkeilijöiden toiminnasta voi lukea lisää esimerkiksi osoitteesta https://nuortenymparistotila.munstadi.fi/loytoretkeilijat/.

Helsingin kaupunki, Kulttuuri ja vapaa-aika, Nuorisopalvelut

Kumppanuusyksikkö

Käyntiosoite: Konepajankuja 3
Postiosoite: PL 51400, 00099 Helsingin kaupunki
kansalaistoiminta@hel.fi
____________________________________
Osoitelähde: Avustusrekisteri

Unsubscribe

MailerLite