view_in_browser
Dohoda v segmentu ambulantních specialistů o úhradách na rok 2021

V Praze 18. 6. 2020

Vážení členové SAD, milé kolegyně a kolegové,

včera proběhlo poslední jednání se zdravotními pojišťovnami v rámci dohodovacího řízení pro rok 2021, jehož výsledkem je dohoda. Výsledek považujeme za velmi dobrý a průlomový a věříme, že budete spokojeni. Hlavní body, které podařilo vyjednat jsou:

  • Promítnutí změn v bodových hodnotách výkonů do úhrad v daném roce. Toto ustanovení je zcela zásadní samozřejmě pro jakékoli změny ve výkonech, ale pokud bychom ho neprosadili, neměli bychom nic ani z deklarovaného navýšení hodnoty práce o 10 % od ledna 2021 a dalších 10 % od ledna 2022, které se podařilo vyjednat ČLK a je písemně přislíbeno
  • Základní korunová hodnota bodu 1,05 Kč s možnou bonifikací až na 1,15 Kč
  • Základní koeficient navýšení PURO 5 % s možnou bonifikací až na 17 %
  • Nepodkročitelná hodnota bodu 1 Kč
  • U poskytovatele, který má více odborností a splní v součtu podmínku pro bonifikaci za dodržení pracovní doby, má na bonifikaci nárok
  • U poskytovatele, které v roce 2021 ošetří 100 a méně pojištěnců od jedné pojišťovny, bude úhrada výkonová (ne výpočtem přes PURO)
  • U nových poskytovatelů se PURO nastaví podle srovnatelných poskytovatelů se zohledněním rozsahu a struktury poskytované péče, tj. ne pouhým průměrem v odbornosti
  • Navýšení limitu regulací (preskripce i vyžádaná péče) na 108 %
  • Doplnění ustanovení, pokud by nedošlo k deklarovanému navýšení ceny práce, že dojde k adekvátním úpravám v parametrech úhradové vyhlášky (k jejich navýšení)

Jsme rádi, že i přes velké neshody uvnitř segmentu na počátku jednání došlo k obratu a našli jsme konsensus a vystupovali jednotně. Jsme přesvědčeni, že bez toho by se úspěchu dosáhnout nepodařilo.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste našemu sdružení dali v podobě plných mocí pro jednání, a věříme, že jsme ji nezklamali. SAD byl, je a bude aktivním hráčem, který byl, je a bude vidět i slyšet a těšíme se na další práci ve prospěch ambulantních dermatologů.

Zápis z včerejšího jednání a konečné znění dohody mezi segmentem ambulantních specialistů najdete na stránkách www.sadcr.com (znění dohody, protokol o dohodě).

Pěkný den a pokud budete mít jakékoli komentáře nebo otázky, ozvěte se prosím.

MUDr. Irena Hejcmanová

Předsedkyně SAD
info@sadcr.com
+420 773 196 691

Ing. Jaroslav Duba

OAKS Consulting s.r.o.
info@informacepropraxi.cz
+420 606 613 224

Další informace naleznete také na webu SAD: https://www.sadcr.com/

Generální partneři SAD
SAD CR

Jana Palacha 146, 530 02 Pardubice
Czech Republic

website

Tento e-mail jste obdrželi, protože jste se zaregistrovali na našich webových stránkách.

Odhlásit se
MailerLite