O patykach, pracowni małego architekta i autorce książki Zobacz w przeglądarce