view_in_browser
APLIKUJ O GRANTY 10/2020
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym newsletterem. W razie jakichkolwiek pytań, uwag bądź propozycji współpracy z Państwa strony prosimy o kontakt podany na dole newslettera.
Aktualności
ERC Advanced Grant – ostatni konkurs w programie Horyzont 2020, nabór do 26.08.2020
Université libre de Bruxelles (ULB) ogłasza otwarcie trzeciego naboru do międzynarodowego programu podoktoranckiego IF @ ULB współfinansowanego przez H2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE COFUND
EIT przeznacza 60 mln euro na innowacje wspierające w walce z kryzysem wywołanym COVID-19
Konkurs na najlepsze monografie poświęcone edukacji i programom zarządzanym przez FRSE
Zaproszenie do nominowania kandydatów do członkostwa w Grupie Naczelnych Doradców Naukowych przy Komisji Europejskiej. Termin zgłaszania kandydatur upływa 15.06.2020
Komunikaty
NCN
NCBR
KPK
Projekty krajowe
Konkurs 5/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - Koronawirusy, nabór w podziale na 3 rundy do 31.12.2020
Konkurs na działalność badawczo - rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych - ABM/2020/1, nabór w podziale na 3 rundy do 30.10.2020
Zapowiedź konkursu "Rzeczy są dla ludzi", nabór od 8.06.2020 do 25.09.2020
GOSPOSTRATEG III, nabór od 1.06.2020 do 31.08.2020
Konkurs 4/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka „OZE w transporcie”, nabór do 10.07.2020
TANGO 4 - projekty, których celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej, nabór wniosków od 29.11.2019 do 30.06.2020 w podziale na rundy
Konkurs nr 8/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”, nabór do 30.06.2020
1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych – Typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych – RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19, nabór do 30.06.2020
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka, nabór do 18.06.2020
Konkurs OPUS 19 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, nabór do 16.06.2020
Konkurs PRELUDIUM 19 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora, nabór do 16.06.2020
W sprawach związanych z krajowymi projektami badawczymi skontaktuj się z BNiPK
BNiPK
Projekty międzynarodowe
NCBR
VII konkurs inicjatywy EIG CONCERT-Japan w obszarze ICT for Resilient, Safe and Secure Society, wkrótce otwarcie naboru
Inicjatywa EUREKA konkurs 2020, nabór do 18.09.2020
VIII polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej, nabór do 31.07.2020
VII konkurs na polsko-izraelskie projekty badawcze, nabór do 02.06.2020
M-ERA.NET Call 2020: Technologie materiałowe, nabór do 16.06.2020
NCN
Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives, nabór wniosków do 22.09.2020
M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, nabór wstępnych wniosków wspólnych do 16.06.2020
Konkurs POLS (finansowany z funduszy norweskich) dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, nabór do 16.06.2020
ALPHORN–COVID-19: konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19, nabór wniosków wspólnych do 25.05.2020
Specjalna ścieżka w konkursie CEUS-UNISONO na badania nad COVID-19
CEUS-UNISONO na projekty badawcze realizowane przez zespoły z Polski, Austrii, Czech i Słowenii
Horyzont 2020
MSCA COFUND: współfinansowanie programów doktoranckich i grantowych w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie, nabór do 29.09.2020
MSCA Individual Fellowships, nabór do 09.09.2020
Konkursy H2020 w ramach Przedsięwzięcia BBI JU: 16 tematów w 4 strategicznych kierunkach: surowce, procesy, produkty i wprowadzenie na rynek, nabór do 03.09.2020
COST - nabór ciągły w zależności od dostępności miejsc w danej akcji
Więcej konkursów w programie Horyzont 2020
Wyszukiwarka H2020
Dni informacyjne
Baza partnerów
Akcje COST
MSCA
Zostań ekspertem KE
Inne
Program LIFE-aktualności i informacje o naborze
NFOŚIGW: 8 naborów wniosków w ramach środków norweskich
Carrefour Foundation-nabór ciągły
NATO-grants for research
W sprawach związanych z międzynarodowymi projektami badawczymi skontaktuj się z SMPB
SMPB
Stypendia, wyjazdy naukowe i badawcze
NAWA
Nabór wniosków w ramach Programu CEEPUS na rok 2020/2021
PHC Polonium-bilateralna wymiana naukowców z Republiką Francuską, nabór do 23.07.2020
Dwustronna wymiana osobowa naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, nabór do 30.06.2020
Program im. Bekkera-stypendia na wyjazdy naukowe do najlepszych ośrodków zagranicznych na świecie, nabór do 18.06.2020
Program KATAMARAN - finansowanie na uruchomienie rekrutacji na studia oraz wsparcie mobilności akademickiej w ramach międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia, nabór do 29.05.2020
Pozostałe
Nabór uzupełniający do 29.05.2020 na mobilność studentów i kadry do wybranych krajów partnerskich w ramach programu ERASMUS+ do krajów poza UE
Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta dla studentów i badaczy
Przesunięcie terminu składania wniosków o projekty Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne
Stypendia w Niemczech dla studentów kierunków związanych ze środowiskiem
Oferta stypendialna na wyjazdy do Niemiec w ramach DAAD w roku akademickim 2020/2021
Oferta stypendialna EMBO (European Molecular Biology Organization)
W sprawach związanych ze stypendiami oraz wyjazdami naukowymi i badawczymi skontaktuj się z BWM
BWM
Szkolenia, konferencje, warsztaty
Horyzont 2020
European IP Helpdesk zaprasza na cykl webinariów związanych między innymi z własnością intelektualną, maj/czerwiec 2020
Horyzont 2020 w obliczu COVID-19: działania KE oraz realizacja projektów, 20.05.2020, godz. 13:00-14:30
Zostań ekspertem oceniającym w programach międzynarodowych: Horyzont 2020, Horyzont Europa, 21.05.2020, godz. 9:00-13:15
Wniosek do MSCA Individual Fellowships (IF), 21-22-23.05.2020, godz. 12:00-13:00
Strony trzecie w projektach w Horyzoncie 2020, 26.05.2020, godz. 10:00-11:30
ABC przygotowania wniosku do Horyzontu 2020 projekty realizowane w konsorcjach międzynarodowych, 28.05.2020, godz.12:00-15:00
Webinarium IP Management in H2020 – with a special focus on MSCA, 28.05.2020, godz. 10:30-12:00
Szkolenie on-line: Prawa własności intelektualnej w projektach badawczych, 03.06.2020, godz. 9:00-13:00
Pozostałe
Bezpłatne lekcje online dla dydaktyków z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zapisy na pierwszą edycję kursu do 01.07.2020
Szkoła letnia on-line nt. zrównoważonego rozwoju, webinarium w terminie 6-8.07.2020
Forum nauk przyrodniczych: LIFE SCIENCES BALTICS, 30.09-1.10.2020, Wilno
Przydatne linki
Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych

Edyta Seliga-Kobylińska

tel.: 22 593 18 40

e-mail: edyta_seliga@sggw.edu.pl

Otrzymałeś ten email ponieważ zapisał-aś/-eś się na naszej stronie i zaakceptował-aś/eś warunki subskrypcji

Anulowanie subskrypcji
MailerLite