VOW: Finansavisen har tidligere omtalt at hydrogengale og klimagale tyskere har kastet seg over henholdsvis Nel og Quatafuel, gjennom klientkontoen Clearstream Banking. En gjennomgang av ferske aksjonærlister i miljøteknologiselskapet Vow viser at tyske småsparere den seneste tiden har hamstret aksjer med begge hendene. Siden 1. september har tyske småsparere gjennom Clearstream Banking kjøpt 2,5 millioner aksjer i Vow. Nå eier klientkontoen over 6 prosent av selskapet.

QUANTAFUEL: Det nye anlegget der man meldte vellykket oppstart i går har fire identiske produksjonslinjer, og det seneste døgnet har én av disse hatt stabil drift over et lengre tidsrom, forteller konsernsjef Kjetil Bøhn. - – Vi kjørte linjen i mange timer i strekk, og produsert mange hundre liter. Det er vi kjempefornøyd med, sier Bøhn. –Det er tre ting vi ønsker å oppnå, og det er stabil drift, at vi når full kapasitet og at vi oppnår riktig kvalitet på sluttproduktet. Det første målet er å få én linje til å tilfredsstille alle disse tre kravene, og det venter vi å oppnå i løpet av relativt kort tid, uten at jeg ønsker å være helt presis på når vi tror det skjer. Hver av de fire linjene har kapasitet til å ta imot 15 tonn plastavfall i døgnet som gjennom en kjemisk prosess og varmebehandling vil produsere cirka 13.000 liter olje. – Visuelt ser sluttproduktet vi har produsert bra ut, men vi har ennå ikke hatt tid til å analysere det, sier Bøhn. (FA) - – Det er klart det er mye konkurranse og mange store aktører blant oljeselskaper og andre som vil være med her, men vi tror veldig på «first mover advantage» i denne bransjen og at hvis vi får de første fem anleggene i gang så skal det bli vanskelig å ta oss. Derfor er fokuset de neste ni til 12 månedene nettopp på å legge en god utrullingsplan i Europa sammen med våre partnere, sier Bøhn. (DN)

…og Danske Bank hever kursmålet i Quantafuel til 131 ( 53), gjentar kjøp.

BORREGAARD: Handelsbanken øker kursmålet til NOK 150 (120), gjentar kjøp.

ENORM RISIKOVILJE: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea – som for øvrig tidligere i år var gjest i podcasten AksjeSladder – har sett på alle selskapene i verden med en avkastning på minst 200 prosent i år. – Det var snakk om 982 stykk, og det var overraskende mye metall og gruve, samt bioteknologiselskaper. Det får meg egentlig til å tro at vi heller har sett en enorm risikovilje i markedet enn bare en grønn bølge, sier han. Det underbygges med en annen undersøkelse med investeringsdirektøren har gjort. – Jeg har jobbet med å finne alle de selskapene som opp gjennom årene har hatt ingen eller minimal inntjeningen. Verdien av disse har eksplodert i år og jeg har sett på alle tilgjengelige selskaper over hele verden, sier Næss. (FA)

MANISK MARKED: Den kjente hedgefondforvalteren Stanley Druckenmiller sier til CNBC at det amerikanske aksjemarkedet befinner seg i en fullstendig manisk tilstand som pådrives av den amerikanske sentralbanken og spekulative investeringer. Han peker som et eksempel på aksjesplitter som tilfører null verdi men som likevel medfører store kursoppganger, Druckenmiller er også bekymret over at inflasjonen kan komme til å øke. (Finwire news).

LAKSEPRIS: Flere analytikere tror lakseprisen vil falle merkbart i høst. Lakseanalytiker Lars Liabø i Kontali tror ikke restaurantbransjen i Europa og USA – der mesteparten av laksen fortsatt konsumeres – vil komme opp og stå med det første. Etterspørselen etter norsk laks har dog holdt seg bra så langt, men til en lavere pris. Sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea Bank tror at tilførselsveksten i høst kan bli noe lavere enn det mange selskaper har guidet på. – Før jul vil vi oppleve en sesongmessig stigning i lakseprisen, men den blir lavere enn om situasjonen var mer normal, sier han. Egeness tror først at restaurantmarkedet vil åpne seg opp igjen neste høst og er ikke i tvil om at laksemarkedene vil holde seg svake inntil neste sommer.  Analytiker Christopher Robin Vinter i SB1M påpeker at det viktige er hva prisene bli i Euro der oppdretterne ser ut til å få mindre drahjelp derfra enn tidligere år. (IntraFish)

ADS CRUDE CARRIERS: Selskapet har solgt en av sine tre 18 år gamle supertankere for en god pris. Dermed drypper det trolig enda flere utbyttekroner på aksjonærene. – Strategien vår er at all fri cashflow skal til aksjonærene, så vi har ingen andre planer med pengene, sier styreleder Bjørn Tore Larsen i ADS Crude Carriers til Finansavisen. Forutsatt nedbetaling av skipets gjeld vil det være rundt NOK 6 per aksje – eller 36 prosent av børsverdien - som potensielt vil dryppe på aksjonærene.  (FA)

Og Pareto tar dermed opp dekning av ADS med kjøpsanbefaling og kursmål NOK 20, estimert NAV – verdi per aksje – vurderes til NOK 24. Arctic er likeledes ute med en update med anslått NAV på NOK 26,1.

ABG ANBEFALER: Aksjesjef Gaute Eie i ABG Sundal Collier anbefaler kjøp av Kahoot, Nordic Semiconductor, Vaccibody, Sparebanken Vest, Skandiabanken, SalMar og Mowi.

OLJEPRIS: EIA har i sin månedsrapport kuttet antatt gjennomsnittlig oljepris for 2021 for Brent til USD 49,07 (49,51) og WTI til USD 45,07 (45,53). De reduserer også antatt amerikansk oljeproduksjon for 2021 til 11,08 (11,14) per fat per dag.

SCHIBSTED/ADEVINTA: Exane tar opp dekning av begge aksjene der Schibsted får nøytral og kursmål NOK 405 mens Adevinta får kjøpsanbefaling og kursmål NOK 200.

DAGENS OBS: Alle er for tiden obs på Quantafuel og Vow så de trenger ikke nevnes :) 
Transaksjonen i ADS, utbetaling av ekstraordinært utbytte på over 1/3 av børsverdien og initiering fra Paretos side gjør ADS Crude til dagens obs. Dersom selskapet fortsatt planlegger - slik initielt kommunisert - å selge fartøyene og betale ut alle pengene til aksjonærene så ser risk/reward og nedsidebeskyttelsen meget god ut og meglerhusene tror altså at man da kan få ut NOK 24-26 per aksje. Men ansettelsen av en COO og kommentarer i kvartalsrapporten kan også indikere at selskapets ledelse vil ønske å reinvestere penger fra de gjenværende to fartøyene. Men vil storeier Ship Finance være enig i dette i så fall? Klarhet i dette er viktig. 

.............................

Du kan bli blant de eksklusive som mottar BørsXtra Premium tidlig på dagen - samt å støtte oss i utarbeidelsen - ved å betale NOK 119 for en måned eller NOK 999 for 12 måneder til Vippsnummer 603355 - husk å skrive inn din emailadresse ved innbetalinger. Hvis du heller vil at vi ber om penger (du kan avslå hvis du ombestemmer deg) via Vipps så svar på denne mail med ditt mobilnummer og om du vil vi skal be om penger for en måned eller ett år. Vil du betale til bankkonto så svar på mailen og vi sender deg detaljene der.

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen er tatt fra offentlige og ikke-offentlige kilder som Xtrainvestor tror er pålitelige uten at vi har fått verifisert dette. Vi garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten, vi aksepterer inget ansvar for tap eller kostnader knyttet til bruk av innholdet og det er opp til deg å gjøre en selvstendig vurdering. Xtrainvestor, dets eierselskap eller ansatte/aksjonærer (samlet "Xtrainvestor") kan ha eller forsøke å få kundeforhold til eller holde posisjoner i verdipapirene i ethvert selskap som nevnes i innholdet. Dette gjelder særlig aksjer angitt som Dagens obs der Xtrainvestor normalt vil ha ervervet aksjer basert på kildene referert i BørsXtra. Ingenting av hva vi skriver er et tilbud eller oppfordring til/råd om å kjøpe eller selge noe verdipapir.  

Husk at du til enhver tid kan melde deg av denne utsendelsen ved å klikke på unsubscribe lenken nedenfor. 

Xtrainvestor Ltd

info@xtrainvestor.com