Klubmail fra Danmarks skiforbund

Nyt fra Sekretariatet

I starten af december vil der blive udsendt kontingentopkrævninger for kalenderåret 2014. Kontingentet opkræves på baggrund af de medlemstal klubberne indberettede til DIF pr. 31.12. 2014.

Referater
DSkiF bestyrelsesmøde den oktober 2015 (PDF-fil)
Talent og Eliteudvalgsmøde 20. oktober 2015 (PDF-fil)
Økonomiudvalgsmøde 7. oktober 2015 (PDF-fil)

Hjemmesiden

Der sker ting og sager på hjemmesiden. Vi er i fuld gang med at opdatere siden med information, råd og vejledninger til forbundets klubber. Dette er noget der har manglet på DSkiFs hjemmeside så derfor er området blevet opprioriteret. Bestyrelser i Danmarks Skiforbunds klubber vil fremover kunne søge hjælp og vejledning på www.skiforbund.dk

I den daglige drift er der forskellige ting man som bestyrelse i en klub skal være opmærksom på og har pligt til at sætte sig ind i. Man kan nu søge information og vejledning på forbundets hjemmeside. Informationen finder man under menuen Generel info->For Skiklubberne.

Vi har forsøgt at dele det op i forskellige emnegrupper:

  • Medlemsfordele: Her kan klubben fx søge oplysninger om hvilke fordele det giver at være medlem af forbundet.
  • Opstart af en klub: Hvad skal man gøre når man ønsker at starte en ny klub? Man vil her kunne finde hjælp til at udfærdige klubbens vedtægter, blanket til indmeldelse i Danmarks Skiforbund mm.
  • Klubdrift: Her er der samlet information, råd og vejledninger om forskellige emner man som bestyrelse i en klub skal være opmærksom på. Det kan være i forbindelse med forsikringer, ansættelse af en lønnet eller ulønnet træner eller hvilke skattefri godtgørelser man kan udbetale. Det kan også være, at man som bestyrelse ønsker lidt ny inspiration til hvordan man fastholder medlemstallet eller skaffer flere medlemmer. Hvordan får man flere frivillige til at hjælpe mm.

Siderne vil løbende blive opdateret med de gældende regler og vejledninger fra forbundet. Finder du ikke svar på det du søger, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Nyt ansigt i DSkiF

Hej mit navn er Lene Svanebjerg og jeg begyndte at arbejde i Danmarks Skiforbund den 9. november 2015 som administrativmedarbejder.

Kort om mig selv, jeg er 44 år gammel og bor på Østerbro. Professionelt kommer jeg fra en lignende stilling i Danmarks Rulleskøjte Union, hvor jeg var ansat i 2 år. Så jeg kender til Idrættens Hus og til at arbejde med foreninger og offentlige instanser.

Jeg må indrømme at jeg ikke selv står på ski, derimod ror jeg meget. Jeg er medlem af Skovshoved Roklub og har i de sidste par år kastet mig over en ny bådtype der hedder coastal. Jeg har i mere end 11 år deltaget aktivt i forskellige bestyrelser og udvalg inden for idrættens verden, så jeg har en del kendskab til de forskellige ting man som bestyrelse skal sætte sig ind i.

Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med jer.

Hilsen
Lene Svanebjerg

SKI356

Opdatering af klubbens kontaktinfo

Det er vigtigt, at forbundet har de korrekte oplysninger på klubbernes formænd, kasserer og andre kontaktpersoner. Derfor bedes I oplyse forbundet når der sker ændringer på formands- og kassererposten.

Sekretariatet har derfor sendt en e-mail til alle forbundets klubber hvor man har bedt jer om at gå ind på hjemmesiden www.skimedlem.dk og opdatere klubbens kontaktinfo.

Er der problemer med log-in eller har klubben ikke modtaget en e-mail så kontakt venligst Lene Svanebjerg ls@skiforbund.dk

Medlemsindberetning til DIF
Så er det ved at være tid for den årlige medlemsregistrering. I starten af december vil alle hovedformænd og hovedkasserer få tilsendt en e-mail fra DIF. I denne e-mail vil I få information om log-in til hjemmesiden www.medlemstal.dk det er her klubbernes medlemstal skal registreres.

De klubber der benytter www.skimedlem.dk kan der lave et udtræk med de tal der skal bruges til medlemsindberetningen. Det forudsætter dog, at man har opdateret medlemsdatabasen.

Distribution af SKIAvisen
Danmarks Skiforbund distribuerer eksemplarer af SKIAvisen til forbundets klubber. Det er derfor vigtigt, at vi ved hvor mange eksemplarer klubben ønsker at modtage samt hvem vi skal sende aviserne til.

Skriv til Lene Svanebjerg ls@skiforbund.dk

Nyt fra sporten

Sæsonen har været i gang i et stykke tid nu, og der har været en masse aktiviteter.

Det første DM i Indoor Skiing. Se resultaterne her...

Danmarks langrendskonge satser stort på world cuppen trods sygdom. Læs artiklen her...

Fuld fart på det alpine kraftcenter. Læs artiklen her...

OL-drømme og bar røv i Japan: Mød den danske ski-darling Rasmus DJ. læs artiklen her...

Dansker op 26 i verden! Læs artiklen her...

Kommende stævner og arrangementer:
I weekenden den 4. – 5. december afholdes åbne alpine Nordkredsmesterskaber på Kvitfjell
Læs om stævnet her...

Kalender

Se aktivitetskalenderen på http://www.skiforbund.dk/events/

Danmarks Skiforbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20 
DK-2605 Brøndby

info@skiforbund.dk

Facebook Youtube
MailerLite