Rydbo Saltsjöbads nyhetsbrev

Efter många förseningar och flera trasiga fordon så är nu förberedelserna för asfalteringen i full gång som säkert många av er redan sett. Asfalteringen kommer att ske nu på måndag den 5:e november och NCC beräknas vara klara samma dag. Nedan kommer schemat för den dagen så att du kan planera ditt resande. 

Tidplan för asfalteringen

Denna vecka jobbar NCC med att förbereda vägarna så mycket det går, lyfter bort farthinder, gräver fram brunnar mm. 

Måndag 5:e november börjar arbetet 06:30. 

  • ca 06:30 – ca 08:30 de första ca 50 m på Svavelsövägen vid Svinningevägen. Utfart från området sker då via Skåvsjöstigen. 
  • ca 08:30 – ca 12:30 Talluddens väg
  • ca 13:00 – ca 17:00 Lillsundsvägen

Därefter ca 17:00 börjar beläggningen av Svavelsövägen. Man kommer att börja vid bron och gå mot Svinningevägen. Arbetet avslutar med en liten bit på Skåvsjöstigen.

Det är på kvällen som de största störningarna kommer ske då arbetet går mellan Lilla badvägen och Skåvsjöstigen. 

När asfaltsvägarna är nylagda på grusväg bör man undvika att köra på dem med tunga fordon under några dagar. 

Observera!

Tiderna ovan är cirkatider vilket gör att ni som vet med er att ni måste åka någonstans under dagen bör ha extra stor marginal. Vägtillsynings-männen har lagt mycket tid på att det ska bli så liten störning som möjligt genom att arbetet görs på en dag! 

Frågor?

Om det finns några kompletterande frågor så ber vi er maila till styrelsen_vag@rydbosaltsjobad.se så ska vi svara på momangen! Vi ber er också att prata med ihop er med era grannar så att den här informationen når så många som möjligt om inte alla läser facebook eller mail. 

Styrelsen i november genom Marianne & Fredrik

Rydbo Saltsjöbads Väg & Fastighetsägareförening

Mer information finns alltid på www.rydbosaltsjobad.se eller på vår Facebooksida