Pressmeddelande XR Göteborg 18 maj 2020 Visa i webbläsare
Den 19 maj genomför den civila olydnadsrörelsen Extinction Rebellion aktioner över hela Sverige för att uppmärksamma Sveaskogs ohållbara skogsbruk, som bidrar till artutrotningen och eskalerande klimatkris.
Aktion mot Sveaskog - låt skogarna leva!

Skogen är en av Sveriges viktigaste naturtillgångar och näringen står för en stor del av vår export. Samtidigt är skogen en viktig kolsänka en livsmiljö för många hotade arter. Närmare 70 procent av Sveriges yta täcks av skogar, men endast några få procent av gammal naturskog återstår och bara fyra procent av den produktiva skogen är skyddad.

Sveriges största skogsägare, statliga Sveaskog avverkar skyddsvärda skogar, som aldrig tidigare kalavverkats, med dokumenterade livsmiljöer för hotade arter.

– Istället för ett hållbart skogsbruk med levande blandskogar där djur och växter kan leva har Sveaskog skapat kommersiella trädplantager, ogästvänliga monokulturer som bidrar till artutrotningen och klimatkrisen, säger Robin Lindstedt, som deltar i aktionen.

En rapport från föreningen Skydda Skogen och Greenpeace visar hur Sveaskog avregistrerar så kallade nyckelbiotoper och skyddsvärd skog, som är viktiga för växter och djur, för att sedan kunna avverka dessa. Bolaget bryter därmed mot den svenska, så kallade, FSC-standarden för certifiering av skogsbruk, för att tillgodose statens höga vinstkrav och för att det råder brist på avverkningsmogen skog.

Omkring 1800 skogslevande arter är rödlistade i Sverige och hotas av det industriella skogsbruket. Sveaskog tänker bland annat avverka i ekoparken Hornsö, som är ett av västra Europas viktigaste områden för hotade insekter. Utanför Sorsele planerar Sveaskog att skövla skog med 26 rödlistade arter och två nyckelbiotoper.

Förutom den hotade biologiska mångfalden har skogsskövlingen en stor klimatpåverkan som kan liknas vid förbränningen av fossila bränslen. Dagens industriella skogsbruk bedrivs på dikade torvmarker, vilket leder till stora utsläpp när torven bryts ner. Den ökade produktionen av biobränslen och förbrukningsmaterial driver på en ökad avverkning av åldrad skog. Biobränslen tillför koldioxid till atmosfären som ny växtlighet neutraliserar först på 80 års sikt. För att klara Parisavtalets livsviktiga 1,5-gradersmål behöver vi nå nollutsläpp om tio år.

– Sveaskog ägs av oss medborgare och väljare, deras agerande sker i allas våra namn. 
XR Sverige kräver att Sveaskog skyddar biologiskt värdefulla skogar, att fler skogsområden restaureras och att skogsbruket övergår till kalhyggesfria metoder. Därför måste staten sänka avkastningskraven på Sveaskog. Vi vill att våra barn och barnbarn ska få uppleva orörda, levande skogar med djur och fåglar, där de kan plocka bär och svamp, säger Robin Lindstedt.


Hämta gratis bilder från vår bildbank
Platser tider och presskontakter

Tid och plats Göteborg: 

Tisdag 19 maj. Aktionen inleds 17.00 i Brunnsparken.

Presskontakter: 

Robin Lindstedt; 0768-43 40 53

Ragnhild Larsson; 0704- 83 07 84


twitter website facebook
Extinction Rebellion Göteborg

Extinction Rebellion C/O Returkultur Varholmsgatan 7 Göteborg.

media-gbg@extinctionrebellion.se

Du eller er organisation får det här mejlet eftersom vi i Extinction Rebellion (XR) tror att du eller er organisation är intresserad av vad vi pysslar med. Vill du eller er organisation inte ha mejl från oss går det bra att avregistrera sig nedan.

Avsluta prenumerationen
MailerLite