Nieuwsbrief MGO

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief juni 2017

Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen mensen die hun ervaringen en bekwaamheden willen delen en zij die daar gebruik van willen maken.
Velen hebben via studie, hobby of werk heel wat waardevolle kennis, ervaringen en bekwaamheden opgedaan die zij niet verloren willen laten gaan en daarom graag willen delen. Anderen zijn juist op zoek om hun kennis en kunde uit te breiden. Het Maasland Gilde probeert ze samen te brengen. Op de website vind u meer informatie.

Presentatie Maasland Gilde

 Maandagmiddag 22 mei was de presentatie van het Maasland Gilde in zaal Meteoor. Vooraf waren eigen vrijwilligers en huidige deelnemers per e-mail uitgenodigd. Dat betrof adressen uit de database, alle contacten via de nieuwsbrief en natuurwandelingen. Aan wijkbladen en media was een persbericht gestuurd. Daarin stond dat tijdens de presentatie culturele activiteiten en wandelingen centraal zouden staan en dat belangstellenden welkom waren.

Uiteindelijk waren er veertig personen aanwezig op de warme middag. Er waren powerpoint presentaties van de activiteiten van het Maasland Gilde in het algemeen en van de stads- en virtuele wandelingen in het bijzonder. Heel mooi was de tentoonstelling van de breikunst, van stitch & bitch, het kalligrafiewerk en er waren prachtige tekeningen en schilderijen van de groepen uit de zalen van Kortfoort, Zuidergebouw en Talentcentrum te bewonderen. Positief punt daarbij was tevens dat vrijwilligers en deelnemers onderlinge contacten hebben gelegd en beter op de hoogte zijn van elkaars bezigheden.

Conversatie Duits

Marlies Hestermann biedt opnieuw conversatie Duits aan. Door werkzaamheden van Marlies werd die mogelijkheid enige tijd onderbroken. Gelukkig is er nu weer tijd om conversatie Duits te verzorgen.
Voor conversatie Frans en Spaans hopen we nog nieuwe aanbieders te kunnen vinden.

Quilten

Belangstellenden vragen naar de activiteit Quilten. Dat is het werken met lapjes stof via bepaalde patronen. We hopen dat iemand, die voldoende vaardigheid in het quilten heeft en dat aan anderen wil leren, zich bij het Maasland Gilde meldt.

Stadswandelingen

Van mei tot en met september zijn er reguliere stadswandelingen. Een stadsgids van het Maasland Gilde leidt de wandeling. De wandeling duurt ongeveer twee uur, inclusief pauze. Mensen in een rolstoel kunnen ook meedoen. De kosten bedragen € 3,50 per deelnemer. Meer informatie bij de VVV of via www.maaslandgildeoss.nl

Indien men zich via de VVV aanmeldt voor de donderdagavondwandeling, dan is de start van de wandeling bij de VVV.

Natuurwandeling Hemelrijkse Waard vrijdag 30 juni

Op vrijdagmiddag 30 juni vanaf 14.00 uur verzorgt IVN gids Toon Voets een natuurwandeling voor het Maasland Gilde. Er is een nieuw natuurontwikkelingsgebied in de Hemelrijkse Waard, gelegen in de uiterwaarden nabij de waterzuiveringsinstallatie te Oijen. Drie jaar geleden is een nieuwe geul, een nieuwe nevenstroom van de Maas, uitgegraven (ruimte voor de rivier). We lopen langs rivierduinen en door een hardhouten ooibos. Koeien houden de begroeiing kort.

Startpunt bij het pontje Oijen - op de dijk (Oijense Benedendijk) komende vanaf de Bernhardweg te Oijen rechtsaf richting pontje rijden.

Informatie natuurwandelingen

Het verzamelpunt voor alle wandelingen is de parkeerplaats voor het Anton Jurgenshuis,
Schadewijkstraat 6 te Oss. Vandaar gaan we om 13.30 uur met gecombineerd vervoer naar de plaats van bestemming. De wandeling begint rond 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Wilt u op eigen gelegenheid direct naar de plaats van bestemming rijden, kijkt u dan op onze website voor verdere informatie.
U kunt zich aanmelden voor de wandeling bij het Maasland Gilde Oss. U kunt dit per e-mail doen, via de website, telefonisch of tijdens het spreekuur op donderdag.
De kosten van deelname bedragen € 3,00 per persoon.
Voor de meest actuele informatie en voor plattegrondjes met routeaanwijzingen kunt u kijken op: www.maaslandgildeoss.nl

Maasland Gilde Oss afd. PR

maaslandgildeoss@hetnet.nl

0412-653249

www.maaslandgildeoss.nl

MailerLite