Het laatste nieuws van Mr. - 18 februari 2020

CARNAVAL – STEEDS MEER EEN FEEST VOOR JURISTEN

In het weekend van 22 maart is het – vooral in het zuiden – weer carnaval. Volgens noorderlingen betekent dat dagenlang lallen. Zuiderlingen zien het als een feest van verbroedering. Ook advocaten en notarissen doen actief mee aan deze traditie, die langzaam ook een juridisch tintje krijgt. “Als advocaat denk ik: waar kunnen de partijen elkaar vinden, waar is de handreiking? Dat is precies carnaval.”

Lees meer

RECHTSPRAAK WIL ZAKEN TRANSPARANT EN ASELECT TOEDELEN

Hoe bepalen gerechten welke rechter welke zaak doet? Dat is in Nederland weinig transparant. Om te waarborgen dat toebedeling op basis van objectieve maatstaven gebeurt, heeft de Rechtspraak de Code zaakstoedeling opgesteld.

Lees meer

JAN-JAAP OERLEMANS OVER CYBERCRIME EN NATIONALE VEILIGHEID

Mr. van de week is Jan-Jaap Oerlemans. Hij is benoemd als bijzonder hoogleraar op de Leerstoel Inlichtingen en Recht aan de Universiteit Utrecht. Oerlemans gaat zich bezighouden met juridische vraagstukken op het terrein van inlichtingen en veiligheid.

Lees meer

GRATIS ONLINE CURSUS ‘RECENTE RECHTSPRAAK STRAFRECHT 2019-IV’

Ingezonden Mededeling
In deze gratis cursus bespreekt mr. W.J. Ausma op enthousiaste wijze de belangrijkste onderwerpen en uitspraken op het gebied van strafrecht. Zorg dat u weer helemaal op de hoogte bent!

Lees meer

IRRITATIE OM ‘SPOOKFACTUREN’ STICHTING JUSTITIA

Spookfacturen noemt advocaat Carel Erasmus de facturen van 605 euro die de Stichting Justitia ongevraagd aan Amsterdamse advocaten stuurt. Op die manier probeert de stichting geld op te halen voor het jaarlijkse advocatenevenement Justitia in Amsterdam.

Lees meer

RAADSHEER TE OUD: HOGER BEROEP MOET OVER

Het hoger beroep in een zaak tegen een 22-jarige automobilist die een 16-jarige jongen dood reed, moet opnieuw. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de zaak opgeschort. Oorzaak: het bereiken van de leeftijd van zeventig van een van de drie raadsheren.

Lees meer

GRAPPERHAUS VERSCHERPT TOEZICHT OP OPENBAAR MINISTERIE

De toezichthoudende taak van de PG bij de Hoge Raad op het functioneren van het Openbaar Ministerie wordt geïntensiveerd. Dat blijkt uit een brief van minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Het verscherpte toezicht is een reactie op de vertrouwenscrisis die ontstond als gevolg van de verzwegen liefdesrelatie tussen twee hoofdofficieren en andere integriteitsschendingen.

Lees meer

IN VIJF BIJEENKOMSTEN UW KENNIS IN HET AANBESTEDINGSRECHT VERGROTEN?

Ingezonden Mededeling
De specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten van Juridisch PAO Leiden richt zich o.a. op overheids-, aanbesteding-, vastgoed- en bedrijfsjuristen. Iedere bijeenkomst wordt theorie behandeld die ten grondslag ligt aan een verplichting voor (semi)overheden om gelijke kansen te bieden aan marktpartijen die in aanmerking willen komen voor toewijzing van economisch relevante rechten, zowel in de private als in de publieke sfeer. 

Bekijk de opleiding

WITBOEK EN WITTE BALK OM PRIVACY SLACHTOFFERS TE BESCHERMEN

Gevoelige gegevens van slachtoffers van misdrijven belanden te vaak op straat. Politie, justitie en rechters moeten meer oog hebben voor privacy, zodat adressen of medische informatie niet bij de verdachte terechtkomen, vindt Slachtofferhulp Nederland. De organisatie overhandigt vandaag een witboek aan minister Dekker (Rechtsbescherming) en lanceert de campagne ‘Het Witte Balkje’.

Lees meer

MEER INSPIRATIE VOOR SCHERPE DENKERS

Van onze kennispartner CPO
Verderdenken.nl​ is het platform met columns van en voor scherpe juristen. Voor inspiratie, reflectie en nieuwe inzichten. Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste columns? Meld u nu aan voor de gratis Verder denken-update.

Meld u aan

DE BOUWRECHTER HEEFT ZIJN EERSTE KLUS GEKLAARD

“Je kunt beter vragen wat er góed ging,” antwoordt advocaat Vincent van der Velde (Alpha Advocaten) op de vraag wat er verkeerd ging bij een verbouwing in Den Burg. Een woonhuis moest worden uitgebouwd tot B & B, maar het werk liep uit op een drama.

Lees meer

BLOGS

Persoonlijkheidstesten op de Zuidas

De coachtip van de maand: De slavendrijver: ik werk, dus ik ben!

Mr. Online

De Mr.-nieuwsbrief is een uitgave van Uitgeverij Mr. Zonder voorafgaande toestemming is het overnemen van (delen van) de inhoud niet toegestaan. Copyright © Mr. Online. Alle rechten voorbehouden.

Mr. en het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) werken op diverse terreinen samen. Voor meer informatie over het NGB klik hier.