Změny v tiskopisu
Oznámení o nástupu do zaměstnání


Vážení uživatelé,

od 1. 4. 2022 nabude účinnosti novela zákona o zaměstnanosti 

č. 248/2021 Sb., díky které se rozšiřují oznamovací povinnosti 

zaměstnavatele. 


Nové náležitosti odhlášky

Nově se budou při ukončení zaměstnání prostřednictvím rozšířeného tiskopisu České správy sociálního zabezpečení hlásit údaje důležité pro nárok a výpočet podpory v nezaměstnanosti:

 • druh zaměstnání
 • doba trvání zaměstnání
 • doba důchodového pojištění
 • výše průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku zjištěného podle příslušných právních předpisů
 • výše nároku na odstupné, odbytné, odchodné, včetně informace, zda bylo vyplaceno
 • způsob a důvod skončení zaměstnání

Česká správa sociálního zabezpečení pak sdělí již přímo úřadu práce veškeré údaje, potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti, které načerpá z odhlášky zaměstnance.

Lhůta pro odeslání tiskopisu (odhlášky) se všemi novými náležitostmi je do 8 kalendářních dnů ode dne skončení doby zaměstnání odchozího zaměstnance.

Vzhledem k možnosti pokuty ve výši 100.000Kč za nesplnění oznamovací povinnosti podle zákona  o nezaměstnanosti, tj. pokud nebude ohláška podána vůbec nebo bude podána, ale nebude obsahovat nově požadované údaje, doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost při vyplňování formuláře OZN.


Změny v tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání

V rámci aktualizace WAK INTRA, která bude distribuována tento týden, bude upraven tiskopis ONZ v kontextu novely zákona, tj. formulář bude rozšířen o část 9. Informace pro podporu v nezaměstnanosti

Některá pole části 9. budou předvyplněny automaticky následovně:

 • Druh zaměstnání - hodnota 1 (pracovněprávní vztah)
 • Průměrný čistý měsíční výdělek - hodnota  MZS 2906 za období výpočtu mezd, které odpovídá datu ukončení prac.poměru
 • Důvod ukončení pracovněprávního vztahu - kód důvodu ukončení PP uvedený na formuláři Pracovní poměr v části Konec pracovního poměru (viz obr.). Doporučujeme provést kontrolu aktuálnosti číselníku Důvody vzniku/ukončení pracovního poměru (menu Zaměstnanci / Mzdy / Číselníky mezd / Důvod vzniku prac.pom.) dle dokumentu VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU dle ČSSZ.

Pracovní poměr-důvod ukončení

 

 • Doba důchodového pojištění - budou nabídnuty intervaly trvání důchodového pojištění na základě výpočtů mezd v posledních dvou letech trvání daného pracovního poměru, max 12 intervalů

 

Ostatní údaje části 9 formuláře OZN je potřeba vyplnit ručně, protože údaje nejsou evidovány v systému WAK INTRA a nelze je tedy automaticky do formuláře nabídnout.

Před odeslání formuláře je nutno ověřit platnost nabízených údajů!

  Příjemnou práci Vám přeje tým pracovníků WAK System

  e-mail: waksystem@waksystem.cz, tel. +420 731 182 344
   

  Další náměty, jak efektivně pracovat ve WAK INTRA, 

  naleznete na webových stránkách v části Ukázky systému 

  nebo na video kanálu Youtube.


   

  Další projekty:     odi.waksystem.cz  |  dips.waksystem.cz  |  kiskan.waksystem.cz

   

  WAK System, 1998 - 2022    

  Sdílet na FaceBooku Sdílet na FaceBooku
  MailerLite