Projekt Eko+ nyhetsbrev - September 2023

I höst händer det ganska mycket intressant på ekofronten, bland annat ordnar vi inom Eko+ redan nästa vecka måndag 25.9. under Hållbarhetsveckan ett intressant webbinarium om Ekogårdens biologiska mångfald och i samband med KoneAgria i Tammerfors 12.10. arrangerar vi en nätverksträff tillsammans med SLC för alla ekoaktörer där vi funderar på vägen framåt inom branschen. Om detta och mycket mer i nyhetsbrevet nedan!

__________________

Ekoförsök 2023

I år har Projekt Eko+ haft två stycken försöksplatser med spannmålsförsök i Nyland, ett försöksfält i Svartå Ingå och ett i Påvalsby Lovisa. I Ingå såddes i år ekoförsöken hos en ny försöksvärd, ekoodlare Nina Långstedt på Krämars Gård och i Lovisa såddes ekoförsöken igen hos ekoodlare Stefan Widlund, båda försöksfälten såddes 14.5.2023.
Under sommaren har man kunnat följa försöken via våra SoMe kanaler(Facebook och Instagram) och via hemsidan hittas mer info om respektive försöksplats. Försöken är skördade, i Ingå tröskades försöken 12.9. och i Lovisa 16.9. och nu väntar vi bara på resultat! resultaten publiceras under vintern på Projekt Eko+ hemsida och i NSL Försöks försöksrapport.

 

Hälsningar från Sverige – Borgeby Fältdagar och gårdsbesök i Skåne

Mellan den 27 och 30 juli ordnade Sydvästra skördekontrollföreningen en resa till Borgeby fältdagar och till den Nordiska sommarträffen i Skåne. Micaela Ström från Projekt Eko+ deltog och har skrivit två bloggtexter till hemsidan med lite intryck från Borgeby, ekologiskt i Sverige just nu och ett studiebesök som gjordes i Skåne under resan. Bloggtexten delas i två delar och kan läsas här:
- Del 1 – Borgeby Fältdagar
- Del 2 – Gårdsbesök till Bjärhus och eko i Sverige 2023 

HÄNDELSEKALENDER

=> EU Organic Day

23 september, EU:s ekologiska dag, det perfekta tillfället att brett fira den ekologiska sektorn och att utvärdera Europas framsteg mot att nå sitt mål om 25 % ekologisk mark till 2030!
ProLuomu har skrivit mer om dagen och hur dan firas runt om i landet på sin hemsida: https://proluomu.fi/eun-luomutuotannon-paivaa-juhlitaan-23-9-toista-kertaa/

***

=> Hållbarhetsveckan – Webbinarium om Ekogårdens biologiska mångfald

Kom med på en virtuell resa i en ekogårds många olika ekosystem, där vi fokuserar på biologisk mångfald. Starka och stabila dvs resilienta ekosystem är av stor vikt för att vi skall kunna möta olika framtida utmaningar t.ex. klimatförändringen https://kestavakehitys.fi/sv/agenda20301

Biolog och naturvägledare Per Bengtson från Sverige vägleder oss genom blommande mångfald, gamla träd, att gynna pollinatörer, kulturväxter, livet i en komocka etc, måndagen 25.9. med start kl 17:00

Föreläsningen ordnas digitalt via Microsoft Teams. Du får en möteslänk på eposten senast söndag  kväll 24.9. efter att du anmält dig till : ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi eller micaela.strom@nsl.fi

Välkommen med!

Per Bengtson är biolog och naturvägledare. Han har arbetat med biologisk mångfald och miljökommunikation sedan många år, dels i sitt eget företag Grön ide, men också som kampanjledare på Naturskyddsföreningen och på SLU Centrum för naturvägledning. Han har ofta medverkat i teve och radio och anlitas som guide av Svenska Institutet när det kommer internationella grupper till Sverige.
- Kolla in teasern HÄR!

***

=> Ekoaktörer inbjuds till ett utvecklings- och samarbetsmöte i samband med KoneAgria mässan i Tammerfors torsdagen 12.10.2023

Under det senaste året har det hänt mycket kring och inom ekobranschen i Finland. Speciellt oroväckande är att ekokonsumtionen sjunkit i Finland, de nordiska länderna och i Tyskland.  Livsmedelsprisernas stigning har klart också påverkat försäljningen av ekoprodukter. I fjol låg dock försäljningen av ekoprodukter fortfarande på en högre nivå än före 2019 dvs före coronapandemin. 

Vi inom SLC´s ekoutskott och projekt Eko+ har diskuterat denna trend under våra möten och vi kom fram till att vi önskar att sammankalla våra kollegor dvs ekoaktörer och ekoproducenter för att diskutera hur vi kunde med konkreta åtgärder göra något åt detta. Diskussionstillfället är planerat som informellt dvs alla mötesdeltagare får säga sin åsikt, komma med förslag mm men vi kommer att ha mötesordförande och –sekreterare. ProLuomu rf kommer att delta och kan informera oss om det senaste gällande handel och export av ekolivsmedel. 

Du som aktör och/eller producent inom ekobranschen inbjuds nu till ett diskussionstillfälle i Tammerfors i samband med KoneAgria mässan. Obs. tillfället är tvåspråkigt, så att var och en pratar sitt eget språk.

Tid: torsdag 12.10.2023 kl.14:00-16:00
Plats: KoneAgria mässan vid Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Tammerfors. Kabinett Myrsky.

Vi vill gärna att du anmäler ditt intresse för tillfället, så att vi vet hur många som kommer. Anmäl dig senast 9.10.2023 till Ann-Sofi eller Micaela (se kontaktuppgifter nedan).

Hjärtligt välkomna!

Steve Nyholm, Svenska lantbruksproducenter centralförbund r.f.´s (SLC) ekoutskottsordförande och styrgruppsordförande för projekt Eko+  

Ann-Sofi Ljungqvist, projektledare                                   Micaela Ström, projektkoordinator 

ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi                             micaela.strom@nsl.fi. 
Tel. 044- 750 3220                                                           Tel. 044- 380 7771

Arrangörer för tillfället är SLC och Projekt Eko+.  Projekt Eko+ finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden (EUGFJ) via Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Österbotten.

***

=> Nationella Ekodagarna 2023 / Luomupäivät 2023, S:t Michel 1-2.11.

De Nationella ekodagarna äger rum i S:t Michel 1–2 november 2023.

Evenemanget samlar aktörer inom hela ekosektorn, från jordbrukare till rådgivare, från tjänstemän till forskare, från studenter till projektledare. Kom och lär dig något nytt och nätverka!

Temat för evenemanget är ”mångfald leder till framgång”. 

Mer info, deltagaravgifter och program: https://www.luomuliitto.fi/luomupaivat/ 

Det mesta av programmet går även att följa online, anmälan senast 22.10.

_____________


_____________

Kom ihåg, att du enkelt kan avsluta prenumerationen av projekt Eko+´s nyhetsbrev. Detta gör du, genom att välja åtgärden ”Avsluta prenumerationen” i sluttexten av detta nyhetsbrev. 


Yrkesakademin | PB 40, 65450, Vasa
Detta nyhetsbrev skickades till | Avsluta prenumerationen | Vidarebefordra detta E-mail till en vän
Skickat med MailerLite