Svensk Fisknäring - Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev vecka 13

I en tid då många företag blöder sprider sig en känsla av overklighet. Vi brottas med en allvarlig sjukdomsbild och minst lika allvarlig ekonomisk situation, båda lika svåra att överskåda eller se konsekvenserna av.

Nu är det viktigare än någonsin att stödja branschen. Handla hos den lokala fiskhandlaren. Köp hämtmat hos öppna restauranger.

  • Finns det möjlighet att samarbeta med restauranger?
  • Kanske kan handlare förmedla restaurangmat när efterfrågan på färdigmat ökar?

Har du idéer eller kanske du redan startat nya samarbeten? Skriv till oss, så sprider vi idéerna. info@sjomatsframjandet.se

I detta nyhetsbrev kan du läsa om två positiva projekt som är på gång i Sotenäs kommun på västkusten. Detta är två olika initiativ men i framtiden kan det kan finnas flera synergier bl a infrastruktur och logistik.

Vi har även försökt hitta lite positiva signaler när det gäller Corona-pandemin.

Foto: Två fiskare, Umeå

Nyhetsbrevets innehåll

Vecka 13 - 2020

  • Miljardetablering i Sotenäs kommun
  • 15 miljoner till hållbar fiskodling på land
  • Analys: Strimmor av ljus i coronamörkret
  • På gång... branschkalender
  • Så ska Da Matteo-Matts förnya fiskhandeln

Fler branschnyheter hittar du längst ned i mailet... 

Miljardetablering i Sotenäs kommun

Sotenäs kommun och företaget Lighthouse Finance är överens om en etablering som kommer att generera cirka 2 000 nya arbetstillfällen i kommunen. Etableringen innebär ett nytt 75 hektar stort industriområde, där Europas största landbaserade fiskodling kommer att byggas upp. Det är en etablering som är värd 17–20 miljarder kronor.

Företaget kommer att ha Europas största och modern­aste landbaserade fiskodlingsanläggning med en produk­tionskapacitet på upp till 100 000 ton atlantisk lax per år, för försäljning på den internationella marknaden.

En landbaserad odling innebär en begränsad miljöpåverkan och en cirkulär hantering vilket går i linje med Sotenäs kommuns långsiktiga strategi. Det kommer att vara en minimal vatten­ och energianvändning utan utsläpp till havet genom ett slutet system.

Lighthouse Finance förhoppning är att påbörja mark­ arbeten under 2021 och produktion 2023. Anläggningen kommer att vara fullt utbyggd och producera 100 000 ton inom fem år från byggstart. Ett arbete har startats för att ta fram en detaljplan för Hogenäs norra, ett nytt industri­område om 75 hektar på kommunal mark. Etableringen är avhängig av tillståndsprocesserna gentemot berörda myn­digheter.

Läs mer...

15 miljoner till hållbar fiskodling på land

En av vår tids största utmaningar är en hållbar livsmedelsproduktion. Miljövänlig odling av lax i recirkulerande anläggningar (RAS) kan vara en del av lösningen. Nu har Göteborgs Universitet, IVL Svenska miljöinstitutet, Innovatum, SLU och Smögenlax AB fått 15 miljoner kronor för att bygga en forsknings- och utvecklingsanläggning i Sotenäs.

Källa: Innovatum

− Vi vill kunna bygga en anläggning för att producera världens bästa och hållbaraste lax. Det här projektet ger möjligheten att ta fram den teknologi som krävs för att klara det, säger Joel Oresten, grundare av Smögenlax AB.

Banbrytande odlingsteknologi
Projektet AkvaCirkulär, Akvatiska cirkulära system för hållbar matproduktion, ska arbeta med forskning och utveckling av ett system för odling av fisk i saltvatten och kalla temperaturer. Systemet innebär att vattnet i anläggningen renas genom en serie av filter och recirkuleras, vilket förhindrar läckage av näringsämnen till havet. Samtidigt kan fiskens vattenkvalitet och livsbetingelser kontrolleras mycket noggrant vilket ger en god djurvälfärd och en slutprodukt av mycket hög kvalitet.

Kommersiell odling i Kungshamn
Det unika odlingssystemet har redan testats i pilotskala under några år av Smögenlax AB, i samarbete med forskare. Med de 15 miljoner som Familjen Kamprads stiftelse nu valt att satsa på AkvaCirkulär är planen att bygga en större forsknings- och utvecklingsanläggning. En anläggning som i sin tur kan lägga grunden för en kommersiell odling i Kungshamn.

− Under de år vi haft samverkansprojekt tillsammans med Smögenlax har vi lärt oss enormt mycket om mikrobiell vattenrening i saltvatten och vid kalla temperaturer, vilket har gjort att vi har kunnat förbättra systemet hela tiden. Det projekt vi nu har fått från Kampradstiftelsen innebär en fantastisk möjlighet att fortsätta denna värdefulla forskning för utveckling av hållbar fiskodling, säger Kristina Snuttan Sundell, professor och föreståndare för Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, SWEMARC vid Göteborgs universitet.

Möter globala utmaningar
Målsättningen är att tekniken med RAS i kalla och marina vatten ska spridas vidare till industrin nationellt och internationellt. AkvaCirkulär tar sig därmed an att möta den globala utmaningen att öka produktionen av näringsriktig mat till en växande världsbefolkning och samtidigt minska negativ påverkan på miljön på flera olika sätt.

− Naturligtvis vill vi också inspirera andra att följa i samma fotspår, för det här är ett koncept som är både hållbart och kontrollerbart, säger Lillemor Lindberg, maritim innovationsledare på Innovatum.

Viktigt för branschens utveckling
Att utveckla vattenbruk i världsklass i Sverige ligger i linje med den nationella livsmedelsstrategin och den maritima strategin. Ett ökat vattenbruk kan bidra till att uppfylla flera av de globala målen inom Agenda 2030 och ge andra positiva effekter som ökad självförsörjningsgrad, landsbygdsutveckling och en växande blå ekonomi.

− Det här projektet är betydelsefullt för branschens framtid. En viktig pusselbit är miljötillståndet för Smögenlax utökade verksamhet som vi med spänning väntar på. Förhoppningsvis får vi ett positivt besked som kan leda till att fler odlingar kommer igång, säger Innovatums Lillemor Lindberg.

Läs mer...

Analys: Strimmor av ljus i coronamörkret

Det nya coronaviruset hotar människors hälsa och kommer påverka vår vardag under lång tid framöver. Men allt är inte nattsvart. SVT:s vetenskapsreporter Therese Bergstedt förklarar varför.

Källa: SVT Nyheter

Till att börja med: Den här texten är inte ett försök att tona ned allvaret med det nya coronaviruset, som framförallt hotar våra gamla och de som redan är sjuka, liksom alla som behöver vård ifall sjukvårdssystemet blir överbelastat.

Men positiva tecken finns också, som förtjänar att lyftas.

De allra flesta blir friska

Omkring 80 procent av de som smittas av viruset får milda symptom, som feber och hosta, enligt en stor studie från Kina, som också tyder på att yngre och fullt friska personer inte får så allvarliga symptom. Det är framförallt äldre, över 80 år, och människor med andra allvarliga hälsoproblem som riskerar att drabbas hårt och som samhället därför behöver skydda.

Men de allra flesta som drabbas av det nya coronaviruset tillfrisknar. I dagsläget har mer än hälften av alla som insjuknat förklarats friska

Dödligheten kommer troligen att sjunka

Dödssiffran från Italiens utbrott är just nu rekordhöga sex procent. Men att enbart dividera antalet dödsfall med antalet smittade ger inte en rättvis bild av hur dödligt coronaviruset är. Det menar Sergio Brusin, expert på den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s kris- och kommandocentral.

– Många som fått en mild variant av sjukdomen ingår ännu inte i statistiken. Ju fler milda fall som upptäcks och registreras kommer troligen göra att dödligheten sjunker, men betydligt mer data behövs innan vi vet säkert, säger han.

Sydkorea har testat över 200 000 människor och också hittat många milda fall vilket gör att den totala dödligheten just nu beräknas vara 0.77 procent, vilket enligt ECDC kan vara en fingervisning om hur ett större utbrott skulle slå i Europa.

Kina verkar ha fått kontroll över utbrottet

Även om Kina inte lyckades hejda viruset från att spridas över världen så tycks landet nu ha fått bukt med sitt eget utbrott. Där har antalet människor som tillfrisknar från sjukdomen gått om antalet som insjuknar och allt färre nya sjukdomsfall rapporteras. Många har kritiserat landets drakoniska åtgärder, som att sätta miljoner människor i karantän, och ifrågasatt om Kinas framgångar i att bekämpa viruset överhuvudtaget skulle vara genomförbara i något annat land. Men när världshälsoorganisationen WHO utvärderat Kinas åtgärder är det inte främst karantänen, utan snabb smittspårning och isolering av sjuka, som lyfts fram som de viktigaste åtgärderna.

Viruset verkar än så länge inte bli farligare

Det har bara gått drygt tio veckor sedan de första fallen av lungsjukdom orsakad av ett nytt virus rapporterades in till världshälsoorganisationen WHO. Eftersom Kina snabbt delade med sig av vad de visste om virusets uppbyggnad kunde forskare rekordsnabbt ta fram ett fungerande test för att konstatera sjukdomsfall och inleda studier för att hitta ett fungerande vaccin.

Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, säger att det aldrig tidigare kommit fram så mycket data om ett virus på så kort tid. Han menar att Kinas åtgärder för att begränsa utbrottet vunnit värdefull tid åt övriga världen för att hinna förbereda oss, och att viruset än så länge inte visar tecken på att mutera och bli farligare.

Att det nya coronaviruset just nu skapar stora problem och gör många sjuka beror på att det är ett helt nytt virus som ingen i befolkningen ännu är immun mot.

”Just nu är det elakt, men det kommer lugna ner sig. Viruset kommer bli en del av vår normala virusflora som vi stöter på då och då. Många kommer inte ens märka av det”, säger Björn Olsen.

Läs mer...

Åtgärder i nästa havs- och fiskeriprogram - dialogmöte

Jordbruksverket arbetar med att ta fram förslag på åtgärder inför nästa programperiod för havs- och fiskeriprogrammet.

För att få in åsikter och kommentarer ifrån näringen, intresseorganisationer och andra myndigheter planerar vi att hålla ett dialogmöte om detta den 12 maj.

Sillens dag - Klädesholmen Tjörn

På Sveriges Nationaldag arrangeras Sillens Dag på Klädesholmen, som syftar till att hylla en av Sveriges äldsta mattraditioner, sillen! Det blir en folkfest med sillunch på hamnpiren, lokal marknad, musik och så kan du lägga in din egen midsommarsill.

Smaka på Stockholm

En av världens största matfestivaler där flera av landets främsta kockar och restauranger kommer att samlas i fyra dagar fyllda med mycket  spännande nyheter med mycket stort fokus på Framtidens Mat!

Så ska Da Matteo-Matts förnya fiskhandeln

När han kom till Göteborg var han deprimerad, skuldsatt och arbetslös. Sedan dess har han byggt ett hyllat kaffeimperium och lärt göteborgarna att dricka både espresso och specialkaffe. Nu vill Da Matteos grundare Matts Johansson förändra vårt sätt att handla fisk.

Källa: GP

Så hur kommer Matts Johanssons fiskbutik att skilja sig från andras?

– Vi ska utgå från en blandning av vad fiskarna säger, vad WHO säger och vad andra säger. Om vi håller oss till mindre båtar så vet vi att fångsten kommer från Skagerrak. Och så ska vi frysa in fisk. Kolja finns mycket av under sommaren, men den är lika populär året om. Därför ska vi frysa in den, så att vi kan sälja den under hösten, i stället för att sälja kolja som är fiskad längre bort.

Odlar egen ålmal

En annan fisk han med säkerhet kommer att sälja i butiken är de ålmalar av arten clarias, som odlas i stora tankar inne på Garveriet (och som Två Dagar skrev om 29 februari). De räknar med att odla tio ton om året av den snabbväxande fisken utan att bidra till överfiskning eller övergödning. Matts pekar på clariasfilén på skärbrädan. Bredvid honom står Maurits Johansson, som arbetat med att utveckla odlingstekniken.

– Clarias trivs i trånga miljöer, vilket gör att den inte blir sjuk i fisktankarna och inte behöver antibiotika, säger han. För varje kilo mat den får så växer den lika mycket. Den är näringsmässigt bra och har en fetthalt på 5,3 procent, mindre än lax, men mer än de flesta andra fiskar.

Läs mer...

FLER BRANSCHNYHETER

Vad gör Sverige för att förbättra torsksituationen i Östersjön?

Vimmerbypolitikern Gudrun Brunegård (KD) träffade nyligen torskfiskare i Östersjön som berättade att flera länders fiskare inte följer överenskommelsen mellan Östersjöländernas fiskekvot av torsk. I ett brev ställer därför Gudrun en fråga till landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), hur Sverige agerar för att skapa samsyn kring det allvarliga läge som gäller för Östersjötorsken.

Nytt forskningsprogram får 64 miljoner för att göra Sveriges livsmedelssystem mera hållbart

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) beviljar medel till ett nytt forskningsprogram med fokus på ett hållbart och resilient livsmedelssystem, Mistra Food Futures.

Programmet leds och samordnas av SLU i samarbete med forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Blekinges gäddbestånd får utökat skydd

Nu har Havs- och vattenmyndigheten beslutat om nya fredningsområden för gäddorna i Blekinges skärgård. Åtgärderna är ett första steg i arbetet med att ge det minskande gäddbeståndet en chans att återhämta sig. Bestämmelserna gäller från 1 april 2020. Nu införs tio nya fredningsområden i Blekinge län där allt gäddfiske är förbjudet under perioden 1 januari – 31 maj.

Gränsvärden för dioxin behöver sänkas

Gränsvärdena för dioxin i fet fisk behöver sänkas, anser Europeiska livsmedelsverket. Myndigheten lutar sig på en studie som visar att miljögifterna dioxin och PCB är mycket farligare för människor och miljö än vad tidigare studier visat, rapporterar P4 Norrbotten.

Dioxin är hormonstörande och påverkar också hjärnan och reproduktionsförmågan.

Har du något tips?

Om du läser något som du tycker skulle vara intressant för fler  i branschen, maila en länk till oss på: info@sjomatsframjandet.se

Om det är något ämne som du vill läsa mer om så låt oss veta!

 

 

Vet du någon mer som vill läsa vårt nyhetsbrev? I så fall finns det en knapp nedan som heter "Forward" som du kan använda!

Sjömatsfrämjandet

Fiskhamnen, Göteborg
Sweden
info@sjomatsframjandet.se

Ansvarig utgivare
Roger Thilander, GFA

Fiskbranschens Riksförbund
info@fiskbranschen.se

SHARE FORWARD