view_in_browser
Zpráva o činnosti SAD

Vážené kolegyně a kolegové, členové SAD,

začátkem října jsem Vás informovala o důvodech zrušení našeho Sjezdu a heslovitě i o činnosti Výboru od posledního uskutečněného Sjezdu v dubnu 2019.

Protože jsme to s Vámi nemohli diskutovat osobně na Sjezdu, nyní bych se ještě ráda blíže zmínila o naší snaze o zvýšení ohodnocení práce dermatologů.

V rámci Dohodovacího řízení pro rok 2020 (tedy na jaře 2019) bylo prosazeno zohlednění navýšení bodových hodnot výkonů (v rámci změny nositele výkonu z L1 a L2 na L3) při výpočtu PUROo, a tím došlo konečně k reálnému, a ne jen papírovému, navýšení hodnot těchto výkonů.

Dále jsme pak prosadili do Úhradové vyhlášky formulaci, která umožní novým poskytovatelům stanovení PUROo, ne podle celorepublikového průměru, ale podle srovnatelných poskytovatelů v dané odbornosti se zohledněním struktury a rozsahu poskytované péče. Což by měly ocenit především začínající ambulance, které chtějí poskytovat péči ve větším rozsahu než je běžný standard.

V Dohodovacím řízení pro rok 2021 jsme se zasadili za prosazení nepodkročitelné hodnoty bodu 1,-Kč. Ačkoli totiž v našich úhradových dodatcích figurují hodnoty bodu výrazně vyšší než 1,- Kč, nezanedbatelné procento poskytovatelů pracuje reálně za hodnotu bodu nižší než 1,- Kč, což je způsobeno zastropováním úhrady referenčními hodnotami.

Kvůli paralýze společnosti na jaře letošního roku z důvodu koronavirové epidemie se nám až koncem léta podařilo zahájit jednání se zdravotními pojišťovnami ohledně několika bodů, které by měly vést ke zlepšení finančního ohodnocení práce dermatovenerologa. Zatím jsou s námi ochotni jednat jen zástupci Svazu zdravotních pojišťoven, tedy všech kromě VZP. S tou by měl jednání vést profesor Arenberger.

Jedná se především o zavedení dvou programů kvality, které již existují v jiných odbornostech a zlepšují finanční ohodnocení dotčených lékařů. Pro dermatologii jsme nadefinovali 2 bonifikační programy: EKZÉM + a PSORIÁZA +. Pokud se lékař rozhodne těchto programů kvality účastnit, pak by měl být pojišťovnami finančně bonifikován za každého zařazeného pojištěnce s danou diagnózou. Pro tyto lékaře bychom se chtěli pokusit prosadit i nadstandardní úhrady bodu či větší benevolenci při uplatňování regulací na preskripci a vyžádanou péči.

Dále bychom chtěli vyjednat s pojišťovnami možnost přímého účtování preventivního vyšetření pigmentových znamének pojišťovnám, tak jak to nyní již funguje v praxi u OZP po uzavření zvláštní smlouvy s konkrétním poskytovatelem.

V neposlední řadě pak usilujeme o zavedení nových kódů a to konkrétně:

  • vyšetření pacienta s vícečetnými diagnózami (nám často známá situace, kdy přichází pacient např. s ekzémem a "když už je tady", tak chce řešit ještě onychomykózu a třeba padání vlasů)
  • edukace pacienta s chronickým dermatologickým onemocněním (mají již některé jiné odbornosti).

Z dosavadních jednání se zdá, že jsou zástupci Svazových ZP ochotni o těchto bodech s námi jednat, nejvíce jsou pak nakloněni programům kvality.

Navýšení minutové režie, která bylo opakovaně na dermatologickém fóru diskutováno, se jeví zatím jako nerealizovatelné.

Dále jsme jednali se ZP i prof. Arenbergerem o kritériích pro schvalování nových center biologické léčby zdravotními pojišťovnami. Na základě podnětu od Svazových ZP jsme vytvořili návrh, který se v některých bodech liší od návrhu ČDS. O problematice se bude nadále diskutovat. Nicméně trvá fakt, že i mimonemocniční ambulance mohou žádat o statut Centra.

Tento velký rozsah činností bychom jako Výbor samozřejmě nebyli schopni zvládnout bez ekonomické, právní a strategické podpory firmy OAKS. Tato spolupráce samozřejmě není zadarmo, ale je z naprosté většiny financována ze sponzorských darů farmaceutických a dermokosmetických firem, které se rozhodly naše aktivity podpořit. Pro Vás, jako pro členy, stále zůstává příspěvek ve výši 1000,- Kč ročně, jak tomu bylo i v minulých letech.

Závěrem bych chtěla poděkovat za Vaši dosavadní důvěru- jejím projevem je pro nás fakt, že od posledního Sjezdu má SAD 28 nových členů, 56 nových plných mocí k zastupování v Dohodovacím řízení (celkově 112) a za rok 2020 uhradilo členský příspěvek již 159 kolegů, což je za poslední roky zdaleka nejvíce. Celkový počet registrovaných členů SAD je nyní 257.

Držte nám (a i sobě) palce v dalších jednáních se zdravotními pojišťovnami a piště nám své podněty či připomínky.

Všem Vám v této nelehké době přeji hodně sil a zdraví.

Irena Hejcmanová
předsedkyně SAD

Další informace naleznete také na webu SAD: https://www.sadcr.com/

Generální partneři SAD
SAD CR

Jana Palacha 146, 530 02 Pardubice
Czech Republic

website

Tento e-mail jste obdrželi, protože jste se zaregistrovali na našich webových stránkách.

Odhlásit se
MailerLite